blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Kościoły międzywojennego Poznania
ok
6
not ok
2
liczba odsłon: 559
Architektura międzywojennego Poznania to z jednej strony fascynacja stylami historyzującymi, głównie barokiem i klasycyzmem, a z drugiej śmiałe eksperymenty ze modernizmem. W przypadku budowli sakralnych było jednak inaczej. Architekci pozostali tu wierni tradycji. Czas eksperymentów z nowymi prądami w architekturze sakralnej jeszcze nie nadszedł.

W okresie międzywojennym ponad 90% ludności Poznania stanowili Polacy, w zdecydowanej większości wyznający katolicyzm. W latach 1918 – 1919 większość Niemców i Żydów wyjechała z miasta. O ile w 1919 ludność miasta liczyła ok. 158 tys. mieszkańców, tak w 1939 r. było ich już ok. 275 tys., czyli przez dwadzieścia lat, Poznaniowi przybyło 117 tys. mieszkańców, głównie katolików. Katolicyzm stał się dominującym wyznaniem w mieście, a Kościół katolicki odgrywał dużą rolę w życiu Poznania. Nic więc dziwnego, że wkrótce pojawił się problem braku dostatecznej liczby kościołów dla stale powiększającej się katolickiej ludności Poznania.


Nowe kościoły w nowych czasach

Publicyści związani z endecją domagali się przejęcia części świątyń Kościoła Ewangelicko-Unijnego, w związku ze znacznym spadkiem liczby jego wiernych. Ogółem, w rękach protestantów pozostało sześć świątyń. 


1. Dawny ewangelicki kościół św. Pawła wraz z domem parafialnym (ob. kościół Najświętszego Zbawiciela), główny kościół ewangelicki w Poznaniu.


Pomysł ten nie zyskała na szczęście aprobaty władz miejskich i kościelnych, które nie chciały wywoływać konfliktów w mieście. Przejęto jedynie kaplicę zamkową wraz z samym zamkiem, który przeszedł na rzecz Skarbu Państwa. Kaplicę, do tej pory ewangelicką, przekształcono w katolicką, mimo protestów ze strony ewangelików. 


2. Nieistniejąca już kaplica w zamku Wilhelma II. 


Władze kościelne zdecydowały więc o budowie nowych kościołów lub adaptacji części starych budynków na rzecz kultu religijnego. W mieście nie brakowało zdolnych architektów, ale władze kościelne nie życzyły sobie zbyt śmiałych i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych. Najczęściej więc sięgano do stylistyki neoklasycystycznej, a także nawiązywano to sztuki barokowej i wczesnochrześcijańskiej.


Projekt nowego kościoła musiał być najpierw przesyłany do kurii, która go zatwierdzała (lub nie), po czym przesyłano go do Inspekcji Budowlanej. Inspekcja przekazywała go władzom wojewódzkim, które go ostatecznie zatwierdzały. Projekt finalny mógł się zatem różnić od pierwotnego. Jak więc widzimy, projekt kościoła przechodził przez trzy instancje. W przypadku budowli świeckich, tylko przez dwa. W opinii władz kościelnych, takie postępowanie miało uchronić przed zalewem architektonicznej tandety i zapewnić budynkom sakralnym wysoki poziom artystyczny, co się w sumie udało. Jak chyba większość z nas przyzna, kościoły międzywojennego Poznania to prawdziwe perły architektoniczne.


Kaplica Zakładu św. Łazarza

Pierwszym kościołem zbudowanym w okresie międzywojennym w Poznaniu była kaplica Zakładu św. Łazarza, zbudowana w 1924 r. przy ulicy Sielskiej na Górczynie. Ośrodek dla nieuleczalnie chorych, prowadzony przez zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo, zwane szarytkami, składał się z dwóch budynków przeznaczonych dla sióstr i chorych, ale należało jeszcze zbudować tu kaplicę. Kaplica miała pełnić dwie role: jako miejsce modlitwy dla szarytek i pacjentów oraz wiernych z parafii pw. Marki Bożej Bolesnej. Liczba mieszkańców należących do parafii rosła, a kościół parafialny Matki Bożej Bolesnej bywał przepełniony.


3. Kaplica Zakładu Świętego Łazarza.


Autorem projektu świątyni był Adam Ballenstaedt, a zbudował ją Maksymilian Garstecki. Kaplica jest właściwie eklektyczna, choć dominują tu elementy nawiązujące do klasycyzmu. Budynek zbudowano na planie kwadratu z dwuspadowym dachem, zwieńczonym sygnaturką. Wejście ma kształt niszy poprzedzonej dwiema jońskimi kolumnami.


Klasztor Karmelitanek Bosych na Łazarzu

Kolejnym kompleksem sakralnym w Poznaniu zbudowanym dla żeńskiego zgromadzenia zakonnego, był zespół klasztorny Karmelitanek Bosych przy ulicy Jarochowskiego i Niegolewskich na Łazarzu. 


4. Dawny klasztor karmelitanek bosych, ob. Szpital Świętej Rodziny.


Obecnie znajduje się tam Szpital Świętej Rodziny. Zbudowano go w latach 1925 – 1929 r. Co ciekawe, karmelitanki już po raz trzeci zawitały do Poznania. Pierwszy raz przybyły tu w XVII w. i mieszkały do kasaty klasztoru w 1823 r. Po raz kolejny osiedliły się w mieście w 1867 r., ale już w roku 1874 zostały stąd wydalone. W 1920 r. przybyły do Poznania siostry karmelitanki z Krakowa. Zamieszkały tymczasowo w willi należącej dawniej do księżnej Marii Ogińskiej przy ul. Niegolewskich. W 1925 r. rozpoczęto budowę klasztoru wg projektu Aleksandra Kapuścińskiego. 


5. Kaplica klasztorna.


Kaplicę zbudował Roger Sławski. Oba obiekty zaprojektowano w stylu neoklasycystycznym. Monumentalny, trzyskrzydłowy budynek klasztorny cechuje spokojna, symetryczna fasada. Kaplica zaś jest prostym budynkiem z charakterystycznym czterokolumnowym portalem  z attyką.


Kościół Zmartwychwstania Pańskiego na Wildzie

Już przed wybuchem I wojny światowej proboszcz parafii Bożego Ciała ks. Leon Rankowski, podjął starania o wybudowanie kościoła dla Wildy i erygowanie tam parafii. Wilda po włączeniu jej do Poznania w 1900 r., dynamiczne się rozwijała. Istniał tam wówczas tylko jeden kościół, stojący przy Rynku Wildeckim, ale służył on parafii ewangelickiej. Katolicy wildeccy należeli do kościoła Bożego Ciała. Nowa parafia dla Wildy została erygowana w 1923 r. Jej prowadzenie powierzono zakonnikom ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, zwanego popularnie zmartwychwstańcami. W latach 1923 – 1926 zbudowano kościół wg projektu Aleksandra Kapuścińskiego, który zaprojektował też budynek klasztorny.


6. Kościół Zmartwychwstania Pańskiego.


Kościół stanął na wysokiej skarpie, dzięki czemu jest doskonale widoczny od strony Warty. Zbudowano go na rzucie prostokąta, z obszerną nawą i przyściennymi kolumnami, dzięki czemu wnętrze nabrało monumentalnego charakteru. Wejście zostało podkreślone trójkolumnowym portykiem z tympanonem. Kościół łączy w sobie elementy klasycyzmu, renesansu i baroku. W 1937 r. koło świątyni zbudowano wolnostojącą dzwonnicę na wzór włoskiej kampanili wg projektu Tadeusza Hornunga. W 1939 r. ustawiono na rogach dzwonnicy rzeźby czterech polskich świętych: Andrzeja Boboli, Kazimierza, Stanisława i Jana Kantego. Rzeźby wykonał Jan Żok.


7. Dzwonnica kościoła.


Kościół św. Jana Vianney na Sołaczu

Parafię dla Sołacza wydzielono z parafii św. Wojciecha. Kościół sołacki pw. św. Jan Vianney, to niezwykły i dość rzadko spotykany kościół, zbudowany w planie koła. To kolejna już świątynia w Poznaniu wybudowana w formach neoklasycystycznych. Głównym elementem bryły świątyni jest kopuła na bębnie z latarnią przykrytą hełmem. Wejście do kościoła zostało poprzedzone portykiem kolumnowym. 


8. Kościół św. Jana Vianney.


Prezbiterium nakrywa druga, mniejsza kopuła. Teren pod budowę świątyni ofiarował były właściciel Sołacza, żydowski kupiec Elias Baruch. Projekt wykonał Stanisław Mieczkowski, a kościół, dzięki ofiarności parafian i różnych instytucji, powstał stosunkowo szybko, gdyż jego budowa trwała niecałe dwa lata, bo od września 1928 r. do lipca roku 1930.


Kościół św. Stanisława Kostki na Winiarach

W 1928 r. wydzielono kolejną parafię z obszernej parafii św. Wojciecha. Obejmowała ona Winiary i Piątkowo. Kościół stanął w latach 1930 – 1932. 


9. Kościół św. Stanisława Kostki.


Jego patronem został św. Stanisław Kostka. Projekt neoklasycystycznej świątyni wykonał znany poznański architekt Stefan Cybichowski. W 1933 r. w pobliżu kościoła stanęła wieża wysoka na 34 m, połączona ze świątynią krytym łącznikiem. Bryła kościoła jest prosta, zdominowana szerokim korpusem nawowym, poprzedzonym sześciokolumnowym portykiem, na który składają się jońskie kolumny. Kościół przypomina grecką lub rzymską świątynię. Prezbiterium zamknięto absydą. Wnętrze jest proste, trójnawowe o konstrukcji halowej.


10. Wnętrze kościoła.


Kościół św. Michała Archanioła przy ul. Stolarskiej

Jedną z najbardziej interesujących świątyń międzywojennego Poznania zbudowano przy ulicy Stolarskiej. Była ona odpowiedzią na potrzeby ludności zamieszkującej teren pomiędzy Łazarzem a Jeżycami. Z racji braku miejsca na wystawienie nowego kościoła, postanowiono zaadaptować na ten cel… budynek dawnego browaru „Bavaria”. Browar zamknięto w 1918 

r. 


11. Kościół św. Michała Archanioła.


Później, w latach 1918 – 1929 mieściła się tu fabryka stolarska (stąd nazwa ulicy). Budynek był wysoko podpiwniczony, zdecydowano więc o zbudowaniu kościoła dwupoziomowego. Dolny kościół konsekrowano w 1932 r., natomiast górny dopiero w 1938 r. Autorem projektu przebudowy był Marian Andrzejewski. Dominującym elementem kościoła jest wieża na planie koła i kruchta w formie portyku wspartego na filarach. Kościół św. Michała przypomina nieco bizantyjską bazylikę Sant’Apollinare Nuovo w Rawennie, zbudowaną w VI wieku.


Kościół św. Rocha na Miasteczku

Już przed 1615 r. stanęła na przedmieściu Łacina, zwanym też Miasteczkiem, drewniana kaplica pw. św. Rocha. Wkrótce kościół został powiększony, a w 1628 r. erygowano przy nim samodzielną parafię. W 1658 r. kościół przejęli franciszkanie konwentualni. W 1746 r. wznieśli oni nowy, szachulcowy kościół, który przetrwał do ostatniej wojny. 


12. Stary kościół św. Rocha.


W 1832 r. parafia św. Rocha została zlikwidowana, a kościół stał się filią parafii św. Jana Jerozolimskiego. W 1937 r. parafię reaktywowano, ale jednocześnie zdecydowano o zbudowaniu nowego kościoła, obok starego. Autorem projektu świątyni został Franciszek Morawski. Kościół jest niezwykle ciekawy pod względem architektonicznym. Łączy w sobie kilka stylów. Zwraca uwagę strzelista bryła nawy głównej i prezbiterium oraz wieża zbudowana na planie kwadratu w części dolnej, zwieńczona ażurową latarnią. Znacznie niższa jest nawa boczna. Do kościoła przylega kruchta zbudowana w formie podcieni. Wybuch wojny przerwał prace nad wykończeniem kościoła. Działania wojenne w 1945 r. spowodowały zniszczenie starego kościoła i znaczne uszkodzenie nowego.


13. Nowy kościół św. Rocha.


Kościół Świętej Trójcy na Dębcu

Imponującą listę kościołów zbudowanych przed wojną, kończy świątynia, której wznoszenie rozpoczęto w okresie międzywojennym, ale zakończono już po wojnie. Trzeba ją jednak wymienić w tym zestawieniu, gdyż budowano ją wg przedwojennych planów. Był to kościół Świętej Trójcy na Dębcu


Stale rosnąca liczba ludności Dębca spowodowała konieczność erygowania nowej parafii i zbudowania dla niej kościoła. Parafię Świętej Trójcy wydzielono z dotychczasowej parafii w Wirach i erygowano w 1928 r., ale kościół zaczęto wznosić dopiero w 1936 r. wg projektu Mariana Andrzejewskiego. Do 1939 r. zdołano doprowadzić budynek do stanu surowego, bez wieży. Budowę kontynuowano po wojnie. Kościół jest doskonałym przykładem międzywojennego modernizmu, inspirowanego gotykiem. Andrzejewski zaprojektował go jako świątynię jednoprzestrzenną z dwiema kaplicami i wieżą. Jeszcze przez wiele lat pod wojnie trwały prace nad ukończeniem świątyni i wyposażeniem kościoła.


14. Kościół Świętej Trójcy.


W 1938 r. rozpoczęto też budowę zabudowań klasztoru dominikanów na rogu ul. Libelta i Alei Niepodległości. Wybuch wojny przerwał prace, ale wznowiono je po wojnie. Pierwotnie projekt kościoła sporządził Stefan Cybichowski, ale po wojnie porzucono ten projekt i rozpisano konkurs, który wygrał Marek Leykam.


Kościoły międzywojennego Poznania to prawdziwe dzieła sztuki architektonicznej. Władze kościelne nie pozwalały co prawda na śmiałe eksperymenty z formą, żądając budynków sakralnych w stylach historyzujących. Klasycyzm, do którego odwoływano się najczęściej, kojarzył się z dostojeństwem, harmonią i spokojem.


Źródło:


S. P. Kubiak, Modernizm zapoznany. Architektura Poznania 1919 – 1939, Warszawa 2014.

Z. Kurzawa, A. Kusztelski, Historyczne kościoły Poznania. Przewodnik, Poznań 2006.


Źródło fotografii:


1. http://fotopolska.eu/468413,foto.html

2. https://vignette.wikia.nocookie.net/poznan/images/9/9d/09e_059.jpg/revision/latest?cb=20150802130811&path-prefix=pl

3. By MOs810 [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

4. By Four.mg [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

5. By Four.mg [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

6. http://fotopolska.eu/258347,foto.html

7. http://fotopolska.eu/802123,foto.html

8. http://fotopolska.eu/835930,foto.html

9. http://fotopolska.eu/1047795,foto.html

10. http://fotopolska.eu/1047796,foto.html

11. http://fotopolska.eu/921700,foto.html

12. http://fotopolska.eu/1167833,foto.html

13. http://fotopolska.eu/334214,foto.html

 
WASZE KOMENTARZE[1]
~Radiobelgrad: Dziękuję, mam już plan na weekendową wycieczkę po Poznaniu.
dodano: Piątek, 2018.05.04 08:16, IP:213.77.27.XXX
ok
5
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: a kościół sw. łukasza?
dodano: Piątek, 2018.05.04 16:45, IP:109.173.156.XXX
ok
0
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: ~Autor: a kościół sw. łukasza?...
Obecny kościół św. Łukasza stojący na os. Rusa wybudowano w latach 80. XX w. Dawny (ewangelicki) kościół św. Łukasza, czy obecny katolicki kościół Podwyższenia Krzyża Świętego zbudowano w latach 90. XIX w.
dodano: Sobota, 2018.05.05 17:47
ok
3
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: Maciek_1980: Obecny kościół św. Łukasza stojący na os. Rusa wybudowano w latach 80. XX w. Dawny (ewangelicki) kościół św. Łukasza, czy obecny katolicki kościół Po...
tak spytałem bo ostatnio wpadła mi w rękę przedwojenna pocztówka z fotką tego kościoła i nie mogłem go odszukać
dodano: Niedziela, 2018.05.06 22:59, IP:77.65.98.XXX
ok
2
not ok
1
odpowiedz|usuń
~KJ: To wprawdzie poza tematem, ale odnosząc się do ostatniego zdania trzeba dodać, że kościół dominikanów ostatecznie nie został zbudowany według projektu Leykama, tylko według trzeciego projektu.
dodano: Piątek, 2018.05.11 11:07, IP:83.8.239.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: [email protected]
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz