blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Zielona dolina Cybiny
ok
24
not ok
0
liczba odsłon: 555
Cybiński Klin Zieleni, ciągnący się od Jeziora Maltańskiego poprzez okolicę Białej Góry, Kobylepole i Antoninek, a kończący się w Swarzędzu, to jedno z ulubionych miejsc spacerowych setek poznaniaków, w tym piszącego te słowa.

Planiści opracowujący plany rozbudowy Poznania na początku XX wieku, wiele miejsca poświęcili problematyce zieleni miejskiej. Koncepcja wyłączenia sporych połaci terenów zielonych spod zabudowy i przekształcenia ich w parki, tereny rekreacyjno-sportowe lub po prostu w lasy komunalne, została rozwinięta w okresie międzywojennym. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych powstał projekt zakładający utworzenie w sumie 10 klinów zieleni, w tym pięciu głównych: Dębińskiego, Szelągowskiego, Golęcińskiego, Cybińskiego i Główieńskiego oraz pięciu podrzędnych.


1. Cybina.


Kształtowanie się Cybińskiego Klina Zieleni

Dolina Cybiny, to wyjątkowo  urokliwy zakątek Poznania. Dzięki spiętrzeniu wód rzeki, powstało kilka sztucznych zbiorników wodnych, z najsłynniejszym i największym, jakim jest Jezioro Maltańskie (60 ha powierzchni). 


2. Tor regatowy na Malcie.


Następne to malownicze stawy leżące pośród lasów: Olszak, Młyński, Browarny, Antoninek i na koniec Jezioro Swarzędzkie. Tereny te były popularnym miejscem spacerowym już w pierwszej połowie XIX w. Polskie organizacje sportowe zainteresowały się tym terenem na początku XX stulecia. Wykupiono tam 50 ha gruntu pomiędzy Doliną Świętojańską a Maltą z przeznaczeniem go na Park Narodowy i wykorzystaniu na cele sportowe. W 1917 r. architekt Adam Ballenstedt opracował projekt parku. Głównym jego elementem miał być Kopiec Wolności, usypany w latach 1919 – 1923. Wykonano też nasadzenia. W 1937 r. w sąsiedztwie kopca stanął pomnik harcerzy poległych w powstaniu wielkopolskim.


3. Kopiec Wolności i Jezioro Maltańskie.


Znany międzywojennym architekt Władysław Czarnecki był pod wrażeniem walorów przyrodniczych doliny Cybiny i uznał ten obszar za szczególnie atrakcyjny ze względu na porastającą go roślinność oaz zróżnicowaną rzeźbę terenu z różnicami wysokości dochodzącymi do 19 m.


Początkowo planowano zbudować tu trasy spacerowe z teatrem plenerowym, place zabaw, restaurację, ogrody kwietne i plażę. Pod koniec lat trzydziestych powstał kolejny plan, przewidujący powiększenie Parku Narodowego na Malcie, przejęcie gruntów rolnych i nieużytków przez miasto i intensywne zadrzewienie obszaru, ale tak, aby wyglądał on bardziej naturalnie, jak las, a nie park. Ogółem planowano zadrzewić teren o powierzchni 313,9 ha na obszarze Klina Cybińskiego i to zarówno w granicach administracyjnych miasta, jak poza nimi. Zakładano także zbudowanie sztucznego jeziora w rejonie Malty poprzez spiętrzenie wód Cybiny. Wybuch wojny w 1939 r. spowodował, że plany nie doczekały się realizacji.


4. Teren obecnego Jeziora Maltańskiego, fot. z 1935 r.


Niemieckie władze okupacyjne Poznania po zaznajomieniu się z polskimi planami, uznały je za interesujące i postanowiły wykorzystać. W oparciu o międzywojenne koncepcje podjęto prace nad zalesianiem planowanych klinów zieleni i zaczęto spiętrzać wody Cybiny w zbiorniku, który po wojnie stanie się Jeziorem Maltańskim. Oprócz niego, zaplanowano założyć drugi zbiornik przed ujściem Cybiny do Warty, pomiędzy Śródką a Berdychowem,


Dolina Cybiny po wojnie

Po wojnie kontynuowano prace nad zalesieniem Klina Cybińskiego. Jednocześnie kończono prace nad budową Jeziora Maltańskiego. 


5. Budowa Jeziora Maltańskiego, fot. z 1948 r.


Lata powojenne to także intensywna rozbudowa Nowego Miasta. W latach pięćdziesiątych zbudowano most Królowej Jadwigi, linię tramwajową na Rataje, a także zbudowano szereg obiektów przemysłowych: Fabrykę Maszyn Żniwnych, Amino, Fabrykę Łożysk Tocznych, Pomet i inne oraz rozbudowano miasteczko akademickie Politechniki Poznańskiej. W latach sześćdziesiątych wreszcie, rozpoczęto budowę osiedli mieszkaniowych na Ratajach. Cybiński Klin Zieleni stał się integralną częścią rozbudowującej się dzielnicy. To tam mieli odpoczywać i regenerować siły mieszkańcy okolicznych osiedli. Podjęto więc dalsze prace nad rozbudową infrastruktury doliny Cybiny i terenów sąsiednich. 


6. Park Tysiąclecia.


W 1966 r. oddano do użytku Park Tysiąclecia, Nowy Ogród Zoologiczny (1974) oraz kolejkę wąskotorową, zwaną popularnie „Maltanką”. Decyzję o budowie Nowego Ogrodu Zoologicznego na Białej Górze podjęto już w 1953 r. Plany zagospodarowania przestrzennego ogrodu zoologicznego i budowa obiektów zajęła wiele lat i mimo otwarcia zoo w 1974 r., właściwie ogród dalej się rozbudowuje.


7. Słoniarnia w Nowym Zoo.


Lata osiemdziesiąte przyniosły dalsze prace nad rozwojem infrastruktury Klina Cybińskiego. Przeprowadzono modernizację mocno już podupadłego toru maltańskiego oraz rozbudowano zespół budynków sportowych wokół Jeziora Maltańskiego. Ponadto odbudowano pomnik harcerzy oraz odtworzono Kopiec Wolności. Obie konstrukcje zostały zniszczone podczas ostatniej wojny. Inwestycją, która przyciąga nad Maltę tysiące osób, były Termy Maltańskie, którą rozpoczęto budować w 2009 r. A teraz zapraszam na spacer wzdłuż Cybiny, od Jeziora Maltańskiego do Antoninka.    


8. Pomnik Harcerzy koło Malty.


Mauzoleum Mielochów i ich dawne gospodarstwo

Idąc ścieżką w dół, od polany z pomnikiem harcerzy, dochodzimy do skrzyżowania leśnych dróg. Na wzniesieniu powyżej zobaczymy mauzoleum rodziny Mielochów, do których ten teren niegdyś należał. 


9. Mauzoleum Mielochów.


Mauzoleum, zbudowane jeszcze przed II wojną światową, ma kształt neoklasycystycznej gloriety. Spoczywał w nim m.in. Andrzej Mieloch, znany poznańskich ogrodnik oraz jego syn Jerzy (1911 – 1957). Jerzy Mieloch, żołnierz AK, był wielkim miłośnikiem motocykli i często startował w zawodach sportowych, zdobywając liczne nagrody. Rodzina Mielochów została wywłaszczona w latach siedemdziesiątych XX w., a trumny z ich zwłokami przeniesiono z mauzoleum na Cmentarz Junikowski. Mauzoleum, choć już w 1984 r. zostało wpisane do rejestru zabytków, jest w bardzo złym stanie i wymaga renowacji. 


10. Mauzoleum Mielochów z bliska.


Niedaleko mauzoleum, nad samą Cybiną znajdują się ruiny gospodarstwa rodziny Mielochów. Możemy tam zobaczyć resztki domu mieszkalnego, powozowni, stajni, budynku gospodarczego, bramy wjazdowej oraz komin cegielni, należącej także do Mielochów. Gospodarstwo w latach dziewięćdziesiątych strawił pożar.


11-14. Ruiny gospodarstwa Mielochów.


Jaz na Cybinie koło Białej Góry

Dolina Cybiny jest dość szeroka i głęboka. Pruscy inżynierowie postanowili wykorzystać ją do celów obronnych i zbudować tu jaz (budowla hydrotechniczna wybudowana w poprzek rzeki lub kanału, mająca za zadanie spiętrzanie wody) oraz budynki ufortyfikowane, pełniące rolę pomocniczą w stosunku do Fortu III, znajdującego się obecnie na terenie Nowego Zoo. Budowa jazu rozpoczęła się w 1886 r. Najpierw zbudowano groblę nad doliną Cybiny, długą na 150 metrów i wysoką na 5 metrów. Następnie zbudowano jaz w formie dwóch ceglanych przepustów. W ścianach przepustów wykonano po trzy pionowe wyżłobienia, a które wsuwano drewniane belki, dzięki którym spiętrzano wodę. 


15. Jaz nad Cybiną.


Jaz mógł spiętrzyć wodę do poziomu sięgającego 5 m powyżej normalnego poziomu Cybiny. W razie działań wojennych, spiętrzenie wód znacznie utrudniałyby działania wojsk nieprzyjacielskich. Obecnie jaz pełni rolę mostu, ale przęsło zbudowane nad przepustami jest późniejsze. W pobliżu jazu zbudowano schron dla kompanii piechoty, czyli ok. 250 żołnierzy i oficerów. 


16-17. Schron koło jazu.


Nie jestem specjalistą od wojskowości, ale mam pewne wątpliwości co do tego, czy aby zmieściło się tam aż 250 żołnierzy. W budynku znajdowało się sześć pomieszczeń oraz studnia. W pobliżu schronu w czasie I wojny światowej zbudowano mniejszy bunkier, zawierający dwa pomieszczenia, choć nie do końca wiadomo, jakie było jego przeznaczenie, być może pełnił on funkcję punktu opatrunkowego.


Stan Olszak

Idziemy dalej w dół i dochodzimy do stawu Olszak. Staw Olszak wchodzi w skład użytku ekologicznego „Olszak I”. 


18. Cybina wzdłuż drogi nad Olszak.


Olszak, to zbiornik wodny, który powstał poprzez spiętrzenie wód Cybiny. Okolice stawy to miejsce występowania licznych przykładów fauny i flory. 


19. Staw Olszak.


Żyją tu m.in.: ryjówki aksamitne, bobry, wydry, piżmaki, lisy, dziki, myszołowy, krogulce, dzięcioły, kaczki krzyżówki, łabędzie, zaskrońce i wiele innych. Obchodzimy staw i idziemy dalej w górę Cybiny, w stronę Kobylepola.


20-21. Bobry, jak widać, nie próżnują.


Pałac i browar Mycielskich w Kobylepolu

Wędrując brzegiem stawu Olszak, wchodzimy nieco pod górę i widzimy obszerną polanę, dochodzącą do ulicy abpa Walentego Dymka. Na tej polanie stał do 1945 r. okazały pałac, należący do znanej i majętnej rodziny Mycielskich. 


22. Tu stał niegdyś pałac Mycielskich.


W 1759 r. Franciszka Ksawera Koźmińska wyszła za mąż za Józefa Mycielskiego i wniosła mu Kobylepole w posagu. W rękach Mycielskich majątek kobylepolski pozostał do 1939 r. Sama nazwa „Kobylepole” wzięło się stąd, że dawnej znajdowały się tu łąki, na których wypasano konie. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1330 r. W okresie okupacji Kobylepole włączono do Poznania. Pałac zbudowano w latach 1842 – 1844 r. Przez sto lat swego istnienia, w pałacu gościło wielu wybitnych postaci ze świata kultury i sztuki. Bywali tu m.in.: rzeźbiarz Władysław Marcinkowski, malarz Leon Wyczółkowski i poetka Kazimiera Iłłakowiczówna. W okresie okupacji umieszczono w pałacu sierociniec dla dzieci z mieszanych polsko-niemieckich małżeństw, z myślą o ich germanizacji. Pałac spłonął w 1945 r. W jego otoczeniu znajdowała się figura św. Jana Nepomucena z 1694 r. Rzeźba przetrwała pożogę wojenną i w 1957 r. została ustawiona w ogrodzie pałacu arcybiskupiego na Ostrowie Tumskim.


23. Widokówka z Kobylepola, na górnym zdjęciu, po lewej - pałac Mycielskich, fot. z pocz. XX w.


Idziemy dalej, przechodzimy przez ulicę Browarną i dochodzimy do Stawu Browarnego, kolejnego ze stawów powstałych w wyniku spiętrzenia wód Cybiny. Na wysokiej skarpie stoi dawnym browar Mycielskich. Część zabudowań poddano rewitalizacji i przeznaczono na cele mieszkalne. Browar zbudowano w latach 1865 – 1872. Był to jeden z najnowocześniejszych browarów na ziemiach polskich. 


24. Browar w Kobylepolu, fot. sprzed I wojny światowej.


Wyposażony był w żelazne kadzie i kocioł warzelny. Produkowano tu nawet 12 tys. beczek piwa rocznie. W skład kompleksu produkcyjnego wchodziła tez słodownia i chłodnia, gdzie piwo było chłodzone lodem z pobliskiego stawu. 


25. Zabudowania dawnego browaru Mycielskich, stan obecny.


W rękach Mycielskich browar pozostał do 1890 r. Wówczas kupił go Niemiec Adolf August Gesternkorn, który wyjechał do Niemiec w 1920 r. Browar przyjęła polska spółka i dalej produkowano tu znane i cenione piwo. W 1945 r. budynki browaru bardzo ucierpiały w wyniku działań wojennych, ale szybko je odbudowano i wznowiono produkcję. Do początku lat siedemdziesiątych zdolności produkcyjne zakładu zwiększono dziesięciokrotnie, mimo to w 1976 r. w związku z budową nowego browaru przy ul. Szwajcarskiej, browar w Kobylepolu zamknięto.


26. Staw Browarny.


Idziemy dalej wzdłuż Stawu Browarnego, w później spacerujemy urokliwą leśną ścieżką i  dochodzimy do Stawu Młyńskiego, a później do kolejnego zbiornika wodnego, Stawu Antoninek. 


 
WASZE KOMENTARZE[1]
~KiBiCeK: Jak zwykle super. Są to miejsca zjawiskowe, które tworzą klimat sam w sobie. Należy mieć tylko nadzieję, że jakiś geniusz URBANISTA albo inny psychiczny DECYDENT nie wpadnie na pomysł żeby tam postawić jakąś GALERIĘ HANDLOWĄ wraz z blokowiskami albo działkami pod zabudowę typu POCZUJ PRZYRODĘ W SERCU MIASTA!!!
dodano: Czwartek, 2018.04.26 23:22, IP:77.65.111.XXX
ok
18
not ok
0
odpowiedz|usuń
~adi: Świetny tekst przybliżający nam historię naszego regionu.Dodam tylko w kontekście rodu Mycielskich i ich posiadłości, że w różnych źródłach podają informację iż Napoleon w drodze na Moskwę zatrzymał się na kilka dni na Dworze Mycielskich, i wziął udział w chrzcinach najmłodszej córki Stanisława Mycielskiego, Konstancji Wiktorii.
dodano: Niedziela, 2018.05.27 10:11, IP:79.186.119.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Henrietta: ...nie tylko Napoleon. W czasie odwrotu spod Berezyny zatrzymał sie tam marszałek Davout i pozostawił bardzo cenny empirowy komplet mebli. A w ogole w pałacu znajdowalo sie wiele dzieł sztuki . I KOMU TO PRZESZKADZAŁO?
dodano: Poniedziałek, 2018.06.25 21:26, IP:188.33.59.XXX
ok
0
not ok
1
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: [email protected]
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz