Koncert warнякання (UKR)

CK Zamek Sala Wielka Święty Marcin 80/82

Piątek, 17 Lutego, godz. 20:00

UA & EN bellow

Muzyczno-dokumentalny i terapeutyczny projekt Antona Slepakowa (poezja) i Andrija Sokołowa (muzyka elektroniczna).

Projekt powstaje w czasie rzeczywistym i jest swoistą refleksją i artystyczną odpowiedzią na inwazję rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainę.
Od początku inwazji muzycy zagrali ponad 50 koncertów w miastach Ukrainy i Europy.

Projekt ma charakter charytatywny — dochód ze sprzedaży biletów oraz datki z koncertów przekazywane są na potrzeby ochotników i żołnierzy broniących Ukrainy.
wykonawcy:

Anton Slepakov to ukraiński muzyk znany od 1997 roku z zespołów „Me and My Friend My Truck”, projektu „NeGruzovyky” i „VGNVZH” (dawniej „Vagonovozhaty”), które stały się jednymi z kluczowych przedstawicieli alternatywnej sceny w Ukrainie. Od kilku lat pisze i wykonuje swoją muzykę wyłącznie w języku ukraińskim.

Andriy Sokolov to ukraiński twórca muzyki elektronicznej o pseudonimie walakos, inżynier dźwięku zespołu VGNVZH i projektant. https://warnyakannya.pp.ua/en/

WARНЯКАННЯ

Музичний документально-терапевтичний проєкт Антона Слєпакова (поезія) та Андрія Соколова (електронний супровід). Проєкт створюється в реальному часі та є певною рефлексією та мистецькою реакцію на повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ до України.
Музиканти провели з початку повномасштабного вторгненння більше 50 концертів у містах України та Європи. Проєкт є благодійним — кошти з продажу треків та донати на виступах щоразу відправляються на потреби волонтерів та військових, що боронять Україну.

Учасники:

Антон Слєпаков — український музикант відомий з 1997 року по гуртам «Я и друг мой грузовик», проєкту «НеГрузовики» та гурту «ВГНВЖ» (в минулому «Вагоновожатые»), що стали одними з ключових представників альтернативної сцени України. Останні декілька років пише та виконує свої твори виключно українською.

Андрій Соколов — український електронний музикант на псевдо walakos, звукорежисер гурту «ВГНВЖ» та дизайнер.

https://warnyakannya.pp.ua/

EN

WARНЯКАННЯ

A musical documentary and therapeutic project by Anton Slepakov (poetry) and Andrii Sokolov (electronic music). The project is being created in real time and is a kind of reflection and artistic response to the full-scale invasion of Ukraine by Russian occupation forces.
Since the beginning of the full-scale invasion, the musicians have performed more than 50 concerts in cities across Ukraine and Europe. The project is a charity project — the income from the sale of tracks and donations at the concerts are sent to the needs of volunteers and soldiers defending Ukraine.

Participants:

Anton Slepakov is a Ukrainian musician known since 1997 for the bands «Me and My Friend My Truck», the «NeGruzovyky» project, and the «VGNVZH» (formerly «Vagonovozhaty»), which have become one of the key representatives of the alternative scene in Ukraine. For the past few years, he has been writing and performing his music exclusively in Ukrainian.

Andriy Sokolov is a Ukrainian electronic musician with the pseudonym walakos, sound engineer of the band VGNVZH and designer.

https://warnyakannya.pp.ua/en/

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.