blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Historia Folwarku Edwardowo
ok
93
not ok
1
liczba odsłon: 2915
Mam zaszczyt i przyjemność zaprezentować dziś kolejny tekst autorstwa Agnieszki Wiśniewskiej, najaktywniejszej współpracowniczki „Poznańskich Historii”. Wszystkim stałym czytelnikom blogu nie trzeba jej przedstawiać, więc zapraszam do ciekawej lektury.

Poznań jest miastem ciągle rozwijającym się. Od czasu jego powstania w znacznym stopniu zwiększył się jego obszar. Wchłaniane były coraz to nowe tereny i okoliczne wsie, funkcjonujące na obrzeżach miejskich. Tak dzieje się nadal. Ówczesny zespół folwarczny Edwardowo wchodzi obecnie w skład osiedla samorządowego Ławica. Leży po zachodniej stronie Poznania. W 1940 roku Ławica wieś wraz z folwarkiem Edwardowo i sąsiednim folwarkiem Marcelin przyłączone zostały do Poznania.


Zabudowania dworsko-folwarczne powstały na poznańskim Edwardowie. Obecny adres to ulica Bukowska 248-254. Nazwa Edwardowo pochodzi od imienia hrabiego Edwarda Raczyńskiego, do którego dobra te należały. Pierwsze wzmianki o obiektach w tym rejonie datowane są już na XVI wiek, lecz folwark prawdopodobnie został tu założony w pierwszej połowie XIX wieku (na mapach z 1862 roku jest już zaznaczony). Sąsiadował z podobnymi folwarkami: Marcelin i Ławica. W czasie swego funkcjonowania miał też wielu właścicieli. Informacje zawarte w księgach adresowych z 1881 roku wskazują, że właścicielem majątku był Mehling, trzy lata później Boas , a w 1896 roku Richard Noebel. W roku 1902 folwark Edwardowo przeszedł w ręce berlińskiego Landbanku. Jeszcze w tym samym roku Komisja Kolonizacyjna chciała nabyć majątek, który posiadał wówczas 240 hektarów pól i 10 hektarów torfowisk. Ogłoszenie sprzedażowe Landbanku daje obraz o ówczesnym wyglądzie folwarku, w skład którego wówczas wchodził nowo wybudowany murowany dom pański wraz z domem dla urzędników, stajnia ze spichlerzem i chlewnią, murowane domy dla pracowników, budynek dla kowala oraz duża murowana, podpiwniczona stodoła a także murowana obora ze spichlerzem. Folwark nie został wtedy sprzedany Komisji Kolonizacyjnej. Niebawem nabył go Herman Telitz. W czasie, kiedy był właścicielem prowadzono hodowlę koni i krów, lecz najbardziej gospodarstwo znane było z hodowli owiec i trzody chlewnej. W związku z hodowlą krów funkcjonowała również mleczarnia. W 1926 roku folwark Edwardowo przeszedł w ręce Adama Schneidera, który na krótko przed wybuchem II wojny światowej próbował uzyskać zgodę Starosty Poznańskiego na zalesienie 150 hektarów terenu. Wiadomo, iż zgody tej nie otrzymał. Po zakończeniu działań wojennych cały teren przeszedł w ręce Wojska Polskiego.

 

Pierwotnie dwór wraz ze swym otoczeniem usytuowany był od północnej strony drogi wiodącej na Buk. W drugiej połowie XIX wieku podwórze otaczające dwór wyglądało inaczej niż obecnie. W północnej i południowej jego części znajdowały się zabudowania. Niewielki budynek był także pośrodku. Natomiast od wschodniej strony swoje mieszkania mieli pracownicy folwarczni. Lata osiemdziesiąte XIX wieku przyniosły zmiany w wyglądzie zespołu folwarcznego. Zwiększona została liczba zabudowań gospodarczych, wzrosła też liczba pracujących tam ludzi.

 

W początkach XX wieku teren parku powiększono w kierunku wschodnim. Pracownikom folwarku zbudowano nowe domy, ale już po drugiej stronie drogi. Na przełomie XIX i XX wieku został także wzniesiony na podstawie projektu nieznanego dziś architekta nowy dwór właściciela folwarku zwany „domem pańskim”. Umiejscowiono go we wschodniej części parku należącego do zespołu folwarcznego.

 

Stare zdjęcie dworu w Edwardowie z czasów świetności, źródło: poznan.wikia.com

 

Dwór w Edwardowie jest budynkiem w formie uproszczonej secesji, zbudowanym z cegły, parterowym, z piwnicą i mieszkalnym poddaszem. Dach pokryty dachówką. Elewacja zarówno od frontu jak i w tylnej części posiada ryzality (występy z lica w elewacji budynku w jego części środkowej, bocznej lub narożnej, prowadzony od fundamentów po dach. Stanowi organiczną część budynku). Przy wejściu możemy zobaczyć okazałą wieżyczkę nakrytą dachem w kształcie ostrosłupa. Budynek ma kształt prostokąta; od strony południowej posiada wspomnianą wyżej wieżyczkę, natomiast od północy po środku elewacji ryzalit.

 

 

 

 

Dom pański w Edwardowie, fot. A. Wiśniewska.

 

Wejście do dworu to głęboka wnęka znajdująca się od strony południowej, prowadząca do jasnego holu. Na parterze układ pomieszczeń jest dwutraktowy (północny i południowy). W holu od strony wschodniej na poddasze prowadzi klatka schodowa. Także po stronie wschodniej znajdował się gabinet pana. Pośrodku północnego traktu był duży salon, do którego wchodziło się z holu, natomiast po obu stronach salonu znajdowały się jeszcze dwa mniejsze saloniki. Poddasze przeznaczone było na sypialnie, a w piwnicach dworu mieściły się pomieszczenia gospodarcze oraz kuchnia. Elewacja budynku cechuje się prostotą i minimalizmem w architektonicznym detalu. Nie oznacza to jednak, że pozbawiony jest całkowicie ozdób i urozmaiceń. Niewielką ozdobę stanowią gzymsy podokienne i gzyms cokołowy. Ważnym elementem architektonicznym jest wieża wraz ze znajdującą się obok niej głęboką półkolistą wnęką, w której znajdują się drzwi do wejścia głównego, a także wspomniane ryzality. Również stolarka okienna dzięki wielopolowemu podziałowi górnych skrzydeł sprawia, iż elewacja jest bardziej urozmaicona i ciekawsza. We wnętrzu dworu nie zachowało się zbyt dużo elementów z czasów świetności. Wiadomo, że pozostały schody wraz z ozdobną, drewnianą balustradą; w gabinecie pana ocalał drewniany strop belkowy oraz drewniane obramienie wejścia, do tej części pokoju, która znajduje się od strony ryzalitu. Częściowo również ocalała stolarka okienna. Kiedy po wojnie zespół dworski przeszedł w ręce wojska w budynku utworzono biura byłej wojskowej jednostki lotniczej. Na dzień dzisiejszy dwór jest opuszczony. Drzwi są zamknięte na kłódkę więc nie można dostać się do środka (wnętrze opisałam na podstawie źródła).

 

W latach dwudziestych XX wieku na obszarze 8 ha założono park rozciągający się w kierunku zachodnim od podwórza. W czasie II wojny światowej został w dużym stopniu zniszczony. Pozostały nieliczne drzewa (m.in. fragment dawnej alei kasztanowców rosnących od budynku do bramy wjazdowej), które teraz wraz z samosiewami wyrastającymi przez lata tworzą obecny park. Zmian w wyglądzie parku dokonali też sami żołnierze wycinając sporo drzew w południowo - wschodnim narożu. W miejscu tym powstał barak a wojsko dodatkowo posadziło szpaler klonów pospolitych. To jednak nie jedyne zmiany jakie zaszły w sąsiedztwie samego dworu. Obok budynku umiejscowiono stację transformatorową, a także zbudowano basen przeciwpożarowy i przepompownię, do których poprowadzono drogę z betonowych płyt. Zaś obszar parku podzielono na dwie kwatery o kształcie prostokątów, które otoczono nieutwardzonymi alejkami.

 

Park wraz z dworem od strony podwórza został ogrodzony murem z betonowych bloczków.  Ogrodzenie to prawdopodobnie wykonano dopiero po II wojnie światowej, kiedy właścicielem terenu stało się wojsko. Jako bramy i furtki posłużyły kraty forteczne wykorzystane po zakończeniu działań wojennych z opuszczonych już przez wojska rosyjskie poznańskich fortów.

 

Mur z betonowych bloczków zbudowany po II wojnie światowej, fot. A. Wiśniewska.

 

Do chwili obecnej z dawnej zabudowy podwórza folwarku Edwardowo zachowały się budynki obory i stodoły oraz piwnica. Jadąc ulicą Bukowską jeszcze w 2010 roku mogliśmy zobaczyć duży budynek po dawnej stajni. Odgradzał on podwórze od ulicy.

 

Stajnia i brama z 2009 r., źródło: zabytkipoznan.pl

 

Folwarczna stajnia mieściła się w okazałym, jednokondygnacyjnym, ceglanym i częściowo podpiwniczonym budynku posiadającym także służące jako magazyn poddasze. Elewacja obiektu była z nietynkowanej cegły. Stajnię zbudowano na przełomie XIX i XX wieku. Niestety ze względu na poszerzenie ulicy Bukowskiej w związku z mistrzostwami Euro 2012 budynek nie zachował się do dziś. W 2010 roku podjęto decyzję o jego rozbiórce. Stajnia została zinwentaryzowana i sfotografowana a następnie wyburzona. Dokumentacja znajduje się u Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

 

 

Wyburzanie stajni w 2010 r., źródło: dzienniklodzki.pl

 

Obok budynku stajni wzniesiono ceglaną bramę, która prowadziła na teren podwórza. Brama tak jak i stajnia znajdowała się w miejscu, gdzie poszerzano ulicę. Przez wzgląd na jej walory architektoniczne, stosunkowo niewielkie rozmiary i przede wszystkim wartość historyczną wraz z udziałem Miejskiego Konserwatora Zabytków podjęto decyzję o niewyburzaniu bramy lecz o jej przeniesieniu kilka metrów dalej, aby nie kolidowała z nowym pasem ruchu. Prace rozpoczęto w sierpniu 2010 roku. Nad całą operacją czuwał konserwator zabytków Mariusz Lewicki, zaś autorami przeniesienia bramy byli: dr inż. Edmund Przybyłowicz i mgr inż. Wacław Jezierski. Początkowy projekt przewidywał podzielenie bramy na części, umieszczenie na rolkach i przeniesienie do miejsca docelowego. Jednak z obawy o zły stan techniczny obiektu, bezpieczeństwo ludzi pracujących przy jego przenosinach, a także możliwości uszkodzenia samej konstrukcji projekt zmieniono.

 

Ponownie przeanalizowano dokumenty oraz dokonano odpowiednich badań i pomiarów. Stwierdzono, iż nie występuje zagrożenie zniszczenia obiektu i lepiej będzie jak zostanie przeniesiony w całości. Mimo możliwości ryzyka wystąpienia spękania poszczególnych elementów podczas prac transportowych Miejski Konserwator Zabytków wyraził zgodę i zaakceptował ten plan. Przenoszenie rozpoczęto od odkopania fundamentów, następnie zdemontowano skrzydła bramy i furty boczne.

 

Nowe miejsce, na którym miała stanąć brama znajdowało się około 40 metrów na północ. Przygotowując odpowiednio grunt, wykonano tam fundament z żelbetu. Aby przenieść bramę potrzebna była specjalna konstrukcja. Po oddzieleniu jej od fundamentu obudowano ją elementami ze stali i drewna aby nie uległa zniszczeniu, lub uszkodzeniu. Natomiast w celu podtrzymania sklepienia wykonana została specjalna stalowa konstrukcja. Wykonano też konstrukcję potrzebną do podniesienia bramy folwarcznej. Gdy została już oddzielona od fundamentów i obudowana w wyżej wspomnianą konstrukcję, za pomocą dźwigów została przeniesiona na nowe, wcześniej wyznaczone miejsce. Odbyło się to nocą z 6 na 7 sierpnia 2010 roku, podczas deszczowej i niezbyt sprzyjającej pogody. Pomimo swojej wagi (około 40 ton) i trudnej pogody, udało się przenieść bramę bez większych problemów i ustawić na nowym, wcześniej przygotowanym fundamencie ze zbrojonymi podporami słupowymi. Dla zwiększenia stabilności i wzmocnienia konstrukcji fundamentów wykonano połączenia w postaci stalowych prętów. Zanim zdjęto konstrukcję obudowy, jeszcze przez kilkanaście dni utrzymywała i wzmacniała bramę na nowych fundamentach. Po zdemontowaniu obudowy, wykonano prace konserwacyjne zabezpieczające i uzupełniające cegły i spoiny.

 

Brama w obecnej postaci, fot. A. Wiśniewska.

 

Sama brama folwarczna składa się z trzech części: część główna, zamknięta w górnej części półkolistym otworem bramnym, nad którym posiada dekorację w postaci ażurowego muru z ceglanymi słupkami. Dwie części boczne z podobną dekoracją to przejścia z furtkami.

Od strony północnej teren folwarku także zamyka brama. Po bokach posiada dwa ceglane słupy nakryte daszkami w kształcie ostrosłupów. Przy nich zaś znajdują się furtki o półkoliście zamkniętych przejściach i tak jak brama główna zakończone na górze murem złożonym z ceglanych słupków. Do dziś możemy zobaczyć także ceglany mur, który niegdyś otaczał podwórze. Jego części zachowały się od strony wschodniej i zachodniej.

 

 

 

Brama folwarku od strony północnej, fot. A. Wiśniewska.

 

Po drugiej stronie podwórza byłego folwarku Edwardowo, przechodząc na drugą stronę dzisiejszej ulicy Bukowskiej możemy zobaczyć zachowane w bardzo dobrym stanie tzw. czworaki, czyli dawną kolonię domów należących do pracowników folwarcznych. Są to cztery domy mieszkalne (czworaki) oraz cztery budynki gospodarcze przynależne do domów. Budynki mieszkalne znajdują się pod adresem Bukowska 248 – 254 i należą do jednych z najciekawszych tego typu obiektów w naszym mieście. Cały ten obszar, który zamieszkiwali robotnicy pracujący w folwarku został otoczony ceglanym murem z dwoma bramami wjazdowymi. Do każdego z domów przynależał nieduży ogródek, w którym uprawiano warzywa. Od strony ulicy Bukowskiej domy pracownicze połączono murem, w którym pierwotnie były furtki a dziś są zamurowane. Zaś wszystkie cztery domy zachowane są w dobrym stanie i przez cały czas swego istnienia nie zmienił się wygląd ich elewacji i bryły. Budynki są parterowe z mieszkalnym poddaszem. Posiadają także piwnicę. Pokryto je dwuspadowym dachem z naczółkami i dachówką karpiówką. Materiał, który posłużył do ich zbudowania to dobrej jakości cegła. Pierwotnie w każdym z domów mogły zamieszkiwać cztery rodziny. Każdy z czworaków posiadał dwa mieszkania na poddaszu i dwa na parterze (dwa pokoje i kuchnię). Niezwykle ciekawie prezentuje się elewacja. Od strony południowej domy zdobi ceglany, piękny portyk, który wsparty został na trzech filarach również z cegły. Filary łączy balustrada złożona z ażurowych filarków. Od strony północnej, po środku elewacji budynki posiadają cofniętą, dwuosiową część środkową. Otwory okienne zamknięto odcinkowo.

 

 

 

Kolonia domków folwarcznych w stanie obecnym, fot. A. Wiśniewska.

 

W drugim końcu terenu dawnej kolonii domów pracowników folwarku Edwardowo znajdują się cztery budynki gospodarcze, przynależące do budynków mieszkalnych. Tak jak domy są ceglane i nakryte dachem naczółkowym. Obecnie są w gorszym stanie niż domy. Również przestrzeń między budynkami gospodarczymi jest zmieniona w porównaniu ze stanem pierwotnym. A to przez zbudowanie na tym obszarze baraków, szopek i garaży. Dawne domy pracowników folwarcznych są dziś zamieszkane.

 

Zespół budynków gospodarczych na terenie koloni domków folwarcznych, fot. A. Wiśniewska.

 

Wszystko to, co pozostało po folwarku Edwardowo, te budynki, które zachowały się do dziś pozostają świadectwem i wspomnieniem minionego czasu. Czasu, kiedy to folwark prężnie funkcjonował poza granicami Poznania i tworzył wyodrębnioną jednostkę osadniczą, gdzie do wybuchu II wojny światowej rozwijała się hodowla i produkcja.

 

We współczesnym Poznaniu następuje intensywna urbanizacja. Nie omija również tamtego obszaru. Następują nieuchronne zmiany, które zniekształcają i zmieniają bezpowrotnie teren byłego folwarku. „Ofiarą” zmian i przebudowy miasta stała się wspomniana w niniejszym artykule stajnia, która zastała wyburzona, gdyż stała na drodze planów przebudowy ulicy Bukowskiej. W części budynku obory obecnie znajduje się lakiernia, domy dawnej kolonii robotników są zamieszkane.

 

Budynek lakierni w dawnej oborze przy północnej bramie fot. A. Wiśniewska.

 

Podczas przebudowy ulicy powstały przy nich ekrany akustyczne oraz chodnik. Natomiast dwór jak już wspomniałam, po tym jak opuściło go wojsko stoi pusty i niszczeje. Drzwi wejściowe są zamknięte i niestety nie mogłam dostać się do środka, aby zobaczyć jak faktycznie wyglądają jego wnętrza i w jakim są stanie. Opisując ich wygląd obecny sugerowałam się źródłami. Okna są zabrudzone i znajdują się na tyle wysoko, że nie mogłam zajrzeć do środka. Udało mi się spojrzeć do piwnicy przez okna na tym poziomie. Wewnątrz było dość ciemno, ale wyglądała na pustą. Stan zewnętrzny „ domu pana” jeszcze nie wygląda najgorzej. Widać, że nie jest dewastowany przez wandali. Udało mi się dowiedzieć, że wystawiony był na sprzedaż, ale jak na razie chyba nie znalazł nabywcy. Jako obiekt zabytkowy prawdopodobnie musiałby być odnowiony zgodnie  z zaleceniami i pod nadzorem konserwatora zabytków.

 

Współczesne Edwardowo jest częścią Poznania. Leży na wschód od Ławicy. Od strony północnej przebiega ulica Bukowska, na południu jest Lasek Marceliński. Na zachodzie w ostatnich dekadach XX wieku zbudowano Osiedle Bajkowe a od wschodniej strony sąsiaduje z Fortem VIIa. Na terenach Edwardowa powstało Osiedle Poetów; działa też schronisko dla zwierząt, są ogródki działkowe a od wschodniej strony na granicy z Marcelinem – galeria handlowa King Cross Marcelin.

 

Jak widać postęp zmienił i nadal zmienia i przekształca całą okolicę. Taki stan rzeczy może stanowić duże zagrożenie dla tego, co pozostało po folwarku. Miejmy nadzieję, że zabytkowe budynki będące świadectwem przecież nie aż tak odległych czasów przetrwają i nie zostaną wyburzone. Stanowią wartość historyczną i przypominają, że Poznań wyglądał inaczej a tereny poza jego granicami, jak niegdyś Edwardowo były wsiami z pięknymi krajobrazami i świeżym powietrzem.

 

Agnieszka Wiśniewska 

Źródło:

Goszczyńska J., Zespoły Folwarczne i Dworskie Ławica, Marcelin i Edwardowo, w: Ławica i Wola, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, 2012.

Wikipedia

Zabytkipoznan.pl


 
WASZE KOMENTARZE[1]
avatarUporekMarcepanowicz: Jak zwykle bardzo ciekawe. Te obiekty są "świadkami" historii. Biorąc pod uwagę kalendarz, to niby nie aż tak odległe czasy. Ale z punktu widzenia ogromu przemian jakie nastąpiły przez ten czas - to już cała epoka.
dodano: Niedziela, 2014.10.12 18:55
ok
23
not ok
14
odpowiedz|usuń
avatarUporekMarcepanowicz: Jedno co mnie razi w powyższym artykule, to użyte wielokrotnie słowo "pan". "Dom pański", "dom pana"... Nie mam oczywiście pretensji do autorki o użycie w tekście takiego (takich) sformułowań, gdyż ówczesna Polska była państwem feudalnym z nierównościami społecznymi, z podziałem na "panów" i pospólstwo, czyli na rządzących i rządzonych (tych od roboty). Podział taki stanowił normę. Normę niezdrową, niedopuszczalną w prawdziwie demokratycznym społeczeństwie.
dodano: Niedziela, 2014.10.12 19:02
ok
25
not ok
14
odpowiedz|usuń
avatarMelaniS: UporekMarcepanowicz: Jedno co mnie razi w powyższym artykule, to użyte wielokrotnie słowo "pan". "Dom pański", "dom pana"... Nie mam oczywiście pretensji do autorki o użyc...
I co mnie przeraża, że ta norma feudalna próbuje się w naszej postsocjalistycznej Ojczyźnie reaktywować. Jacyś hrabiowie, jacyś Czartoryscy, monarchiści przeróżni. Zwrotów pałaców się co niektórzy domagają. Ludziska w rodowodach grzebią, szlachectwa się doszukują. I czym tu się chwalić, że przodek był próżniakiem? Wolę mieć antenatów, którzy ciężką i uczciwą pracą na życie zarabiali.
dodano: Niedziela, 2014.10.12 22:07
ok
5
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: MelaniS: I co mnie przeraża, że ta norma feudalna próbuje się w naszej postsocjalistycznej Ojczyźnie reaktywować. Jacyś hrabiowie, jacyś Czartoryscy, monarch...
No cóż, nie wszyscy byli próżniakami, a nie każdy szlachcic był wyzyskiwaczem. Szlachta w okresie zaborów była nośnikiem świadomości narodowej, a w pałacach arystokracji i dworkach szachty przechowywano pamiątki i skarby kultury polskiej. Przypomnę chociażby działalności Izabelli Czartoryskiej, Raczyńskich, Działyńskich, Ossolińskich itp. Jakkolwiek idea restytucji monarchii i dla mnie jest śmieszna i nie oddałbym Branickim Wilanowa, tak z drugiej strony setki pałaców i dworów w Polsce niszczeją i powoli obracają się w ruinę, więc lepiej, żeby przejęli je potomkowie byłych właścicieli i przekształcili w hotele, niż ich ruiny porosły krzaki. W samej Wielkopolsce jest ok. 1000 pałaców i dworów wiejskich, a połowa z nich, to praktycznie ruiny.
dodano: Niedziela, 2014.10.12 22:44
ok
2
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarUporekMarcepanowicz: MelaniS: I co mnie przeraża, że ta norma feudalna próbuje się w naszej postsocjalistycznej Ojczyźnie reaktywować. Jacyś hrabiowie, jacyś Czartoryscy, monarch...
No właśnie. Znowu próbuje się dokonać podziału na lepszych i gorszych. Sprzyja temu rozwarstwienie społeczeństwa. Dla mnie tzw. szlachta jest zjawiskiem niemoralnym, a przede wszystkim śmiesznym.
dodano: Niedziela, 2014.10.12 23:04
ok
31
not ok
5
odpowiedz|usuń
avatarUporekMarcepanowicz: Maciek_1980: No cóż, nie wszyscy byli próżniakami, a nie każdy szlachcic był wyzyskiwaczem. Szlachta w okresie zaborów była nośnikiem świadomości narodowej, a w p...
Nie można zapominać o pewnym fakcie. Mianowicie o tym, że to właśnie szlachta wraz z klerem poprzez swoje warcholstwo doprowadziła do upadku Rzeczypospolitej.
dodano: Niedziela, 2014.10.12 23:05
ok
30
not ok
5
odpowiedz|usuń
avatarUporekMarcepanowicz: MelaniS: I co mnie przeraża, że ta norma feudalna próbuje się w naszej postsocjalistycznej Ojczyźnie reaktywować. Jacyś hrabiowie, jacyś Czartoryscy, monarch...
Bardzo często ci jaśniepanowie dochodzili do ogromnego majątku właśnie dzięki wyzyskowi zwykłych ludzi. Trzeba to nazwać po imieniu - także w Polsce było niewolnictwo.
dodano: Niedziela, 2014.10.12 23:07
ok
31
not ok
5
odpowiedz|usuń
avatarUporekMarcepanowicz: Wszyscy jesteśmy równi. Nowak, Kowalski, czy inny Sapieha. Jest XXI wiek!
dodano: Niedziela, 2014.10.12 23:10
ok
31
not ok
5
odpowiedz|usuń
~Gerda: Witam, artykuł jest bardzo ciekawy. Czy ktoś posiada może zdjęcia lub zna literaturę, w której dwór ukazany jest wewnątrz? W jednej z książek znalazłam rzuty poszczególnych kondygnacji, jednak chodziłoby mi o zdjęcia.
dodano: Czwartek, 2014.10.30 13:23, IP:178.37.175.XXX
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: Dziekuje za artykul! jest dla mnie bardzo ciekawy poniewaz urodzilam sie tam I mieszkalam do 1969 roku. Od 38 lat mieszkam za granica.Pozdrawiam
dodano: Piątek, 2018.06.22 09:43, IP:129.240.219.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: Dziekuje za artykul! jest dla mnie bardzo ciekawy poniewaz urodzilam sie tam I mieszkalam do 1969 roku. Od 38 lat mieszkam za granica.Pozdrawiam
dodano: Piątek, 2018.06.22 09:49, IP:129.240.219.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: [email protected]
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz