blog background
 
reformowany katolik: Alternatywny Katolik
"Wiara", "Kościół", "Społeczeństwo", "Otwartość", "Wolność", "Radość", "Ciekawość"
metka_epoznan
Każdy jest miły Bogu!
ok
40
not ok
1
liczba odsłon: 987
Dawno mnie tu nie było. Przybywam więc ze świetnym rozważaniem na niedzielę mojego współbrata z poznańskiej wspólnoty. Każdy jest miły Bogu i jesteśmy sobie potrzebni, z naszą różnorodnością.
Posłuchajcie: Zapraszam na naszą stronę www.starokatolicy.eu


 
WASZE KOMENTARZE[1]
avatarakodymos: No nie powiedziałbym, że każdy jest miły Bogu. Grzesznicy nie są.
dodano: Poniedziałek, 2016.01.25 13:09
ok
20
not ok
0
odpowiedz|usuń
~CZYWIESZ: akodymos: No nie powiedziałbym, że każdy jest miły Bogu. Grzesznicy nie są....
chocby tacy epoznan.pl/forum-topic-69757
dodano: Poniedziałek, 2016.01.25 14:26, IP:83.22.127.XXX
ok
1
not ok
1
odpowiedz|usuń
avataralternatywny-katolik: akodymos: No nie powiedziałbym, że każdy jest miły Bogu. Grzesznicy nie są....
Idąc tym tropem musimy więc stwierdzić, że nikt nie jest miły Bogu gdyż "wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej" (Rz 3.23). I to jest katastrofalna prawda! Ale mili Bogu nie jesteśmy przez naszą "moralną doskonałość" a przez sam fakt bycia Jego dziećmi - poranionymi przez grzech i tylko Bóg wie jaką katastrofą jest grzech w naszym życiu. Jesteśmy Jednak Jemu mili, to znaczy ukochani przez Niego pomimo naszego grzechu. Bóg w Jezusie Chrystusie ukazał się nam nie jako bezwzględny sędzia ale miłujący Ojciec - Lekarz. Grzech jest chorobą, śmiertelnym wirusem. Bóg jednak jako lekarstwo daje nam sam siebie w Jezusie - najlepszym tego znakiem jest Komunia Święta, której przyjmowanie działa w nas jak lek, bo łaska nas leczy, łaska miłości Boga względem każdego człowieka. To jest własnie przesłanie Kościoła - przesłanie uzdrowienia z choroby grzechu przez łaskę i miłość Boga.
dodano: Poniedziałek, 2016.01.25 18:54
ok
3
not ok
1
odpowiedz|usuń
~OdzyskChwałyBożejTRWA: alternatywny-katolik: "wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej"
epoznan.pl/blogi-blog-19-2182 epoznan.pl/blogi-blog-19-6970
dodano: Poniedziałek, 2016.01.25 20:31, IP:83.30.191.XXX
ok
3
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: alternatywny-katolik: Idąc tym tropem musimy więc stwierdzić, że nikt nie jest miły Bogu gdyż "wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej" (Rz 3.23). I to jest katast...
Chyba jednak nie wszyscy. W każdym razie nie w tym samym stopniu, bo i grzechy różną mają wagę.
dodano: Wtorek, 2016.01.26 04:56, IP:185.81.56.XXX
ok
2
not ok
1
odpowiedz|usuń
~cantap: 1. "Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe." (Dz 10,35) - a więc mamy kryterium. 2. Rozumiem, że ks. Przemysław Starosta rozpoczyna posługę w nowym kościele...
dodano: Wtorek, 2016.01.26 11:25, IP:188.146.67.XXX
ok
2
not ok
2
odpowiedz|usuń
~Autor: ~cantap: 1. "Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe." (Dz 10,35) - a więc mamy kryterium. 2. Rozumiem, że ks. Pr...
Widzę że kolega odważny - rzuca nazwiska sam chowając się pod nickiem. Brawo
dodano: Wtorek, 2016.01.26 14:34, IP:213.17.203.XXX
ok
1
not ok
2
odpowiedz|usuń
~cantap: ~Autor: Widzę że kolega odważny - rzuca nazwiska sam chowając się pod nickiem. Brawo...
Przepraszam, ale moje nazwisko nie ma tu żadnego znaczenia. Po prostu stwierdzam fakt - nie oceniam. Z resztą od momentu święceń kapłańskich ks. Starosta stał się osobą publiczną i przez jakiś czas po zrzuceniu sutanny nią był, a teraz widzę, że powraca...
dodano: Wtorek, 2016.01.26 20:20, IP:188.146.70.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
avataralternatywny-katolik: ~Autor: Chyba jednak nie wszyscy. W każdym razie nie w tym samym stopniu, bo i grzechy różną mają wagę....
Tu własnie będzie pewna różnica w postrzeganiu grzechu. W naszym Kościele nie rozróżniamy grzechów na "ciężkie" i "lekkie". Każdy grzech oddziela od Boga - takie standardy wyznacza Jezus. O ratunek więc z każdego grzechu człowiek powinien prosić o pomoc Ducha Świętego. Z "grzechami lekkimi" jest jak z efektem motyla. "Mały" grzech może totalnie zrujnować życie. Bóg jest całkowicie święty i doskonały dlatego więc choćby "okruch" niedoskonałości jak "grzech lekki" odwraca człowieka od Boga. Bóg jednak jest nieustannie zwrócony do człowieka a Bóg-człowiek Jezus Chrystus odnawia w nas pełnie Komunii z Trójcą Świętą. Nie dlatego, że człowiek staje się bezgrzeszny ale dlatego, że Bóg go kocha i oczyszcza ze swojej inicjatywy. Fajnie kwestię świętości Boga i nie-świętości człowieka wyjaśnia poniższy filmik: https://www.youtube.com/watch?v=l9vn5UvsHvM
dodano: Wtorek, 2016.01.26 21:38
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
avataralternatywny-katolik: ~cantap: 1. "Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe." (Dz 10,35) - a więc mamy kryterium.
Jasne, ze mamy kryteria którymi możemy weryfikować swoje życie, czy upodabniamy się do Chrystusa. Jestem przekonany, że w chrześcijaństwie nie chodzi o przestrzeganie zasad ale o upodabnianie się do Chrystusa. Nie oznacza to, że nie ma zasad oznacza to jednak, że Chrześcijanin czy Chrześcijanka mają odnawiać w sobie podobieństwo do Boga. Jezus Bóg-człowiek pokazał nam cechy charakteru Boga, które możemy i mamy naśladować. I to są kryteria upodobnienia się do Chrystusa. Miły jednak Bogu, to znaczy (jak ja rozumiem) miłowany przez Boga jest bezwarunkowo każdy człowiek, każdy grzesznik, który słyszy zaproszenie do uzdrowienia przez łaskę miłosierdzia i miłości Boga. To mnie w Jezusie właśnie fascynuje, zupełna nowość, nieludzka nowość, nie coś- za coś ale bierz wszystko bo Cię kocham i proszę, pokochaj też mnie. Tajemnica miłości i relacji
dodano: Wtorek, 2016.01.26 21:51
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
~cantap: Wszystko racja, ale jak mówi św. Jan: "miłujmy czynem i prawdą". To znaczy, że miłość do Boga to nie tylko deklaracje, ale konkretne czyny. Kocham Boga, czyli postępuje jak On. Swoją drogą, jeśli miły Bogu znaczy miłowany przez Boga to w konsekwencji przytoczone przeze mnie zdanie z Dziejów Apostolskich oznacza, że miłowany przez Boga to ten, który czyni sprawiedliwość (w biblijnym tego słowa znaczeniu) oraz boi się Boga (w znaczeniu bojaźni, a nie lęku, rzecz jasna). Uważam raczej, że miły Bogu to ten, kto naśladuje Jezusa, wypełnia Jego wolę, kieruje się w życiu zasadami Ewangelii, a gdy upadnie wyznaje swoje grzechy i podąża drogą nawrócenia (metanoi). Nie bez powodu w chrześcijaństwie wciąż obowiązuje starotestamentalny Dekalog, który jest wyrazistym kryterium. Ono pozwala nam uchronić się przed pułapką relatywizmu moralnego.
dodano: Wtorek, 2016.01.26 22:37, IP:188.146.70.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
~cantap: A tak w ogóle, to przy całym dobrodziejstwie różnorodności, jednak pierwsze miejsce ma jedność - tak często i dobitnie podkreślana w Ewangelii ("aby byli jedno", "nam zaś dał słowo jednania", "jeden chrzest, jedna wiara, jedna nadzieja"...
dodano: Wtorek, 2016.01.26 22:39, IP:188.146.70.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
avataralternatywny-katolik: ~cantap: A tak w ogóle, to przy całym dobrodziejstwie różnorodności, jednak pierwsze miejsce ma jedność - tak często i dobitnie.
Oczywiście, że jedność jest ważna, bardzo ważna. Jedność jednak nie jest unifikacją a "pojednaną różnorodnością" (tak ją postrzegamy jako reformowani katolicy). Nie można jednak kalki eklezjalnej Kościoła rzymskiego przykładać do innych Kościołów lokalnych. Źródłem rozumienia Jedności dla starokatolików jest doktryna o Trójcy Świętej. Ta zakłada jedność w różnorodności, bez zmieszania ale z jednym pragnieniem. Oczywiście nie jesteśmy Osobami Boskimi więc nie jesteśmy sami z siebie w stanie osiągnąć takiej jedności ale czyni to Bóg w Komunii Świętej. Bliska mi, jak i wszystkim starokatolikom jest zasada Św. Augustyna: W rzeczach koniecznych – jedność, w sprawach wątpliwych – swoboda, we wszystkim – miłość. Super, że pamięta się o pierwszej części tego zdania ale szkoda, że zapomina o pozostałych.
dodano: Wtorek, 2016.01.26 23:32
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
avataralternatywny-katolik: ~cantap: Wszystko racja, ale jak mówi św. Jan: "miłujmy czynem i prawdą". To znaczy, że miłość do Boga to nie tylko deklaracje.
Zdecydowanie się zgadzam i mam wrażenie, że mówimy o dwóch innych rzeczach. Ja piszę o bezwarunkowej Miłości Boga względem człowieka. Temat wpisu, co udało mi się osiągnąć, miał wywołać ciekawą dyskusję na ciekawszym poziomie niż "pyskówki" i hejt - za to dzięki! Miłość do Boga to naśladowanie Jezusa jakiego znamy z Ewangelii i chyba, w mojej ocenie, bardziej realizacja Kazania na Górze niż X Przykazań. Sam zastanawiam się czy nie jest tak, że X Przykazań to bardziej Obietnica Boga, że jeśli będziemy Jego ludem to on sprawi w nas, że będziemy te X Przykazań przestrzegać. Znów Jezus "wyśrubował nam Dekalog" w Ewangelii m.in. poprzez przykazanie miłości nieprzyjaciół. Więc kto z nas dorasta do standardów Jezusa? Przez miłość, miłosierdzie i realizację "programu 8 Błogosławieństw" możemy Go naśladować.
dodano: Wtorek, 2016.01.26 23:39
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
avataralternatywny-katolik: ~cantap: A tak w ogóle, to przy całym dobrodziejstwie różnorodności, jednak pierwsze miejsce ma jedność - tak często i dobitnie podkreślana w Ewangelii ("aby ...
W poprzednim wpisie "powędrowałem" w myśli o jedności w klimaty eklezjalne a przecież budowa jedności powinna zacząć się na bardzo osobistym poziomie relacji między ludźmi. Pierwszym krokiem jest zwyczajny szacunek dla inności drugiego człowieka i próba zrozumienia go, uszanowanie jego wolnych decyzji (opór takiej wolności możemy postawić chyba tylko wtedy gdy zagraża ona wolności innych). Fajnie Przemek mówi o tym w powyższym rozważaniu. Brakuje nam dziś takiego zwykłego szacunku dla inności.
dodano: Wtorek, 2016.01.26 23:46
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: alternatywny-katolik: Jasne, ze mamy kryteria którymi możemy weryfikować swoje życie, czy upodabniamy się do Chrystusa. Jestem przekonany, że w chrześcijaństwie nie chodzi...
Od zasad się nie ucieknie. Inaczej wyszło by na to, że zarówno Ojcu jak i Synowi wszelkie pryncypia są obce, więc każdy grzech niezależnie od skruchy i gotowości poprawy może zostać z automatu wykreślony z rejestru. Takie bezkrytyczne pobłażanie trudno byłoby uznać za szczególnie wychowawcze.
dodano: Środa, 2016.01.27 01:03, IP:185.81.56.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~1Volk1Reich1Gott: ~cantap: A tak w ogóle, to przy całym dobrodziejstwie różnorodności, jednak pierwsze miejsce ma jedność - tak często i dobitnie podkreślana w Ewangelii ("aby b...
epoznan.pl/blogi-blog-19-2182 epoznan.pl/blogi-blog-19-6970
dodano: Środa, 2016.01.27 19:51, IP:83.10.40.XXX
ok
3
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Buy Blade And Soul Gold: youre looking sharp! Buy Blade And Soul Gold http://#nie_wklejaj_linkow#fifa15-store.
dodano: Poniedziałek, 2016.02.01 11:33, IP:124.73.116.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Blade & Soul Power leve: Too bad we must return them. Blade & Soul Power leveling http://#nie_wklejaj_linkow#aeytimes.com/
dodano: Poniedziałek, 2016.02.01 13:58, IP:124.73.116.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Cheap BNS Gold: You always love it. Cheap BNS Gold http://#nie_wklejaj_linkow#gamerluck.liv
dodano: Poniedziałek, 2016.02.01 14:54, IP:124.73.116.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~BNS Gold: You have a good taste. BNS Gold http://#nie_wklejaj_linkow#virtuosoarts.
dodano: Wtorek, 2016.02.02 16:02, IP:117.64.239.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Albion Online Power Lev: I'll be there for you . Albion Online Power Leveling http://#nie_wklejaj_linkow#www.neighbour
dodano: Wtorek, 2016.02.02 20:19, IP:117.64.239.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Albion Online Silver: You started it ! Albion Online Silver https://albiononlinepvp.wordpress.com/20
dodano: Środa, 2016.02.03 00:48, IP:117.64.239.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~MapleStory Mesos: You always know the right thing to say. MapleStory Mesos http://#nie_wklejaj_linkow#www.imfacepla
dodano: Czwartek, 2016.02.04 08:50, IP:223.240.41.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Buy Blade And Soul Gold: That makes two of us. Buy Blade And Soul Gold http://#nie_wklejaj_linkow#serioussoundz
dodano: Niedziela, 2016.02.14 20:19, IP:124.73.127.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Albion Online Power Lev: Proud of you . Albion Online Power Leveling https://www.apsense.com/article/detaches
dodano: Poniedziałek, 2016.02.15 05:02, IP:124.73.127.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Albion Online Items: I don't have a clue ! Albion Online Items http://#nie_wklejaj_linkow#albionmallvip
dodano: Poniedziałek, 2016.02.15 12:25, IP:223.240.34.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Cheap BNS Gold: I respect your work. Cheap BNS Gold https://uffxivgilblog.wordpress.com/?p=6
dodano: Poniedziałek, 2016.02.15 18:42, IP:223.240.34.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Albion Online Silver: Do you have a good sense of humor . Albion Online Silver http://#nie_wklejaj_linkow#fifa15store.b
dodano: Wtorek, 2016.02.16 00:06, IP:223.240.34.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Buy Blade And Soul Gold: hi!this is very nice site! Buy Blade And Soul Gold http://#nie_wklejaj_linkow#bladeandsoulf
dodano: Wtorek, 2016.02.16 04:05, IP:223.240.34.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: Piękne słowa KSIĘŻE PRZEMYSŁAWIE - jakbym słyszał kazanie z ambony w Czarnkowie lub Lesznie...
dodano: Sobota, 2017.10.28 14:35, IP:94.254.155.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
REFORMOWANY KATOLIK
alternatywny-katolik.epoznan.pl
RSSsend_message
Alternatywny Katolik - to blog, który postanowiłem założyć, by podzielić się swoimi przemyśleniami z pozycji duchownego chrześcijańskiego z mniejszościowego Kościoła tradycji starokatolickiej - Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce.

Kościoły starokatolickie (do tej tradycji należy wspólnota dla której zostałem wyświęcony i do której należę), od swojego początku były otwarte na dialog a decyzje były podejmowane wspólnie. Zachowujemy jednocześnie to co dla katolików jest ważne.
POLECANE STRONY
www.starokatolicy.eu
www.facebook.pl/rkkpolska
www.ecumenical-catholic-communion...
ARCHIWUM WPISÓW
Wniebowstąpił, aby Zstąpił! (12 maj 2018)
Ochrzcić Halloween (31 paź 2017)
#Metoo (18 paź 2017)
Zapraszamy na koncert - Wstęp Wolny (12 maj 2017)
"I wszystko każdego rodzaju będzie dobrze" (9 maj 2017)
Jak pomagać bezdomnym - zaproszenie. (6 mar 2017)
Zawalcz o życie - Przygotowanie Paschalne (1 mar 2017)
Bezwarunkowy chrzest! (23 lut 2017)
Zmarł Ks. Inf. Roman Skrzypczak (13 sty 2017)
Zachwyceni (18 gru 2016)
Jest Radość! (11 gru 2016)
Usiądź i przestań gadać! (8 gru 2016)
O uważności i schronieniach. (28 lis 2016)
Co z tym Jezusem Królem? (21 lis 2016)
Miłosierdzie, harfy i noc świątyń. (16 wrz 2016)
Medytacja chrześcijańska (1 wrz 2016)
Włoska kuchnia ma w sobie coś boskiego. (17 lip 2016)
Maść na bolesne rany. (12 lip 2016)
A jeśli to Bóg przyjdzie do Ciebie? (31 maj 2016)
Skandal ciała! (26 maj 2016)
Powstań z kolan! (22 kwi 2016)
Przeskocz do życia (26 mar 2016)
W kilku słowach... Palma Zwycięstwa (18 mar 2016)
Droga do nowego życia (14 mar 2016)
Potrzebujesz przestrzeni (2 mar 2016)
Sposób na przemienienie codzienności. (24 lut 2016)
Robota po chrzcie (14 lut 2016)
Co ma wspólnego Bóg i sąsiadka? (31 sty 2016)
Każdy jest miły Bogu! (23 sty 2016)
Zaryzykuj (8 lis 2015)
Wzbudźmy więzi solidarności. (26 sie 2015)
Nie wystarczy chodzić do kościoła (22 sie 2015)
Nieuciszona gęś! (6 lip 2015)
Nienawiść zabija! (3 lip 2015)
O modlitwie, medytacji i życiu duchowym. (8 cze 2015)
Uroczystość Bożego Ciała i błogosławieństwo nowego ołtarza. (1 cze 2015)
Jest moc! (19 maj 2015)
Inspiracja. Miłość. Wolność. (1 kwi 2015)
Równość religijna w edukacji publicznej. (25 mar 2015)
Przełomy w teologii (11 mar 2015)
Nabożeństwo z tropików (5 mar 2015)
Pogoda ducha (23 lut 2015)
Przygotowanie paschalne (19 lut 2015)
Chrześcijanie zjednoczeni (20 sty 2015)
Poczęta tak samo jak my. (8 gru 2014)
Noc Kościoła (29 paź 2014)
125 lat alternatywnego katolicyzmu. (23 wrz 2014)
Dziwna ekonomia (21 wrz 2014)
Historia starokatolicyzmu (11 wrz 2014)
Ekumeniczna modlitwa za Irak (18 sie 2014)
Solidarni z chrześcijanami z Mosulu. (23 lip 2014)
Reformowany – czyli jaki? (17 lip 2014)
Śmiech paschalny (6 cze 2014)
Czy reformowani katolicy wierzą w czyściec? (22 maj 2014)
Idzie maj... (30 kwi 2014)
Nieomylny? (24 mar 2014)
Post czyli zaproszenie do miłości (5 mar 2014)
Cechy reformowanych katolików (19 lut 2014)
Czy Chrystus jest podzielony? (21 sty 2014)
Papież a starokatolicy (31 gru 2013)
Bóg wciąż jest... (21 gru 2013)
Dar niemówienia (19 gru 2013)
Boskie sploty (17 gru 2013)
Wspomnienie ks. Konrada (19 lis 2013)
11 listopada, Papież Franciszek i Tęcza (11 lis 2013)
Starokatolik o świętych (5 lis 2013)
IV Ekumeniczna Noc Kościoła (23 paź 2013)
Janseniści nie tacy źli? (17 paź 2013)
Pierwsze święcenia kobiety w Poznaniu (14 paź 2013)
Pogadaj z Biskupem (9 paź 2013)
Ubuntu - człowieczeństwo wobec innych! (23 wrz 2013)
Święty Jordan z Poznania? (20 wrz 2013)
Co jest najbardziej niezbędne (13 wrz 2013)
Codziennie na nowo (5 wrz 2013)
Stawiajmy tamy! (1 wrz 2013)
Jedność chrześcijan jest faktem! (1 sie 2013)
Bóg nie jest zapchajdziurą (8 lip 2013)
Porozmawiajmy o Kościele (19 cze 2013)
Spotkanie Anonimowych Katolików (11 cze 2013)
In nomine ss. Trinitatis. (7 cze 2013)
Właściciele prawdy? (5 cze 2013)
Kościół Episkopalny w Polsce (4 cze 2013)
Bądźcie płodni i mnóżcie się... (4 kwi 2013)
Powiedz mi jakie masz wyobrażenie Boga, a powiem Ci, jak wierzysz. (22 mar 2013)
O święceniu kobiet. (20 lut 2013)
My, Wy, Oni. (15 lut 2013)
Popiół na ulicy (14 lut 2013)
Otwórz się! (12 lut 2013)
W dżungli zabija się anioły. (12 lut 2013)
Anarchiści i Jezus (11 lut 2013)
Budować Kościół Chrystusa (11 lut 2013)
Zdjęcie: Artur Kaźmierczak