blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej
ok
13
not ok
2
liczba odsłon: 967
Władysław I Łokietek i jego syn Kazimierz III zwany Wielkim, ostatni Piastowie na polskim tronie, nie pałali miłością do Poznania i nie przyczynili się do jego rozwoju. Kazimierz Wielki wybrał jednak to miasto na miejsce zawarcia małżeństwa z Adelajdą Heską. Tu także koronowano ją na królową Polski.

Wiek stagnacji

Wiek XIV z pewnością nie był najlepszym  okresem w dziejach Poznania. Po wzorowo przeprowadzonej lokacji w 1253 r. i pomyślnych ostatnich dziesięcioleciach XIII w., rozpoczął się okres stagnacji, trwający bez mała sto lat. Po szczęśliwych latach za panowania księcia Przemysła I i jego syna, króla Przemysła II, nastąpił okres zamętu, związany z walką o zjednoczenie kraju po tragicznej śmierci Przemysła II. Wielkopolska przechodziła z rąk do rąk. Najpierw walczył o nią książę kujawski Władysław Łokietek z Henrykiem III głogowskim, później zajął ją król Czech Wacław II, koronowany na króla Polski w Gnieźnie w 1300 r. Po jego śmierci ponownie doszło do walki o tę dzielnicę, pomiędzy synami Henryka III a Łokietkiem. Ostatecznie w 1314 r., Łokietek stał się panem całej Wielkopolski, która stała się częścią zjednoczonego, ale mocno okrojonego Królestwa Polskiego.


1. Władysław Łokietek, mal. Aleksander Lesser.


Zanim jednak książę mógł w pełni cieszyć się owocami swego zwycięstwa po wieloletnich zmaganiach, musiał jeszcze przełknąć gorzką pigułkę. O ile wielkopolskie rycerstwo i dostojnicy kościelni poparli dążenia Łokietka, tak mieszczaństwo Poznania pod wodzą wójta Przemka, opowiedziało się za Głogowczykami i zbuntowało przeciw księciu. Mieszczanie uznali, że pozostawienie pod władzą książąt śląskich zapewni miastu dogodne kontakty handlowe z bogatymi miastami śląskimi, tym bardziej, że wielu patrycjuszy poznańskich wywodziło się właśnie za Śląska, co powodowało, że właśnie z tą dzielnicą czuli więź. Łokietek zdobył jednak Poznań i brutalnie zdławił bunt mieszczaństwa. Władysław Łokietek nie czuł więc sympatii do Poznania i do końca swego panowania nie nadał miastu ani jednego przywileju. Jak to zwykle bywa, kiedy ktoś traci, inny zyskuje. W tym przypadku, zyskały miasta wschodniej Wielkopolski, głównie Kalisz i Pyzdry. To ostatnie, dziś niewielkie, senne miasteczko, urosło do rangi jednego z głównych wielkopolskich grodów. W mieście odbywały się zjazdy rycerstwa i duchowieństwa, rokowania dyplomatyczne itd. Książę nie szczędził miastu przywilejów, a Poznań wyraźnie znalazł się w niełasce. Uczucia Władysława do stolicy Wielkopolski przejął Kazimierz, choć ten okazał się odrobinę łaskawszy dla grodu Przemysła.


Kazimierz Wielki a Poznań

Kazimierz także przez cały okres swego panowania nie nadał Poznaniowi żadnego przywileju, co w oczywisty sposób nie wpłynęło pozytywnie na rozwój miasta. Król uderzył nawet w jego interesy ekonomiczne, konfiskując dwie wsie miejskie: Jeżyce i Winiary. Na szczęście, obie wsie zostały przywrócone miastu w 1372 r. przez królową Elżbietę Łokietkównę, siostrę Kazimierza, a matkę króla Węgier i Polski, Ludwika Węgierskiego. 


2. Elżbieta Łokietkówna zwraca Poznaniowi Jeżyce i Winiary.


Król znany jako ten, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, nie zdobył się na żadną większą fundację kościelną, czy świecką w mieście. Przez całe XIV stulecie nie sprowadzono do Poznania żadnego nowego zakonu, co miało negatywne skutki dla miasta, jako, że klasztory były nie tylko miejscami modlitwy i kontemplacji, ale także centrami kulturalno-gospodarczymi. W mieście rezydowali jedynie dominikanie, osiedleni tu jeszcze przed lokacją Poznania i dominikanki, sprowadzone tu za panowania Przemysła II. Jedyną w zasadzie fundacją Kazimierza w Poznaniu, było wystawienie okazałego grobowca królowi Bolesławowi Chrobremu w katedrze. Przetrwał on do końca XVIII wieku, ale służył raczej dynastii, niż samemu miastu. W tym samym czasie Kazimierz zbudował w Kaliszu zamek, otoczył miasto murami, ufundował kolegiatę, klasztor franciszkanów i pałac arcybiskupów gnieźnieńskich. Kalisz otrzymał też szereg przywilejów, co zapewniło mu pomyślny rozwój. Trudno oprzeć się wrażeniu, że król chciał przeciwstawić Kalisz Poznaniowi i stworzyć temu ostatniemu konkurencję. Być może była to zemsta za bunt mieszczan poznańskich przeciw ojcu, a może postrzegał Poznań jako miasto nieomal kresowe, w które nie warto inwestować. Z drugiej strony jednak, istnieją dowody na to, że miasto to nie było mu zupełnie obojętne i nie lekceważył go.


3. Kazimierz III Wielki, mal. Aleksander Lesser.


Kazimierz często bywał w Poznaniu i nie tylko w celach inspekcyjnych, czy sądowych, ale także załatwiał tu sprawy międzynarodowe. W 1337 r. Kazimierz zawarł ugodę z królem czeskim Janem Luksemburskim, któremu towarzyszył syn Karol, przyszły cesarz Karol IV. Przy tej okazji Kazimierz zawarł sojusz z książętami pomorskimi: Ottonem I i Barnimem III. W 1343 r. Poznań jest świadkiem zawarcia przymierza Kazimierza z książętami pomorskimi: Bogusławem V, Barnimem IV i Warcisławem V, wzmocnionym małżeństwem pomiędzy Bogusławem V a córką Kazimierza, Elżbietą. Tu także odbył się ich ślub. Najważniejszym wydarzeniem w życiu Kazimierza Wielkiego, które odbył się z Poznaniu, był jego ślub z Adelajdą Heską w 1341 roku. 


Kazimierz i jego miłostki

Urodzony w 1310 r. Kazimierz, zwany wielkim, choć nie wiadomo, czy w uznaniu zasług, czy też z powodu wzrostu. Jego ojciec mierzył 150 cm, a wzrost jego syna określono na 184 cm, zatem należał do osób o wyjątkowo wysokich, zwłaszcza, kiedy porówna się go z ojcem. Od młodości wykazywał niezwykłe wręcz zainteresowanie płcią przeciwną i niezaspokojony apetyt seksualny. No cóż, nie było to niczym niezwykłym w rodzinach królewskich. Książęta z reguły cieszyli się powodzeniem kobiet wszelkiego stanu ze względu na swój status. W rodzinie Piastów także nie brakowało kobieciarzy, ale Kazimierz bił wszystkich na głowę. Jednak jeden z jego romansów skończył się tragicznie. W 1329 r., Władysław Łokietek wysłał syna na Węgry z misją dyplomatyczną do króla Karola Roberta i jego żony Elżbiety, córki Łokietka, a siostry Kazimierza. 


4. Ślub Karola Roberta i Elżbiety Łokietkówny, średniowieczna miniatura.


Tam książę (będąc już wtedy żonaty z Litwinką, Aldoną-Anną), związał się romansem z Klarą Zach, dwórką Elżbiety, która ponoć sprzyjała tej znajomości. Nie wiadomo, czy Klara mu uległa, czy została zgwałcona, jak sugerują niektóre źródła, w każdym razie o romansie dowiedział się ojciec Klary, Felicjan Zach, który rozwścieczony wpadł do komnaty królewskiej i zaatakował Elżbietę, obcinając jej cztery palce u ręki i raniąc samego Karola Roberta, zanim został zabity przez jednego z dworzan. 


5. Zamach Felicjana Zacha, średniowieczna miniatura.


Zemsta króla była sroga. Cały ród Zachów wymordowano, a dalecy krewni zostali wygnani. Okrutny los nie ominą samej Klary, która została brutalnie okaleczona i obwożona po kraju ku uciesze gawiedzi i przestrodze. Kazimierza nie było już jednak na Węgrzech.


6. Męczeństwo Klary Zach, obraz z 1911 r.


Jak już wspomniałem, Kazimierz był żonaty, kiedy romansował z Klarą Zach. W 1325 r., poślubił litewską księżniczkę Aldonę, córkę Giedymina. Małżeństwo to stanowiło zapowiedź bliższych stosunków polsko-litewskich i przyszłej unii obu krajów. Po przyjeździe do Polski, księżniczka przyjęła chrzest i zmieniła imię na Annę. Urodziła Kazimierzowi dwie córki: Elżbietę, przyszłą żonę księcia wołogosko-słupskiego Bogusława V i Kunegundę, którą wydano za mąż za Ludwika Rzymskiego, syna cesarza Ludwika IV Wittelsbacha. Niestety, para nie doczekała się syna. Aldona-Anna zmarła w 1339 r. Kazimierz był jeszcze młody, nie stracił nadziei na syna i zaczął pośpiesznie szukać drugiej żony, a póki co, wdawał się w liczne romanse.


Adelajda Heska

Przez dwa lata od śmierci Aldony-Anny do zawarcia związku małżeńskiego z Adelajdą, trwały przetargi matrymonialne. Kazimierz był pożądaną partią. Był jeszcze stosunkowo młody, a Królestwo Polskie rosło w siłę i nabierało znaczenia na arenie międzynarodowej. W 1340 r. król Czech Jan Luksemburski zaproponował Kazimierzowi rękę swej najstarszej córki – Małgorzaty, ale ta zmarła zanim jeszcze doszło do zaręczyn. Jan okazał się jednak utalentowanym swatem i już w lipcu 1341 r. wysunął kandydaturę Adelajdy Heskiej do ręki Kazimierza. Adelajda była córką landgrafa Hesji Henryka II Żelaznego, który był stronnikiem Luksemburgów. Małżeństwo nie było związkiem partnerów równych urodzeniem, bowiem landgraf był dość ubogim i niezbyt znaczącym księciem niemieckim, za to o bogatym drzewie genealogicznym. W żyłach Adelajdy płynęła krew Hohenstaufów, Welfów i Wettinów, a ona sama była praprawnuczką samego cesarza Fryderyka II. Nie wiadomo co skłoniło Kazimierza do zgody na ten mariaż. Być może widoki na sojusz z Czechami, a może fakt, że księżniczka, urodzona w 1324 r., miała zaledwie siedemnaście lat, a zatem mogła w końcu dać królowi upragnionego męskiego potomka. Kazimierz nie czekając nawet na portret przyszłej małżonki, zarządził przygotowania do ślubu. Jako miejsce zawarcia związku małżeńskiego wybrał Poznań, zapewne dlatego, że był bliżej Hesji niż Kraków.


7. Herb Hesji.


Ślub odbył się już 29 września 1341 r., a więc błyskawicznie, bo zaledwie dwa miesiące po wysunięciu propozycji matrymonialnej. Ceremonia miała miejsce w katedrze poznańskiej, a przewodniczył jej sędziwy arcybiskup Janisław, który od razu po ślubie koronował młodą żonę Kazimierza na królową Polski. Warto dodać, że Janisław miał już spore doświadczenie w tego typu ceremoniach, bowiem koronował już Władysława Łokietka, jego żonę Jadwigę oraz samego Kazimierza i jego pierwszą żonę, Aldonę-Annę. Wesele było huczne, trwało z pewnością kilka dni, a wśród gości weselnych obecni byli m.in.: Karol Luksemburski, przyszły król Czech i cesarz, ponadto książęta śląscy: Bolesław legnicki i Jan ścinawski, książę mazowiecki Bolesław, a pewnie i inni Piastowie, a także książęta niemieccy wraz z ojcem panny młodej, Henrykiem II Żelaznym. Mielibyśmy więc do czynienia z prawdziwym zjazdem monarchów w Poznaniu, porównywalnym chyba tylko do zjazdu krakowskiego z 1364 r., zakończonego słynną ucztą u Wierzynka, szkoda tylko, że dziś się o tym nie pamięta.


8. Kazimierz Wielki, obraz z 1864 r.


Koniec idylli

 Adelajda nie należała do bogatych księżniczek, jej posag wyniósł zaledwie 2 tys. kop groszy praskich, a i tak nigdy nie został wypłacony przez jej ojca. Za to już po ślubie, królowa została hojnie obdarowana przez męża. Otrzymała klejnoty, pieniądze, a nadto ziemię sandomierską wraz z zamkiem w Sandomierzu jako oprawę małżeńską. W oficjalnych dokumentach Kazimierz nazywał Adelajdę „panią naszą najdroższą”. Wszystko wskazywało na długie i szczęśliwe pożycie, wypełnione dziecięcym szczebiotem. Niestety, małżeństwa królewskie z reguły nie trwały długo i szczęśliwie. Lata mijały, a dzieci nie było. Wkrótce wszystko stało się jasne: królowa była bezpłodna. Kazimierz pragnący syna ponad wszystko, odsunął się od żony, później wręcz ją znienawidził. Król zajął się wielką polityką, budowaniem potęgi państwa oraz wdał się w kolejne romanse, z którymi już nawet się nie krył. Na nic się zadały napominania biskupów i innych dostojników kościelnych. Kiedy jeden z nich, kanonik katedry krakowskiej Marcin Baryczka rozwścieczył króla ciągłym wypominaniem mu rozpusty i wzywaniem do pogodzenia się z żoną, ten nakazał utopić go w Wiśle.


Ostateczne zerwanie Kazimierza z żoną nastąpiło gdzieś ok. 1350 r. Wieści o miłostkach króla i odtrąceniu Adelajdy rozniosły się wkrótce po Europie. W sprawie królowej interweniował jej ojciec, a sam papież Innocenty VI wzywał króla do opamiętania. Na nic to się jednak zdało. Kazimierz zdecydował się na ostateczną separację od małżonki, zamykając ją w 1355 r. na zamku w Żarnowcu. Warunki były co prawda komfortowe, ale więzienie pozostaje więzieniem. Rok później podczas pobytu w Pradze na dworze cesarza Karola IV, Kazimierz poznał piękną Czeszkę, Katarzynę Rokiczanę i natychmiast zakochał się. Zdecydował się ją poślubić, cóż z tego, że miał już żonę. Kierując się biblijnym prawem męża do oddalenia bezpłodnej żony, Kazimierz zmusił Adelajdę do powrotu do Hesji. Król nie przejmował się tym, że formalnie małżeństwo trwało nadal, bo Kościół nie unieważnił małżeństwa. Adelajda nie pogodziła się z rolą odtrąconej małżonki, interweniując na dworach monarszych, a nawet u papieży: Innocentego VI, a później jego następcy Urbana V, jednakże żaden z nich nie potępił Kazimierza i nie obłożył go klątwą. 


9. Papież bł. Urban V, obraz z XVIII w.


Widocznie dyplomacja króla okazała się skuteczniejsza, albo świętopietrze regularnie wpłacane przez Kazimierza do kasy papieskiej ważniejsze, niż jego grzechy. W 1356 r. kiedy Adelajda wracała do ojca, król popełnił bigamię, żeniąc się z Katarzyną. Ostatecznie małżeństwo Kazimierza i Adelajdy unieważnił w 1368 r. papież Urban V, kiedy król żył już ze swoją czwartą żoną, Jadwigą żagańską. Kazimierz umarł z 1370 r. nie doczekawszy się syna. Adelajda przeżyła męża o rok. Na Kazimierzu skończyła się dynastia Piastów, a koronę polską odziedziczył siostrzeniec Kazimierza, Ludwik Węgierski.


10. Nagrobek Kazimierza Wielkiego w katedrze krakowskiej.


Właściwie celem tego artykułu było przedstawienie stosunku Kazimierza Wielkiego do Poznania, a ślub króla i Adelajdy Heskiej był tylko pretekstem. Przy okazji starałem się ukazać Kazimierza z innej strony, niż piszą o nim w podręcznikach. Nie negując zasług króla, pamiętajmy, że był on człowiekiem z krwi i kości. A wracając do Poznania, to po śmierci Kazimierza w Wielkopolsce narosła silna opozycja względem rządów węgierskich, co wywoływało stałe niepokoje w Wielkopolsce. Nie służyło to oczywiście jej stolicy. Zmianę położenia Poznania przyniosły dopiero rządy Jagiellonów. Z jakiegoś powodu, królowie z dynastii jagiellońskiej kochali Poznań i nie szczędzili mu przywilejów i opieki.


Źródło:


J. Besala, Małżeństwa królewskie. Piastowie. Losy oraz życie osobiste królów, książąt z dynastii Piastów, ich żon i dzieci, Warszawa 2006.


Z. Kaczmarczyk, Stanowisko Kazimierza Wielkiego wobec Poznania, „Kronika Miasta Poznania”, 1938, R. 16, Nr 3.


Źródło fotografii:


1. Aleksander Lesser [Public domain], via Wikimedia Commons

2.  By Anonymous [CC0], via Wikimedia Commons

3. Aleksander Lesser [Public domain], via Wikimedia Commons

4. https://en.wikipedia.org/wiki/File:Karoly_Robert_eskuvoje_Erzsebettel.jpg

5. See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons

6. Aladár Körösfői-Kriesch [Public domain], via Wikimedia Commons

7. By Wappenentwurf: Gerhard Matzat diese Datei konvertiert: Madden [Public domain], via Wikimedia Commons

8. Leopold Löffler [Public domain], via Wikimedia Commons

9. By Henri Segur (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

10. By Pko (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia Commons 
WASZE KOMENTARZE[1]
~Mieczyslaw z Hessji: Przywiazanie Jagiellonow do Poznania mialo zwiazek z tzw cudem trzech Hostii w 1399 roku panie Brzezinski. Jagiello ufundowal relikwiarz i Kosciol pw Bozego Ciala. Co dotyczy zas Adelajdy nie ona ale Kazimierz byl bezplodny wskutek chroby wenerycznej ale gdzez mezczyzna moze byc winny, zawsze kobieta. Mimo, jak podkreslil Autor, bardzo bujnego zycia seksualnego nic nie wiadomo o potomkach Kazimierza z tzw. lewego loza.
dodano: Wtorek, 2017.07.25 02:29, IP:80.142.120.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: ~Mieczyslaw z Hessji: Przywiazanie Jagiellonow do Poznania mialo zwiazek z tzw cudem trzech Hostii w 1399 roku panie Brzezinski. Jagiello ufundowal relikwiarz i Kosciol pw ...
Wątpię, czy przywiązanie Jagiellonów do Poznania można tłumaczyć wyłącznie legendzie o cudownych Hostiach. W przypadku Jagiełły, owszem, tu można się zgodzić. Ale co do pozostałych Jagiellonów, wątpię. Gdyby tak było, obdarowywaliby przywilejami wyłącznie kościół Bożego Ciała, a nie cały Poznań. Być może wynikało to z potęgi gospodarczej i politycznej Poznania w tym czasie, a może z chęci zdobycia sobie poparcia szlachty wielkopolskiej. Co do Kazimierza Wielkiego, cóż, już Janko z Czarnkowa pisał o 3 synach z nieprawego łoża, a Długosz wspominał o 2 synach. Prócz tego uważa się, że miał jeszcze co najmniej kilka córek.
dodano: Czwartek, 2017.07.27 20:10
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: poznanskiehistorie@gmail.com
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz