blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
10 grunwaldzkich "perełek"
ok
9
not ok
0
liczba odsłon: 981
Grunwald, to jedna z największych dzielnic Poznania. Obejmuje ona aż cztery osiedla samorządowe: Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald i Święty Łazarz. Najstarsze budynki stojące w tej części miasta, pochodzą z drugiej połowy XIX w., choć prawdziwy boom budowlany przypadł tu na okres międzywojenny.


Grunwald należy do najbardziej różnorodnych dzielnic Poznania. Znajdziemy tu domy z przełomu XIX i XX stulecia, wille, kamienice i budynki użyteczności publicznej z okresu międzywojennego, z których zresztą Grunwald słynie. Każdy, kogo interesuje architektura międzywojenna, powinien wybrać się na długo spacer po tej dzielnicy. Grunwald jest także wyjątkowo zróżnicowany pod względem religijnym. Obok świątyń katolickich, stoi tu kościół ewangelicko-augsburski, cerkiew prawosławna oraz zbory: baptystów, zielonoświątkowców, adwentystów i ewangelików reformowanych. Wybrałem dziś 10 najbardziej charakterystycznych, moim zdaniem, obiektów w dzielnicy Grunwald (szeroko rozumianej). Oczywiście, ciekawych budynków w tej dzielnicy jest dużo więcej. 


1. Willa Flora

Willa Flora, stojąca przy ul. Grunwaldzkiej 3, to jeden z najstarszych budynków na Grunwaldzie. Zbudowano ją w 1872 r., a jej pierwszym właścicielem był architekt, Bolesław Margowski. 


1. Willa Flora.


Okazałą, choć dziś już mocno zaniedbaną willę, wzniesiono w stylu neorenesansowym. Nad budynkiem dominuje przysadzista wieża. Willa cechuje się spokojną, przejrzystą, geometryczną formą, o oszczędnych zdobieniach. Na przełomie XIX i XX w. mieścił się tu, bardzo popularny w tamtych czasach, ogródek rozrywkowy. W budynku i wokół niego zbudowano restaurację, salę widowiskową, kręgielnię, muszlę koncertową, korty tenisowe, a w okresie zimowym, nawet lodowisko. Oczywiście, bo dawnym ogródku nie ma już śladu. W latach 1927 – 1932 w willi miało swoją siedzibę Polskie Przedsiębiorstwo Filmowe Popfilm. W okresie PRL, mieściły się tu pomieszczenie biurowe. Miejmy nadzieję, że willa odzyska wkrótce swój dawny blask.


2. Dawny Hotel Polonia

Powszechna Wystawa Krajowa z 1929 r., była największym przedsięwzięciem organizacyjnym i budowlanym w międzywojennym Poznaniu. Jednym z największych budynków zbudowanych z tej okazji, był hotel „Polonia”, stojący na rogu ulic: Grunwaldzkiej i Stolarskiej. Postawiono go w rekordowym czasie 13 miesięcy! Prace rozpoczęto w kwietniu 1928 r., a zakończono w maju 1929 r. 


2. Hotel "Polonia".


Autorem projektu budynku był Jerzy Tuszowski, a współpracował z nim Kazimierz Ruciński. W swoim czasie, hotel „Polonia” był największym hotelem w kraju. Mieścił on 362 pokoje o 603 łóżkach z pełnym zapleczem socjalnym. Niestety, w czasie trwania PeWuKi, nie udało się zapewnić kompletu gości w hotelu. Zawiedli zwłaszcza goście zagraniczni, na których szczególnie liczono. Po zakończeniu wystawy, pokoje hotelowe przekształcono w mieszkania, a część z nich przeznaczono na biura dla Zarządu Miasta. Po wojnie, w dawnym hotelu urządzono szpital wojskowy, a od 2012 r. jest on częścią szpitala klinicznego Uniwersytetu Medycznego.


3. Obecny szpital kliniczny UM.


3. I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego

Liceum, zwane popularnie „Marcinkiem”, należy do najlepszych szkół średnich w Polsce. W gronie jego absolwentów znaleźć można chociażby: Stefana Stuligrosza, Stanisława Barańczaka, Wojciecha Fibaka, Filipa Bajona czy Katarzynę Bujakiewicz. Budynek szkoły, wraz z przybudówkami, czyli mieszkaniem dyrektora i woźnego oraz osobnym budynkiem z salą gimnastyczną, zbudowano w latach 1901 – 1903 w stylu neogotyckim. 


4. I LO im. Karola Marcinkowskiego.


Charakterystycznym elementem gmachu jest wieża z zegarem. Przy szkole założono też żwirowane boisko oraz niewielki ogród botaniczny. Autorem projektu kompleksu szkolnego był niejaki Fust. Pierwotnie w mieściło się tu Królewskie Gimnazjum Augusty Wiktorii (żona cesarza Wilhelma II). Już w kwietniu 1919 r. Naczelna Rada Ludowa zdecydowała o mianowaniu polskiego dyrektora, którym został Antoni Borzucki i przekształceniu szkoły w Państwowe Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego.


4. Kamienica przy ul. Grunwaldzkiej 15

Poznań przełomu XIX i XX stulecia, to czas wspaniałych, wręcz „pałacowych” kamienic o urozmaiconych fasadach. Działało w tym czasie kilkunastu znakomitych architektów, zarówno polskich, jak i niemieckich, pracujących w pojedynkę lub łączących się w spółki. Jedną z najlepszych firm architektonicznych działających w tym czasie w Poznaniu, była spółka Hermanna Böhmera i Paula Preula. 


5. Ul. Grunwaldzka 15.


W stolicy Wielkopolski znajdziemy kilka kamienic, których projekty powstały w biurze Böhmera i Preula. Jedna z nich stoi przy ul. Grunwaldzkiej 15. Zbudowano ją w 1903 r. Kamienica charakteryzuje się niezwykle urozmaiconą bryłą. Jego głównym elementem jest wykusz, zwieńczony drewnianym daszkiem. Taki daszek, nawiązujący do architektury szwajcarskiej, był nijako znakiem firmowym spółki Böhmer und Preul. Prócz tego, uwagę zwracają też balkony, częściowo loggiowe, a częściowo nadwieszone oraz bogata sztukateria.


5. Park Gustawa Manitiusa

Ten malowniczy park, położony niemal w samym centrum dzielnicy Grunwald, to w rzeczywistości teren dawnych… cmentarzy ewangelickich. W 1895 r. na niezabudowanym obszarze, poza terenami fortyfikacji twierdzy Poznań, powstały dwa sąsiadujące ze sobą cmentarze, należące do ówczesnych parafii Kościoła Ewangelicko-Unijnego: św. Pawła (dzisiejsza parafia katolicka przy ul. Fredry) i św. Łukasza (obecnie parafia katolicka przy ul. Szamarzewskiego). W 1896 r. zbudowano neogotycką kaplicę cmentarną. 


6. Parka Manitiusa z dawną kaplicą cmentarną.


W 1945 r. cmentarze zamknięto, nagrobki rozebrano, a w 1952 r. cały teren został przekształcony w Park Zwycięstwa. Ocalałą kaplicę cmentarną oddano parafii ewangelicko-augsburskiej. Aż do 2004 r. odbywały się tam nabożeństwa. W tym roku bowiem, ukończono budowę kościoła Łaski Bożej przy ulicy Obozowej, a więc niedaleko parku. Od 2000 r. patronem parku został ks. Gustaw Manitius (1880 – 1940), przedwojenny pastor polskiej parafii ewangelickiej i senior diecezji wielkopolsko-pomorskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, od 1937 r. nowo utworzonej diecezji wielkopolskiej. Zginął w Forcie VII.


6. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego

Powstanie i funkcjonowanie szpitala przez pierwsze lata jego istnienia, wiązało się z działalnością poznańskich ewangelików. Został on zbudowany w latach 1909 – 1911 r. wg projektu kuzynów: Emila i Georga Zillmannów. Pierwotnie był on zakładem leczniczo-opiekuńczym, prowadzonym przez ewangelickie siostry diakonisy. 


7. Szpital diakonisek.


Było to stowarzyszenie kobiet ordynowanych przez władze kościelne, zajmujące się opieką nad starszymi i chorymi ludźmi. W czasie I wojny światowej, szpital przekształcono w lazaret. W okresie międzywojennym, szpital pozostał w rękach diakonis i był on jedynym niemieckim szpitalem w ówczesnym Poznaniu. W czasie okupacji, w budynku urządzono lazaret. Po wojnie, budynki przejął Uniwersytet Poznański. Patronem szpitala został Heliodor Święcicki, lekarz, współzałożyciel Uniwersytetu Poznańskiego i jego pierwszy rektor. Po utworzeniu w 1950 r. Akademii Medycznej, szpital został jej przekazany jako szpital kliniczny. Wkrótce stał się jednym z najnowocześniejszych i najlepszych szpitali w kraju.


8. Szpital im. Heliodora Święcickiego.


7. Cerkiew Św. Mikołaja

Poznańska cerkiew prawosławna św. Mikołaja, mimo niewielkich rozmiarów, może poszczycić się dość długą historią. Powstała ona bowiem w pierwszych latach II Rzeczypospolitej dla wiernych prawosławnych, mieszkających w Poznaniu na stałe lub tymczasowo. Uroczyste poświęcenie świątyni miało miejsce 13 kwietnia 1924 r. Według spisu ludności z 1931 r., w Poznaniu mieszkało wówczas 466 wiernych wyznania prawosławnego. Byli to głównie dawni obywatele Cesarstwa Rosyjskiego, którzy wyjechali z Rosji po rewolucji październikowej i mieszkańcy kresów wschodnich II Rzeczypospolitej, którzy przyjechali do Poznania w poszukiwaniu pracy i poprawy własnego bytu materialnego. 


9. Cerkiew św. Mikołaja.


Wielu żołnierzy ze wschodnich województw, odbywających w stolicy Wielkopolski obowiązkową służbę wojskową, także wyznawało prawosławie. Trzeba było więc zbudować dla nich cerkiew. Na ten cel zaadaptowano dawną, drewnianą stajnię wojskową. Większość wyposażenia świątyni pochodziła z rozebranej cerkwi Świętej Trójcy w Koninie.


8. Strażnica pożarowa przy ul. Grunwaldzkiej 16A

Zabytkowa strażnica pożarowa, będąca obecnie siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 16a, należy do najciekawszych i najcenniejszych budynków na Grunwaldzie. Niestety, jest także stosunkowo mało znana. Być może dlatego, że stoi na dziedzińcu dawnego hotelu „Polonia”, obecnego szpitala, który to budynek zasłania go do strony ul. Grunwaldzkiej. Kilka lat temu obiekt przeszedł gruntowny remont, dzięki któremu udało się przywrócić mu jego dawny wygląd. Budynek dalej pełni swą pierwotną funkcję. 


10. Strażnica pożarowa, ul. Grunwaldzka 16 A.


Strażnicę zbudowano w 1908 r. wg projektu Fritza Teubnera, który był wówczas architektem miejskim. Strażnica należała początkowo do jednostki straży pożarnej z Jeżyc. Gmach nawiązuje do baroku, ale jego charakterystycznym elementem są zdobienia szachulcowe, a także wieża obserwacyjna i mansardowy dach. Na parterze mieściły się garaże dla wozów i stajnie dla koni, a na parterze, pomieszczenia dla strażaków.


9. Kamienica Bolesława Richelieu przy ul. Grunwaldzkiej 20A

Na Grunwaldzie pięknych kamienic nie brakuje, a jedna z najokazalszych stoi na skrzyżowaniu ulic: Grunwaldzkiej i Stolarskiej, w pobliżu dawnego hotelu Polonia. Autorem tej okazałej, secesyjnej kamienicy, był wybitny architekt, Paul Pitt dla swojego współpracownika, znanego i cenionego sztukatora Bolesława Richelieu, który zresztą sam wykonał bogate zdobienia fasady. Budynek powstał w latach 1901 – 1902, jest czterokondygnacyjny z wielospadowym dachem i użytkowym poddaszem. Zbudowano go w kształcie litery „L”. 


11. Kamienica Bolesława Richelieu.


Jak już wyżej wspomniałem, najbardziej charakterystycznym elementem kamienicy, jest wspaniała sztukateria, wykonana przez samego Richelieu w postaci węży, drzewa, a przede wszystkim smoka, wieńczącego portal. Sama fasada budynku jest jednak spokojna, tak odmienna od innych, secesyjnych kamienic poznańskich. Paul Pitt zaprojektował też stojącą nieopodal kamienicę pod numerem 23.


10. Zespół domów urzędniczych przy ul. Przybyszewskiego

Jak już wspomniałem na początku, Grunwald słynie przede wszystkim z architektury międzywojennej. Jednym z najlepszych przykładów tego typu budownictwa, jest zespół domów zbudowanych dla pracowników Poznańskiego Wojewódzkiego Związku Komunalnego (Starostwo Krajowe w Poznaniu) oraz Ubezpieczalni Krajowej - inwestorów zespołu mieszkaniowego.


12. Dom przy ul. Przybyszewskiego 43.


Zespół powstał w 1928 r., a autorem projektu był Marian Pospieszalski. Największą bolączką Poznania w okresie dwudziestolecia międzywojennego, był stały niedobór mieszkań, przy szybko wzrastającej liczbie ludności miasta. Zespół kamienic urzędniczych zbudowano w stylu neobarokowym, o bardzo zgrabnie dopracowanej dekoracji fasady. Mieszkania były wygodne, dość duże, zaopatrzone we wszelkie udogodnienia. Całość pasuje do otoczenia, bowiem vis-à-vis znajduje się dawny szpital im. Heliodora Święcickiego, a w najbliższym sąsiedztwie, okazałe międzywojenne wille. Na szczęście, część kamienic wchodzących w skład zespołu, przeszło gruntowny remont.


13. Dom przy ul. Przybyszewskiego 45.


Powyższa lista nie obejmuje oczywiście wszystkich ciekawych obiektów na Grunwaldzie. Podobna lista mogłaby być co najmniej trzy razy dłuższa. Czekam teraz na Wasze propozycje.


Źródło fotografii:


1.http://fotopolska.eu/806081,foto.html\

2. http://fotopolska.eu/953362,foto.html

3. http://fotopolska.eu/300476,foto.html

4. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pozna%C5%84_ul._Bukowska_16,_I_LO_%22Marcinek%22.jpg

5. http://fotopolska.eu/Poznan/b52742,Grunwaldzka_15.html

6. By Koefbac (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

7. http://fotopolska.eu/682892,foto.html

8. By Jerzy (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

9. http://fotopolska.eu/1113053,foto.html

10. http://fotopolska.eu/806087,foto.html

11. http://fotopolska.eu/806077,foto.html

12. http://fotopolska.eu/898015,foto.html

13. http://fotopolska.eu/898016,foto.html

 
WASZE KOMENTARZE[1]
~KiBiCeK: Wielokrotnie przechodząc lub przejeżdżając obok tych miejsc zastanawiam się nad ich historią. Co to było, czyje to było, kiedy powstało, co się tam mieściło... Teraz nieco przybliżyłeś mi ich genezę. Wielkie dzięki ;)
dodano: Sobota, 2017.10.28 13:00, IP:77.65.106.XXX
ok
14
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarKrzycho: Jak zawsze ciekawie. Panie Macieju proszę nie przestawać pisać.
dodano: Sobota, 2017.10.28 19:36
ok
6
not ok
0
odpowiedz|usuń
~dominik: może coś o obecnym konsulacie Federacji Rosyjskiej przy Bukowskiej 53A (nie wiem czy to administracyjnie już nie Jeżyce)? Albo taki ciekawie wyglądający budynek na rogu Grunwaldzkiej i Ostroroga? Może też coś z powojennej zabudowy, np. wieżowiec mieszkalny przy krzyżówce Grochowskiej i Grunwaldzkiej, który góruje nad dzielnicą?
dodano: Niedziela, 2017.10.29 17:46, IP:77.113.45.XXX
ok
3
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: ~KiBiCeK: Wielokrotnie przechodząc lub przejeżdżając obok tych miejsc zastanawiam się nad ich historią. Co to było, czyje to było, kiedy powstało, co się tam mi...
To ja dziękuję :)
dodano: Niedziela, 2017.10.29 19:44
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: Krzycho: Jak zawsze ciekawie. Panie Macieju proszę nie przestawać pisać....
Dziękuję, proszę się nie obawiać, nie przestanę :)
dodano: Niedziela, 2017.10.29 19:44
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
~KiBiCeK: Maciek_1980: To ja dziękuję :)...
Choćby taka Willa Flora jest bardzo zaniedbana, a przy odrestaurowaniu tego budynku i to w tym akurat miejscy zwracałoby uwagę wszystkich tylko nie wiem czyj jest to teren... chyba miasta ponieważ tam chodnik wygląda tak jak za czasów Mieszka I, a zimą nikt tego chodnika między Szylinga, a pomnikiem Kościuszki nawet nie odśnieża, a przecież jest tam i liceum i ENEA i dziwi mnie to, że jest tam taki SYF, a to przecież CENTRUM MIASTA.
dodano: Niedziela, 2017.10.29 23:16, IP:77.65.106.XXX
ok
4
not ok
1
odpowiedz|usuń
~kasia : bardzo proszę opisać losy Domu Oficera przy ul. Szylinga przed i po wojnie z historiami ludzi, jeśli to mozliwe
dodano: Środa, 2019.05.01 10:30, IP:83.20.92.XXX
ok
0
not ok
1
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: poznanskiehistorie@gmail.com
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz