blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach
ok
10
not ok
5
liczba odsłon: 925
Pierwsze zwierzyńce, czyli miejsca gdzie przetrzymywano i pokazywano dzikie zwierzęta, powstały już w starożytności, jednak pierwsze ogrody zoologiczne z prawdziwego zdarzenia, były zakładane w XVIII stuleciu, choć tak naprawdę wielka kariera ogrodów zoologicznych rozpoczęła się w XIX w. Pierwsze Zoo w Poznaniu założono już w 1874 r., a zaczęło się od żartu.


Ogród zoologiczny na poznańskich Jeżycach należy do najstarszych na ziemiach polskich. Starsze od niego jest tylko Zoo we Wrocławiu, założone dziewięć lat wcześniej. Co jednak ciekawe, zwierzyniec w Poznaniu powstał trochę przez przypadek i jak się wkrótce okazało, opieka nad zwierzętami była tym, co łączyło wszystkie grupy narodowościowe zamieszkujące Poznań. W jeżyckim Ogrodzie dla dobra zwierząt wspólnie pracowali Niemcy, Polacy i Żydzi.


1. Pocztówka reklamująca Zoo na Jeżycach (przełom XIX i XX w.).


Kłopotliwy prezent urodzinowy


Jak wszyscy wiemy, z prezentami urodzinowymi bywa różnie. Niektóre są trafione, inne zupełnie nieudane, a jeszcze inne sprawiają niemały kłopot. Jeden w szacownych mieszkańców Poznania, wielbiciel gry w kręgle i miłośnik piwa, otrzymał niezwykły prezent od swoich przyjaciół, z którymi często raczył się złocistym trunkiem w restauracji dawnego dworca kolejowego na Jeżycach. Ów pan kończył właśnie pięćdziesiąt lat, więc okazja była szczególna. Przyjaciele solenizanta umówili się, że każdy z nich podaruje mu jakieś zwierzę, które spotka na ulicach Poznania w ciągu trzech dni. W ten oto sposób solenizant otrzymał w prezencie: świnię, barana, kozę, kota, królika, wiewiórkę, gęś, kaczkę, kurę, pawia oraz tresowaną małpę i niedźwiedzia, zakupionych od wędrownych cyganów. Działo się to wszystko w roku 1871.


2. Poznańskie Zoo, pocz. XX w.


Zaskoczony jubilat nie wiedząc co zrobić z tak niecodziennym prezentem, zostawił całą menażerię w ogródku wspomnianej wyżej restauracji przy dworcu na Jeżycach, gdzie wkrótce stała się sensacją tej podmiejskiej jeszcze wówczas wsi. Zwierzęta były odwiedzane przez okolicznych mieszkańców, jednak wkrótce okazało się, że utrzymanie menażerii sporo kosztuje. Grupka entuzjastów postanowiła więc założyć dla nich ogród zoologiczny. 24 lutego 1874 r. powstało Stowarzyszenie Ogród Zoologiczny w Poznaniu, zarejestrowane formalnie 15 maja 1875 r. W zarządzie towarzystwa zasiadało wielu wpływowych obywateli miasta i zarówno Niemców, Polaków, jak i Żydów. Tak oto nietypowy prezent stał się zaczątkiem poznańskiego Zoo na Jeżycach.


3. Słoniarnia w Zoo na Jeżycach.


Robert Jaeckel i jego następcy (do 1919 r.) 


Kamieniem milowym w dziejach jeżyckiego Zoo było mianowanie Roberta Jaeckla prezesem zarządu Ogrodu. Pełnił on tę funkcję do śmierci w 1907 r. To jego zasługą był rozwój zwierzyńca na przełomie XIX i XX w. Wzorce do rozbudowy Zoo czerpał z Berlina. Do 1891 r. władze Ogrodu kupiły dawny budynek dworca wraz z restauracją dworcową i sąsiadującymi z nimi terenami rolniczymi, dzięki temu znaczna rozbudowa Zoo stała się możliwa. Powierzchnia całkowita wynosiła ponad 5 ha. Zaczęto intensywnie zabudowywać teren Ogrodu Zoologicznego pawilonami dla zwierząt, które zbudowano w stylu orientalnym, głównie mauretańskim i indyjskim. Powojenne przebudowy doprowadziły jednak do zagubienia pierwotnego stylu tych budowli. Zwierzostan w jeżyckim Zoo stale i systematycznie rósł. Pod koniec XIX w. trafia tu pierwszy słoń indyjski, nie brak też było lwów, tygrysów i innych drapieżników. Z dalekiej Australii przyjechała kolczatka, a z Madagaskaru przybyły lemury. W Ogrodzie zamieszkał też żuraw syberyjski, gnu brunatne, liczne gatunki małp oraz wymarłe obecnie zwierzęta, jak zebra Burchella i papuga karolińska. Warto dodać, że Jaeckel, wbrew głosom niemieckich nacjonalistów, nakazał umieszczać na terenie Zoo dwujęzyczne tabliczki informacyjne, polsko-niemieckie.


4. Jeden z pierwszych słoni w jeżyckim Zoo, fot. z pocz. XX w.


Marzeniem Jaeckela było stworzenie ogrodu zoologicznego, który, oprócz swych oczywistych funkcji, czyli eksponowania zwierząt, pełniłby także rolę parku i miejsca rozrywki. Nakazał więc sadzić drzewa, zakładać kwietniki i ustawiać rzeźby. Polecił też zbudować budynek na wzór antycznej budowli, w którym organizowano koncerty. Dwukrotnie, w 1913 i 1914 r., wystąpił tu Johann Strauss (III), syn Edwarda, pochodzący ze słynnej wiedeńskiej dynastii kompozytorów walców, polek i operetek. Był on wnukiem założyciela dynastii Johanna Straussa (I), autora słynnego Marsza Radetzky’ego, a bratankiem nie mniej słynnego Johanna Straussa (II), autora m.in. walca Nad pięknym, modrym Dunajem i operetek: Zemsta Nietoperza i Baron Cygański. Z inicjatywy dyrektora zbudowano też nowy budynek restauracji, gdzie odwiedzający Zoo mogli się pokrzepić po emocjonującym dniu spędzonym wśród zwierząt. Dochody z restauracji wspierały kasę Zoo. W 1924 r. budynek restauracji przekształcono w Oddział Przyrodniczy Muzeum Wielkopolskiego.


5. Dawna restauracja w terenie Zoo (pocz. XX w.).


W czasie kadencji Jaeckela, w Ogrodzie Zoologicznym przebywało ok. 900 zwierząt (400 gatunków), Stowarzyszenie Ogród Zoologiczny liczyło ok. 1600 członków, a Zoo rocznie odwiedzało nawet 250 tys. zwiedzających. Ten pomyślny okres skończył się wraz ze śmiercią Roberta Jaeckela 13 maja 1907 r. Cały swój majątek dyrektor zapisał na rzecz poznańskiego ogrodu zoologicznego. W 1910 r. na terenie Zoo odsłonięto pomnik zasłużonego dyrektora.


6. Ogrodowa część Zoo, fot. z pocz. XX w.


Po Jaeckelu funkcję dyrektora Ogrodu objął Maksymilian Meissner. Liczba zwierząt co prawda spadła, ale przeprowadzono niezbędne prace modernizacyjne. Zlikwidowano część zbyt małych pomieszczeń dla zwierząt i zbudowano większe. Najcenniejszym obiektem architektonicznym zbudowanym za kadencji Meissnera, było bez wątpienia alpinarium zwierząt górskich, zwieńczone gołębnikiem, z przylegającą doń wolierą dla ptaków i pomieszczeniem dla niedźwiedzi. Autorami projektu alpinarium była para znakomitych poznańskich architektów: Herman Böhmer i Paul Preul. Alpinarium zbudowano na wzór groty z wyspy Capri. Ze względu na trudną sytuację finansową, miasto przejęło Zoo w 1911 r.


7. Grota z alpinarium.


Następcą Meissnera został Hans Laackmann, który objął dyrekcję w 1913 r. Dla Zoo nadchodziły trudne czasy. W 1914 r. wybuchła wojna i większość męskiej obsługi Ogrodu wyruszyła na front. W 1915 r. dołączył do nich sam dyrektor, który zginął na froncie 28 kwietnia 1918 r. Większa część zwierząt nie przetrwała wojny. Zbyt mały przydział opału i żywności oraz brak fachowej, a do tego choroby okazały się zabójcze dla zwierząt w jeżyckim Zoo. W czerwcu 1919 r. Ogród został przejęty przez władze polskie. Okazało się, że pozostało tu zaledwie 243 zwierzęta w 75 gatunkach. 1 czerwca 1919 r. nowym dyrektorem Ogrodu został dr Bolesław Cylkowski. Zaczął się nowy rozdział w historii poznańskiego Zoo.


8. Pawilon małp, fot. z pocz. XX w.


Zoo w okresie międzywojennym i w czasach okupacji


Dyrektor Cylkowski przeprowadził Zoo przez trudny okres pierwszych lat niepodległej Polski. Jego następcą został w 1922 r. Kazimierz Szczerkowski, wybitny biolog, działacz na rzecz ochrony zagrożonych gatunków zwierząt. Za jego kadencji poznańskie Zoo odzyskało dawną świetność.


9. Wybieg antylop, fot. z lat 20. XX w.


Szczerkowski nakazał zbudować olbrzymią wolierę dla ptaków wg własnego projektu. Postawił też pawilon dla małych drapieżników oraz polecił ponownie uruchomić basen dla płetwonogich, założony jeszcze w 1891 r. W basenie zamieszkały lwy morskie,  a później hipopotamy. Dzięki licznym kontaktom Szczerkowskiego, sprowadzono do Zoo m.in.: parę żubrów, jaki, bizony i bawoły. Mogli je podziwiać goście, którzy przyjechali do Poznania na Powszechną Wystawę Krajową w 1929 r. Podczas PeWuKi Ogród zwiedziło ok. 700 tys. gości. W darze od księcia Radziwiłła Zoo otrzymało bociany czarne, a także sprowadzono koniki polskie z okolic Biłgoraja. Ogród wzbogacił się także o lwy, tygrysy i lamparty.


10. Staw dla ptactwa wodnego z widokiem na alpinarium, fot. z okresu międzywojennego.


Dyrektor Szczerkowski dbał o promocję Zoo. W księgarniach można było nabyć pierwszy ilustrowany przewodnik do Ogrodzie, autorstwa samego dyrektora. W 1928 r. do Poznania zjechała 70-osobowa grupa artystyczna z Cejlonu wraz ze stadem słoni i innych zwierząt. Pokazy grupy, która zaprezentowała m.in.: tańce cejlońskie, zaklinaczy węży, połykaczy ognia, itd. zorganizowano na terenie Ogrodu. Obejrzało je ok. 46 tys. widzów.


11. Woliera dla ptaków brodzących.


Naloty bombowe na Poznań we wrześniu 1939 r., zniszczyły część budynków i zabiły kilkadziesiąt zwierząt. Mimo zajęcia miasta przez Niemców, Kazimierz Szczerkowski pozostał na stanowisku dyrektora Zoo do 3 kwietnia 1940 r. Nie bacząc na naciski ze strony władz niemieckich, odmówił podpisania volkslisty i został wysiedlony do Generalnego Gubernatorstwa. W 1945 r. powrócił do Poznania. W czasie okupacji obowiązki dyrektora Zoo pełnił niejaki R. Müller. Nowy dyrektor ograniczył się jedynie do naprawy zniszczeń wojennych. Nie sprowadzono nowych zwierząt, ale zaplanowano przeniesienie Ogrodu do Parku Kasprowicza, choć nie udało się zrealizować tego zamierzenia.


Ogród Zoologiczny mocno ucierpiał w wyniku alianckich nalotów na Poznań w 1944 r. Zginęło większość zwierząt i zniszczono wiele budynków. Wojnę przetrwało zaledwie 176 mieszkańców Zoo. Nie wszystkie zwierzęta zginęły podczas nalotów. Po wyzwoleniu miasta w 1945 r., wojsko nakazało zastrzelić zwierzęta uznane za niebezpieczne, jak słonie i wszystkie drapieżniki. Niemniej podjęto wkrótce decyzję o reaktywowaniu Ogrodu Zoologicznego na Jeżycach.


12. Grota z alpinarium, fot. z 1968 r.


Czasy powojenne 


Pierwszym powojennym dyrektorem Zoo na Jeżycach został Wiesław Rakowski, który wcześniej pełnił funkcję zastępcy Kazimierza Szczerkowskiego. Najpilniejszym zadaniem, przed którym stanął nowy dyrektor, była odbudowa Zoo ze zniszczeń wojennych. Do Poznania trafiły zwierzęta ze zniszczonego Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu i likwidowanego Zoo w Lesznie. Dyrektor Rakowski zmarł w 1948 r., a jego następcą został Bolesław Witkowski. W 1955 r. do ogrodu zoologicznego na Jeżycach trafiła słynna słonica Kinga, będąca piątym w historii tutejszego Zoo słoniem indyjskim. Wkrótce Kinga (imię zostało wyłonione na drodze konkursu rozpisanego przez „Gazetę Poznańską”) stała się najbardziej popularnym zwierzęciem w Zoo, mimo swego niełatwego charakteru. Odwiedzający Ogród marzyli o zdjęciu z Kingą. Słonica przebywała w jeżyckim Zoo do śmierci w 2003 r.


13. Słonica Kinga.


W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych Zoo, dzięki współpracy z wieloma europejskimi Ogrodami, wzbogaciło się o wiele nowych, ciekawych lokatorów, jak choćby niedźwiedzica polarna Vesta i hipopotam nilowy Jurek. Położono też nacisk na programy edukacyjne.


14. Ptaszarnia.


W 1968 r. dyrektor Witkowski odszedł na emeryturę, a zastąpił go Adam Taborski, który pozostał na stanowisku dyrektora do 1982 r. W czasie jego kadencji, budowa Nowego Zoo na Białej Górze koło Jeziora Maltańskiego, dobiega końca. Nowe Zoo zostało otwarte w 1974 r. Tam też zaczęto przenosić niektóre zwierzęta z Jeżyc i innych ogrodów zoologicznych. Ustalono, że nad Maltą będą eksponowane przede wszystkim zwierzęta jeleniowate. Zbudowano tam dla nich obszerne wybiegi. Powstało też unikatowe insektarium, które zaprojektował sam dyrektor Taborski. Dyrekcja Starego Zoo postanowiła skoncentrować się na hodowli ptaków drapieżnych, ssaków kopytnych, gadów i małych drapieżników. Do Poznania trafiają też, po raz pierwszy w historii, gepardy.


15. Pawilon płazów i gadów.


W 1982 r. na czele Starego Zoo stanął Wincenty Falkowski. Skupił się on przede wszystkim na niezbędnych remontach oraz rozwijaniu współpracy z czołowymi ogrodami zoologicznymi na świecie, dzięki którym poznańskie Zoo wzbogaciło się o nowe gatunki zwierząt. W 1985 r. miało miejsce niecodzienne wydarzenie. W Starym Zoo, po raz pierwszy na świecie w warunkach wiwaryjnych wykluło się pisklę orła cesarskiego, jednego z najbardziej zagrożonych gatunków na świecie.


16. Rzeźba wilka w Starym Zoo.

Na początku lat dziewięćdziesiątych przebudowano kolekcję zwierząt w Starym Zoo. Wyzbyto się gatunków pospolitych, jak: jenoty, szopy, lamy, daniele, jelenie i kuny domowe. Zwolnione tym sposobem wybiegi zapełniono unikatowymi okazami, m.in.: lwiatkami złotogłowymi, psami leśnymi, kotami taraje, oposami pręgowanymi i kanguroszczurami. 


 

17. Rzeźba konia.

Rozwinięto też program ochrony i reintrodukcji orłów przednich i rozmnażano z powodzeniem karakale turkmeńskie, które prawie wyginęły. Zajęto się także samym Ogrodem. Ochroną objęto starodrzew w parkowej części Zoo i odpowiednio wyeksponowano także rzeźby wilka i konia.


 

18. Pomnik lwa w Starym Zoo.

Mimo stałej rozbudowy Nowego Zoo, dawny Ogród Zoologiczny przy ul. Zwierzynieckiej nadal istnieje. 1 lipca 2009 r. władze miejskie zdecydowały o przekształceniu Starego Zoo na ogólnodostępny park z bezpłatnym wejściem. Na szczęście historia jednego z najstarszych ogrodów zoologicznych na ziemiach polskich, jeszcze się nie skończyła. I pomyśleć, że wszystko zaczęło się od żartu.


Źródło:


J. Śmiełowski, Stary Ogród Zoologiczny w Poznaniu, jego historia, obiekty i zwierzęta, w: Jeżyce, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, 2000.


Źródło fotografii:


1. https://fotopolska.eu/304971,foto.html

2. https://fotopolska.eu/800184,foto.html

3. https://fotopolska.eu/639875,foto.html

4. https://fotopolska.eu/980012,foto.html

5. https://fotopolska.eu/497746,foto.html

6. https://fotopolska.eu/784990,foto.html

7. https://fotopolska.eu/554268,foto.html

8. https://fotopolska.eu/1089515,foto.html

 
WASZE KOMENTARZE[1]
~Autor: historia bez smaku encyklopedyczne danie
dodano: Wtorek, 2018.07.31 05:48, IP:188.47.7.XXX
ok
9
not ok
7
odpowiedz|usuń
~Autor: To nie jest pomnik lwa. Należało się douczyć z obszernej publikacji wydanej w 1975 roku autorstwa prof. Jarosława Urbańskiego (UAM) i dr. Adama Taborskiego (MOZ Poznań).
dodano: Czwartek, 2018.08.02 08:15, IP:150.254.92.XXX
ok
9
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarpoznaniak29: ~Autor: To nie jest pomnik lwa. Należało się douczyć z obszernej publikacji wydanej w 1975 roku autorstwa prof. Jarosława Urbańskiego (UAM) i dr. Adama Tabors...
Ten pomnik upamiętniający Roberta Jaeckela nosi nazwę Pomnik 100-lecia Założenia ZOO. Taka tabliczka powstała w 1974 i zasłoniła napis Założycielowi Parku Zoologicznego ku pamięci
dodano: Czwartek, 2018.08.02 08:50
ok
12
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: poznanskiehistorie@gmail.com
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz