blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2
ok
28
not ok
0
liczba odsłon: 589
Zapraszam na drugą część relacji z wyprawy wehikułem czasu do Poznania w 1835 r. Ostatnio przedstawiłem sytuację na świecie w tym właśnie roku oraz zrelacjonowałem rozmowę z gen. Dezyderym Chłapowskim. Dziś poznamy kolejne fascynujące osoby, związane z Poznaniem w 1835 roku.

Samotnik z Rogalina

Po rozmowie z generałem Chłapowskim, udałem się na Plac Wolności, wówczas Plac Wilhelma i wstąpiłem do Biblioteki Raczyńskich, gmachu, ukończonego zaledwie kilka lat wcześniej, a wzorowanego na wschodniej fasadzie Luwru. Fundatorem biblioteki i budynku był Edward hr. Raczyński (1786 – 1845). Liczę, że uda mi się go spotkać, choć to nie będzie łatwe. Pan hrabia unika ludzi, od których woli towarzystwo książek, no ale może mi się poszczęści.


1. Biblioteka Raczyńskich (1833), mal. Julius von Minutoli.


Edward Raczyński to intrygująca i niezwykła postać. Pochodził z jednego z najznakomitszych rodów magnackich w Polsce. Jego dziadek Kazimierz, postać niezwykle zasłużona dla Poznania, był ostatnim starostą generalnym Wielkopolski. Razem z bratem Atanazym, odebrał Edward staranne, uniwersyteckie wykształcenie, co nie było normą w rodzinach arystokratycznych. Po wkroczeniu wojsk napoleońskich do Wielkopolski w 1806 r., przystąpił do gwardii honorowej cesarza i walczył w kampanii pruskiej 1806 – 1807 oraz austriackiej 1809. Wojaczka mało go jednak pociągała i w 1810 r. złożył dymisję. Następnie wyjechał zwiedzać Szwecję i Finlandię a po powrocie w rodzinne strony i krótkiej służbie publicznej, wyjechał na Turcji, aby zwiedzić zachodnie wybrzeża Azji Mniejszej. Jechał przez Ukrainę, gdzie zatrzymał się w majątku Potockich w Tulczynie. Tam poznał miłość swojego życia, swą przyszłą żonę – Konstancję.


2. C.A. Henning "Rodzina Raczyńskich".


Po powrocie do majątku, rzucił się z wir pracy społecznej i kulturalnej. Ponoć na swoje potrzeby przeznaczał zaledwie dziesiątą część swego ogromnego majątku, a resztę przeznaczał na działalność społeczną. Ufundował m.in.: wspomnianą bibliotekę, wodociągi, „Złotą Kaplicę” w katedrze poznańskiej, wspierał finansowo liczne inicjatywy z dziedziny szkolnictwa, rolnictwa i przemysłu, ale jego największą pasją było edytorstwo. To dzięki Raczyńskiemu Polacy mogli przeczytać listy Jana III Sobieskiego do Marysieńki, Pamiętniki Paska, Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III Sasa ks. Jędrzeja Kitowicza, Pamiętniki Józefa Wybickiego i wiele innych. Co prawda, dzieła te wydawane były w specyficzny sposób. Raczyński często usuwał z nich fragmenty mogące w złym świetle przedstawić bohaterów narodowych, ale nie umniejsza to wcale zasług hrabiego dla kultury polskiej. Hrabia miał jednak sporo wrogów, którzy atakowali go ze wszystkich stron, oskarżając  o wyniosłość i chęć wywyższenia własnego rodu, a nie działania na rzecz narodu. Prawdą jest, że hrabia był samotnikiem, nie angażującym się z inicjatywy organicznikowskie, mimo, że był do nich zapraszany. Choć cenił i szanował Karola Marcinkowskiego, to odmówił mu udziału z spółce Bazar Poznański. Załamany ciągłymi atakami, popełnił samobójstwo strzelając do siebie z armaty-wiwatówki na wyspie na jeziorze Zaniemyskim.


Udało się! Uzyskałem audiencję u hrabiego Edwarda! Do gabinetu Raczyńskiego wprowadził minie Józef Łukaszewicz, historyk, dyrektor biblioteki i jeden z najbliższych współpracowników hrabiego. W gabinecie hrabiego nie sposób było nie zauważyć stosu manuskryptów, drogocennych starodruków i dokumentów, opatrzonych pieczęciami. To dowód na bibliofilską pasję hrabiego.


3. Edward hr. Raczyński.


Edward Raczyński. To, co pan tu widzisz, to cudem ocalone dzieła z bibliotek klasztornych, zamykanych decyzją prezesa Flottwella. Mój Boże, takie skarby, wiele z tych ksiąg liczą sobie po kilkaset lat i bez nich dziejów naszej ziemi nie sposób zgłębić. Wysyłam swych ludzi od klasztoru do klasztoru i proszę, błagam, apeluję o wzięcie w opiekę ksiąg i dokumentów, aby je ochronić przed rozproszeniem, zniszczeniem lubo kradzieżą. Pieniędzy na to nie żałuję, bo czyż wartość tych pergaminów można przełożyć na pieniądze? Nie myślcie, że gromadzę je na własne potrzeby, bynajmniej. Przekazuję je do biblioteki, aby wszyscy korzystać z nich mieli możliwość. Sam lubię wieczorami usiąść nad nimi i zagłębić się w przeszłe zdarzenia a i sam pan Józef niejedną mądrość i zaskakujące historie z nich wydobyć potrafi. Cóż nam bowiem innego pozostaje, kiedy kraj w niewoli? Sposobów na wydobycie go z tego położenia jadnakowoż nie widzę. Wszelkie bunty i rewolucje skazane są na klęskę a i nic dobrego nie przynoszą poza zniszczeniem i pożogą. Kiedy wybuchła owa noc listopadowa, bawiłem w Warszawie i widziałem tłum podniecony krwią i żądzą zemsty, kierowany przez wyrostków. Czy oni naprawdę myśleli zwyciężyć cara? Oddałem swój pałac warszawski na potrzeby rannych, bo choć sprawy tej nie popierałem, tak litość mię wzięła. Skoro wywalczyć teraz niepodległość nie ma sposobu, trzeba skarby narodowe gromadzić, ludziom przypominać o przeszłej chwale Rzeczypospolitej i wierzyć, iż kraj tej kiedyś się z ruin podniesie. Na razie ja tu z panem Józefem gromadzę owe skarby, pieniędzy swych nie żałując, a już dochodzą mnie słuchy żem odludek, od ludzi stroniący i wszystko własnoręcznie robiący. Taki już jestem. W żadne spółki łączyć się nie mam zamiaru i to nie dla mnie. Ja cele swojej mam jasno wyłożone i tymi zająć się chce, póki sił starczy. Wspomaga mnie w tym żona moja Konstancja i pan Józef. Długo z panem rozmawiać nie mogę, boć zaraz na Ostrów jechać muszę by z księdzem arcybiskupem zastanowić się nad dalszymi krokami względem likwidacji klasztorów przez Flottwell postanowionych przedsięwziąć. Chcemy do samego króla adres słać, a póki co gromadzić i ocalić te z klasztornych księgozbiorów, które dadzą się uratować.


Policjant o nietypowych zainteresowaniach

Poznań był zamieszkiwany nie tylko przez Polaków. Pora więc zamienić kilka słów także z Niemcami. Udało mi się namówić do rozmowy niezwykle interesującą postać, a mianowicie Juliusa von Minutoli (1805 – 1860). Ten wszechstronnie wykształcony urzędnik pruski (ukończył prawo i nauki polityczne na uniwersytetach w Berlinie i Heidelbergu), trafił do Poznania w 1832 r., obejmując funkcję radcy regencji. Był inicjatorem powstania kilku stowarzyszeń, m.in.: Towarzystwa Upiększania Miasta i Towarzystwa Sztuk Pięknych. Niestety, ze względu na bojkot tych inicjatyw przez Polaków, nie przyniosły one trwałych rezultatów. W 1839 r. Minutoli został mianowany szefem policji poznańskiej. Udało mu się udaremnić wybuch powstania w 1846 r. Rok później przeniesiono go do Berlina, a później służył w dyplomacji. Zmarł w 1860 r. podczas podróży dyplomatycznej po Persji.


4. Julius von Minutoli.


Poznań odegrał niemałą rolę w jego życiu. Tu poznał swoją żonę i również tutaj rozwijał swoją pasję, jaką było malarstwo. Pozostawił po sobie ok. 100 rysunków Poznania i jego zabytków, stanowiących dziś bezcenne źródło do dziejów Poznania w połowie XIX stulecia. Do Polaków odnosił się z sympatią, a ci spośród polskich mieszkańców Poznania, którzy mieli okazję zetknąć się z Minutolim charakteryzowali go jako człowieka o wysokiej kulturze, wzbudzającym szacunek i sympatię. Nauczył się pisać i czytać po polsku i uczył tego języka także swoje dzieci. Przyznam, że i mnie wydał się człowiekiem niezwykle sympatycznym i ujmującym.


5. Plac Sapieżyński (Wielkopolski), mal. Julius von Minutoli.


Julius von Minutoli.  W Poznaniu żyję zaledwie od lat trzech, ale zdążyłem już pokochać to miasto, świadomy jestem jednak tego, że Poznań od niedawna do Prus przynależy i Polacy nie mają powodu nadmiernie kochać Jego Wysokość króla Fryderyka Wilhelma III i jego urzędników. Sam spotykam się z niechęcią polskiej ludności niemal na każdym kroku. Podejmowaliśmy z panem prezesem Flottwellem wiele kroków, aby zachęcić Polaków do wspólnej z nami pracy na korzyść miasta i samej prowincji, ale ciż są wielce niechętni. Wiem, Polacy to naród dumny, o wielkiej historii i dokonaniach. Ja sam próbuję uczyć się polskiego języka a miasto wasze na tyle mnie urzekło, że w chwilach wolnych od spraw urzędniczych, rysuję jego ulice, ludzi i budowle. Żadnej urazy, czy też uprzedzeń do Polaków nie żywię, choć wiem, że wielu moich rodaków nie podziela mych sympatii, liczę, że kiedyś to się zmieni. Dochodzą mnie głosy, że pan prezes nadto surowy się wydaje, przyznaję, czasem i mnie się tak zdaję i nawet ośmieliłem się zwrócić mu uwagę i namówić do powściągliwości, ale pan prezes słucha jedynie króla i własnego sumienia. Król nakazuje mu trzymać prowincję w posłuchu i nie dopuścić do buntu Polaków, który to bunt wprowadziłby wiele zamętu w naszym państwie, a i dla samych Polaków mógłby być niebezpieczny. Sumienie zaś nakazuje panu prezesowi słuchać króla i jak najlepiej wypełniać swe obowiązki na chwałę tegoż króla. Co jednak zajmujące, to zważcie, że nie trzeba być Prusakiem z krwi i kości, aby być lojalnym poddanym króla pruskiego. Rodzina pana prezesa wywodzi się ze Szkocji, moja z Włoch, a były książę-namiestnik, Antoni Radziwiłł to przecież Polak, choć z litewskiego rodu, a mimo tego wszyscy wiernie królowi służymy.  


6. Ostrów Tumski, mal. Julius von Minutoli.


Jak już wam rzekłem, nie jestem wrogiem Polaków, przeciwnie, studiuję z przyjemnością historię waszego kraju, czytam dzieła waszych znakomitych poetów, pisarzy i dziejopisów. Zaiste, powodów do dumy macie niemało, ale cóż, wyroki historii są nieubłagane i nie nam się z nimi mierzyć. Prusacy pamiętają jeszcze, że przez wiele lat książęta pruscy byli lennikami polskich królów i być może strach przed odrodzeniem tej potęgi, jaką była niegdyś Rzeczypospolita bardziej powoduje królem i jego ministrami, nieźli traktaty zawarte między Prusami a Rosją i Austrią. Żywię jednak nadzieję, że Polacy potrafić będą docenić kulturę niemiecką i praworządność państwa pruskiego a Prusacy będą traktować Polaków z należnym im szacunkiem i kiedyś będziemy zgodni żyli obok siebie, a raczej ze sobą bez swarów, spisków i nienawiści. W samych Prusach nie brak zwolenników pojednania z Polakami. Boję się jednak, że do tego pojednania i wzajemnego szacunku droga jeszcze daleka. Teraz już muszę pana pożegnać, bo robota pali. Do zobaczenia zatem. 


Pan Gustaw

Jednym z moich rozmówców podczas podróży w przeszłość Poznania, był także pan Gustaw Potworowski (1800 – 1860), rówieśnik Karola Marcinkowskiego, jeden z pierwszych, a zarazem najaktywniejszych działaczy pracy organicznej w Wielkim Księstwie Poznańskim. Pochodził z dość zamożnej szlachty, uczył się w słynnym gimnazjum św. Marii Magdaleny, ale nauki nie ukończył. Później przyszły pierwsze porywy patriotycznego serca. Choć nie ukończył nauki w szkole średniej, słuchał wykładów z prawa i nauk politycznych w Berlinie, Heidelbergu i Bonn, tam przystąpił do tajnej organizacji patriotycznej „Polonia”, co odpokutował pobytem w twierdzy Wisłoujście w Gdańsku. Po wybuchu powstania listopadowego, natychmiast wyruszył do walki. Dorobił się tam rany i awansu na podporucznika. Po upadku powstania, zaszył się w swoim majątku w Goli koło Gostynia. Powstało tam nieformalne miejsce spotkań pionierów pracy organicznej. Dyskusje zaowocowały utworzeniem pierwszej inicjatywy organicznikowskiej w Wielkim Księstwie, czyli słynnego Kasyna Gostyńskiego w 1835 r. Później Potworowski włączył się w budowę poznańskiego „Bazaru”, a po śmierci Marcinkowskiego stanął na czele Towarzystwa Naukowej Pomocy. Przez wiele lat działał też w Kole Polskim parlamentu pruskiego. Jako ciekawostkę podam, że Potworowski był członkiem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego (kalwińskiego). A teraz oddajmy głos panu Gustawowi.


7. Gustaw Potworowski.


Gustaw Potworowski. Cieszę się, że chcesz panie posłuchać o Kasynie w Gostyniu, któreśmy niedawno otworzyli z panem Walerianem Rembowskim. Już dawno co bardziej oświecona szlachta i mieszczaństwo naszej prowincji wykoncypowała sobie, iż jeśli z Niemcami mamy walczyć o nasz byt, musimy mieć przemysł, ziemi się trzymać o chłopów i samą szlachtę edukować jak najlepiej rolę uprawiać, jakie zwierzęta trzymać, pieniądze oszczędzać ku ogólnemu pożytkowi. Chcemy do naszego Kasyna zaprosić pana generała Chłapowskiego, który najlepiej się na rolnictwie się wyznaje i daje przykład drugim. Nie myślcie panie, że chcemy się na spotkaniach Kasyna jedynie kartami, balami, czy innym płochym rozrywkom oddawać. Przeciwnie, chcemy siebie i innych uczyć, książki i gazety mądre sprowadzać i dyskutować. Musimy jednak postępować ostrożnie. Prusakom nie w smak nasze Towarzystwo. Boją się, byśmy spisków jakiś nie przygotowali i powstania nowego nie wywołali. Ani nam to w głowie. Sam wraz z innymi walczyłem w ostatnim powstaniu i dość mam krwi, straconych nadziei, wodzów, którzy woleli wojska nasze wstrzymywać, kiedy nasi aż rwali się na Moskala. Teraz jednak wiemy, że w jedności tylko będziemy silni. Nie szablą zwyciężymy, a pracą i braterstwem Polaków wszystkich stanów.

 

Porady Pani Tekli

Spacerując po Poznaniu w 1835 r., poznałem wielu ludzi, różnego stanu i przeprowadziłem wiele ciekawych rozmów. Przytaczanie wszystkich nie ma sensu i byłoby nudne na dłuższą metę. Na koniec pozwolę sobie zaprezentować jeszcze jedną ciekawą, mam nadzieję, rozmowę, którą przeprowadziłem ze stateczną i ogólnie szanowaną damą, panią Teklą Herwigową, babką Marcelego Mottego, nauczyciela i autora Przechadzek po mieście. Pani Tekla w 1815 r. założyła pensję dla dziewcząt, przekształconą później w szkołę cieszącej się wysokim poziomem nauczania i dużym prestiżem. Tematem naszej rozmowy było kształcenie dziewcząt i ich pozycja w społeczeństwie. Temat ten wydał się pani Tekli dziwny, ale wolałem nie przekonywać jej, że jestem z innej epoki, gdzie poglądy na rolę i pozycję kobiet diametralnie różnią się, na szczęście, od tych z XIX stulecia.


8. A. Anker "Uczennica".


Tekla Herwigowa. Doprawdy, dziwne pytania raczysz pan zadawać. A jak ma kształcenie dziewcząt wyglądać? Mężczyźni i kobiety innej edukacji potrzebują, przecież Opatrzność inne im role przeznaczyła. Mężczyzna utrzymać ma rodzinę, przewodzić nią i sprawami publicznymi się trudnić, a kobieta ma męża we wszystkim wspierać, dzieci pieścić i chować w cnocie i domem rządzić. Jakże więc mogłaby uczyć się tegoż samego, co mężczyzna? Kobiecie wystarczy, aby uczyła się  wszystkiego, czego jej potrzeba, aby powołanie swe realizować. Musi zatem znać się pracach domowych, tak, aby dobrze móc domem i służbą rządzić i dzieci należycie wychować. Jeśli zaś panna z urodzenia jest szlachcianką, nadto winna umieć grać i śpiewać, znać literaturę i języki, aby móc rozmowę w każdym temacie prowadzić. Jeśli zasię dziewczę niskiego stanu jest, przeto koniecznym jest, aby gotować i sprzątać umiała. Na cóż kobietą poznawać astronomię, fizykę, czy historię? Musi jednak wiedzieć, co za miksturę dziecku podać, kiedy to słabuje i jakimi potrawami podjąć gości, aby wstydu nie było. Nade wszystko więc, powinnością nauczycieli jest przygotować pannę do roli matki i żony.


9. Moda kobieca z roku 1835.


Kojarzenie małżeństw nie jest sprawą łatwą. To rodziców jest najpierwsza powinność. Młode panienki naczytawszy się romansów mogą zbytnio ulec porywom serca, które dobre są w książkach, ale nie w życiu prawdziwem. Mąż winien być stateczny, starszy od narzeczonej i dobrej sławy, a nade wszystko równy jej urodzeniem i pozycją w towarzystwie. Tym się winni kierować rodzice wybierając męża dla swej córki. Dziewczyna zasię winna dbać o dobre imię, na przechadzkę, do teatru i na inne spotkania nie może chodzić sama, ani, broń Boże, w innym towarzystwie, niż matka, ojciec, starsza krewna, brat, czy też mąż. W przeciwnym razie mogłaby wywołać plotki i zepsuć sobie reputacyję, a to zniechęciłoby konkurentów i pannie groziłoby staropanieństwo i łaskawy chleb i mieszkanie u krewnych na stare lata. Największą zaś cnotą żony jest uległość, cierpliwość, pracowitość, tak, aby dobrą towarzyszką i powiernicą dla męża się stała. Najważniejsze dla niej, to dbać o dom, dzieci wychować w wierze i cnocie, potrzeby męża i dzieci nad własne przedkładać. Nie być kłótliwą, nie plotkować, być oszczędną, baczyć na rachunki domowe, służby pilnować, jeśli takową posiada. Wielka to rola i kobietę wiele kosztować może, ale też bez kobiet mężczyźni prędko zginęliby, bowiem to kobieta strzeże ogniska domowego i prawdziwą jest jego ozdobą i skarbem. Nie dziwota więc, że wiele trudu potrzeba, aby dobrze córkę wychować, a jeszcze trudniej odpowiednio za mąż wydać. A i tak bywa, że to nie mąż żoną, ale żona mężem zawiaduje, choć ten przekonany jest, że on tu panem i władcą. Dlatego jeszcze raz racz pan zapamiętać na koniec, jak niełatwą jest edukacja dziewcząt.  


Kilka słów wyjaśnienia

Nie muszę wyjaśniać, że wszystkie postacie tu wymienione, są autentyczne. Oczywiście nie sposób stwierdzić, czy gdyby naprawdę wynaleźć wehikuł czasu i przenieść się do Poznaniu w roku 1835, rozmowy z ww. osobami wyglądałyby tak, a nie inaczej. Co zaś dotyczy wypowiedzi pani Tekli na kwestię edukacji i pozycji kobiet, to właśnie większość ludzi żyjących w tamtych czasach, nawet tych o liberalnych przekonaniach, jak chociażby Karol Libelt, tak właśnie myślała. Proszę więc mnie nie posądzać o męski szowinizm. Kilka lat po naszej wizycie w Poznaniu, zaczęła działać w tym mieście Julia Molińska-Woykowska, której postępowe poglądy na rolę kobiet i nieudana próba założenia własnej szkoły dla dziewcząt, w której uczennice miałby przygotowywać się do samodzielnego życia (!), wywołały szok wśród poznańskiej elity. Ta sama pani Tekla obawiała się, że Molińska-Woykowska porobi z dziewcząt wariatki. Wracając do naszej podróży, żałuję, że nie udało mi się porozmawiać z Karolem Marcinkowskim, który w 1835 r. odbywał karę więzienia w twierdzy w Świdnicy. Wrócił do Poznaniu dopiero w 1837 r.   

 

Źródło fotografii:


1.https://vignette3.wikia.nocookie.net/poznan/images/b/b1/Aleje_Marcinkowskiego_i_Biblioteka_Raczy%C5%84skich_Minutoli.jpg/revision/latest?cb=20111225165325&path-prefix=pl

2. By Carl Adolph Henning (1809-1900) (scanned from "Dialog" 85/86 (2008-2009) p. 42) [Public domain], via Wikimedia Commons

3. Adolf Henning [Public domain], via Wikimedia Commons

4. https://vignette3.wikia.nocookie.net/poznan/images/1/1d/Julius_von_Minutoli.jpg/revision/latest?cb=20111225233142&path-prefix=pl

5. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plac_Sapie%C5%BCy%C5%84ski_Minutoli.jpg

6. http://www.wieczorkiewicz.org/obraz/34/ostrow-tumski-1833-001

7. By Polkowski (Tygodnik Ilustrowany, 1861, [1]) [Public domain], via Wikimedia Commons

8. Albert Anker [Public domain], via Wikimedia Commons

9. See page for author [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons

    See page for author [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons


 
WASZE KOMENTARZE[1]
~KiBiCeK: Coś się źle wkleiło i niestety nie da się tego czytać na stronie ale można cały tekst zaznaczyć, skopiować i wkleić do Word'a.
dodano: Poniedziałek, 2017.05.08 15:46, IP:62.21.106.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~adi: Próbowałem na różnych przeglądarkach i wszędzie to samo. Tekst się nakłada i nie można czytać. Zauważyłem to również przy niektórych wcześniejszych wpisach.
dodano: Wtorek, 2017.05.09 07:50, IP:83.8.183.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: U mnie wszystko działa prawidłowo. Jeśli macie problemy z odczytaniem tekstu, zapraszam na macierzystą stronę bloga: http://poznanskiehistorie.blogspot.com/
dodano: Niedziela, 2017.05.14 10:55
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: poznanskiehistorie@gmail.com
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz