blog background
 
lukasek: Blog Łukasza
blog
metka_epoznan
Prawo jazdy kategorii C - od ilu lat?
ok
0
not ok
2
liczba odsłon: 29

Obecnie posiadanie prawa jazdy jest zjawiskiem powszechnym. Legitymowanie się tym dokumentem bardzo często jest warunkiem koniecznym do wykonywania pewnych zawodów, takich jak przedstawicielstwo handlowe. Moda na mieszkanie za miastem również wymaga od nas nabycia tych umiejętności. W zasadzie większość z nas nie wyobraża sobie poruszania się po mieście w inny sposób, jak autem. Własny samochód nie jest już tylko wyrazem luksusu, ale także niezbędnym elementem do codziennego funkcjonowania. Dla części z nas także źródłem utrzymania.

Aby móc prowadzić pojazd ciężarowy przekraczający masę 3,5 tony (z wyjątkiem autobusu), ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny, zespół pojazdów złożony z powyższego pojazdu i lekkiej naczepy lub pojazdami określonymi dla kategorii AM konieczne jest posiadanie prawa jazdy kategorii C. Aby je uzyskać, musimy spełnić kilka wymogów. Pierwszym jest rozpoczęcie i ukończenie szkolenia. Możemy na nie uczęszczać najwcześniej na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku lub też na mocy odpowiedniego pozwolenia. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy w Częstochowie kategorii C musi mieć ukończone 21 lat lub kwalifikację wstępną (tzw. „pełną”, nie przyśpieszoną) określoną w przepisach rozdziału 7a Ustawy o Transporcie Drogowym. W tym wypadku granica wieku uprawniająca do kierowania pojazdami tej kategorii została obniżona do 18 lat. Dodatkowym warunkiem jest także posiadanie prawa jazdy kategorii B. Kolejnym krokiem jest zdobycie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych.

Osoba, która ubiega się o prawo jazdy musi także potwierdzić swoje przebywanie na terytorium Polski przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe. Wyjątkiem są studenci, którzy muszą przedstawić zaświadczenie, że co najmniej od sześciu miesięcy studiuję w Rzeczpospolitej Polskiej. Ostatnim krokiem jest oczywiście uzyskanie pozytywnego wyniki na państwowym egzaminie.

Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii C, podobnie jak w przypadku kategorii B, składa się z dwóch etapów. Części teoretycznej, czyli testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego i części praktycznej – manewrów na placu i jazdy po mieście. Ważne, aby w tym miejscu podkreślić, że w przypadku niezaliczenia części teoretycznej lub praktycznej egzaminu państwowego na tę kategorię, nie stracimy dotychczas posiadanych uprawnień.

WASZE KOMENTARZE
Autor bloga wyłączył możliwość komentowania tego wpisu
Zdjęcie: jovanka