ANIMATOR 2022: Matylda Damięcka i Radek Łukasiewicz – koncert premierowy

Scena na Piętrze Masztalarska 8

SCENA NA PIĘTRZE
BILETY: 40 PLN
15.07.2022
20:00

MATYLDA DAMIĘCKA I RADEK ŁUKASIEWICZ - KONCERT PREMIEROWY 

Ona i on – z różnych artystycznych światów. Ona tłumaczy rzeczywistość wizualnie oraz własnym głosem. On poprzez kompozycje i teksty - przez lata tworzył zespół Pustki, a jego piosenki śpiewają Artur Rojek i Monika Brodka. Ona stworzyła wirtualne alter ego - @thegirlwhofellonearth, którym interpretuje to, co nas otacza i co o nas stanowi. Oraz reżyseruje widowiska artystyczne. Razem rozważają, kim są kobiety i mężczyźni we współczesnym, pełnym oczekiwań, generalizacji i społecznej presji, świecie.

Opowieści zwyczajne w niezwykłej formie.

She and he – out of different artistic worlds. She explains reality visually and through her own voice. He through composing and writing lyrics. He was a member of the band Pustki for years, and his songs are performed by Artur Rojek and Monika Brodka. She has created a virtual alter ego - @thegirlwhofellonearth, which she uses to interpret what surrounds and forms us. Also, she directs artistic performances. Together they reflect on who women and men are in today's society, full of expectations, generalizations and social pressures. Ordinary stories in an extraordinary form.

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.