blog background
 
Zglebij-istote-Kosciola-Boga-Wszechmogacego: Zglebij-istote-Kosciola-Boga-Wszechmogacego
Kościół Boga Wszechmogącego,Bóg Wszechmogący,Błyskawica ze wschodu,Bóg,Jezus
metka_epoznan
Filmy religijne 2020 | „Pukanie do drzwi” Czy słyszysz pukanie Pana do drzwi? (Dubbing PL)
ok
0
not ok
0
liczba odsłon: 17

Filmy religijne 2020 | „Pukanie do drzwi” Czy słyszysz pukanie Pana do drzwi? (Dubbing PL)
Caption: Pan Jezus powiedział: „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Biblia · Ewangelia Mateusza 25: 6 


Yang Aiguang: „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” (Księga Objawienia 3: 20). Pan puka do naszych drzwi. Jak to, puka? W jaki sposób Pan puka do drzwi? Kto tam?


Li Mingzhen: Witaj, siostro! 


Fang Min: Witaj, siostro! 


Yang Aiguang: Kim jesteście? 


Li Mingzhen: Jesteśmy ludźmi wiary. Zauważyłyśmy ten dwuwiersz, stąd wiemy, że też wierzysz w Pana. Zapukałyśmy w nadziei, że będziemy mogły porozmawiać. 


Fang Min: Tak. 


Yang Aiguang: Teraz rozumiem. Proszę, wejdźcie. 


Li Mingzhen Fang Min: Dobrze. Bogu dzięki! (mówią dwie osoby, niejednocześnie)  Title: PUKANIE DO DRZWI 


Fang Min: Siostro, bracie, mamy pytanie, które chcemy z wami omówić. 


Yang Aiguang: Tak? Proszę pytać.


 Fang Min: My, wierzący w Pana, czekamy na Jego powrót. Lecz dotąd nie zstąpił z nieba na obłoku. Dochodzi do coraz większych klęsk, wypełniły się wszystkie przepowiednie. Wielu ludzi czuje, że Pan powinien był już powrócić. Dlaczego zatem wciąż nie zawitał wśród nas? Czy może Pan już tu jest i działa, a my o tym nie wiemy? Jak postrzegacie tę kwestię? 


Yang Aiguang: Pan już jest i działa wśród nas? To niemożliwe! W dniach ostatecznych Pan zstąpi z nieba w wielkiej chwale, by wszyscy Go ujrzeli. Tak powiedział sam Pan Jezus. 


Zheng Qiming: Tak. 


Yang Aiguang: Nie widzieliśmy Go zstępującego na obłoku. Więc skąd pomysł, że powrócił? Myślę, że Pan nie spieszy się z przybyciem, gdyż poddaje nas próbie, sprawdza nasze zaufanie. Póki wyznajemy Jego imię i podążamy za Nim, póki wytrwale szerzymy ewangelię, niezależnie od trudności, Pan, gdy przyjdzie, weźmie nas do królestwa niebieskiego


Zheng Qiming: Tak właśnie myślimy. 


Fang Min: Siostro, wszyscy oczekują zstąpienia Pana na obłoku. Tak zapowiedział. Jednak Jego proroctwo nie odnosi się tylko do tego. Przepowiedział też: „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” (Ewangelia Mateusza 25: 6). „Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie” (Księga Objawienia 3: 3). „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” (Księga Objawienia 3: 20). 


Li Mingzhen: Amen! 


Fang Min: Jeśli w dniach ostatecznych Pan zstąpi na obłoku, jak wyjaśnić te proroctwa, jak mają się spełnić? Jest wiele różnych proroctw. Nie poznamy sposobu, w jaki powróci, na podstawie jednej wypowiedzi. Zgodzicie się ze mną? 


Yang Aiguang: Rzeczywiście, tak jest. 


Fang Min: W tych fragmentach Pan Jezus mówi „O północy zaś rozległ się krzyk” oraz „jak złodziej”. Stąd wiemy, że wtedy, w najczarniejszej godzinie, gdy nie ma żadnych oznak, Pan przychodzi po cichu. Nie wszyscy będą wiedzieć o Jego przyjściu. Niektórzy zobaczą pierwsi i ogłoszą innym dobrą nowinę „o północy”. 


Yang Aiguang: Hm, twoje wyjaśnienie jest klarowne. 


Fang Min: Bogu dzięki! Kościoły pustoszeją bez dzieła Ducha Świętego, a wierni grzęzną w stagnacji, może ktoś przyniesie świadectwo o powrocie Pana. Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu” (Ewangelia Jana 10: 27). Apokalipsa wieszczy: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”.  


Li Mingzhen: (Księga Objawienia 2-3). (Amen!) 


Fang Min: Dlatego dziś wszyscy, którzy witają Pana, powinni wsłuchiwać się w Niego, by wiedzieć, co Duch Święty mówi do kościołów. To jest klucz. Gdy jakiś kościół ma głos i słowa Ducha Świętego, czy to objawienie się Boga, Jego dzieło? Słuchając wypowiedzi Ducha Świętego, czyż nie słuchamy głosu Boga, czyż nie witamy Go? Tylko tak możemy zasiąść z Panem do Jego uczty! Sądzicie, że rozumuję poprawnie? 


Yang Aiguang: Dzięki Bogu! Twoja mowa nas oświeca, to słuszna droga! 


Zheng Qiming: Tak, wielokrotnie już czytaliśmy słowa Pana, nie dostrzegając w nich światła. Wasza nauka sprawia, że jestem szczęśliwy. 


Li Mingzhen Fang Min: Dzięki Bogu! (mówią dwie osoby)  


Zheng Qiming: Co do powitania Pana, musimy poszukiwać słów Ducha Świętego do kościołów. 


Li Mingzhen: Przychodzimy dziś do was właśnie ze słowami Ducha Świętego. Wysłuchajcie nas. Jeśli usłyszycie w tych słowach głos Boga, powinniście zbadać prawdziwą drogę! 


Yang Aiguang: Słowa Ducha Świętego do kościołów? Posłuchajmy. Tak. 


Li Mingzhen: Dobrze. Przeczytam wam kilka fragmentów. 


Zheng Qiming Yang Aiguang: Dobrze. (dwie osoby, niejednocześnie) 


Li Mingzhen: „Wypełnianie Bożego planu zarządzania dobiega końca, a brama do Królestwa otwarta jest dla wszystkich, którzy szukają Boga. Drodzy bracia i siostry, na co wy wszyscy czekacie? Czego poszukujecie? Czy oczekujecie tego, że Bóg się pojawi?  Czy szukacie śladów Boga? Jak bardzo ludzie pragną, by Bóg się pojawił! I jak trudno jest im odnaleźć ślady Boga! 


Yang Aiguang: Rzeczywiście. 


Li Mingzhen: W takim wieku, w takim świecie, co musimy uczynić, by doświadczyć dnia pojawienia się Boga? Co musimy uczynić, aby iść Jego śladami? Z takimi pytaniami mierzą się wszyscy ci, którzy oczekują pojawienia się Boga. Wszyscy rozważyliście je w różnych okolicznościach, ale z jakim rezultatem? Gdzie pojawia się Bóg? Gdzie są Jego ślady? Czy otrzymaliście odpowiedzi? Wielu ludzi odpowiedziałoby: „Bóg pojawia się pośród tych, którzy Go naśladują, a Jego ślady są pośród nas” — to takie proste! Każdy może wygłosić taką formułkę, lecz czy rozumiecie, czym jest pojawienie się Boga i czym są Jego ślady? Pojawienie się Boga to Jego przyjście na ziemię, by wykonać dzieło. Ze swą własną tożsamością i usposobieniem, i w swym wrodzonym rodzaju zstępuje On pośród ludzi, by dokonać dzieła zapoczątkowania wieku i zakończenia wieku. To pojawienie się nie jest formą ceremonii. Nie jest to też znak, nie jest to obraz, nie jest to żaden cud czy wielka wizja, a tym bardziej nie jest to procedura religijna. Jest to prawdziwy, rzeczywisty fakt, którego można dotknąć i który można ujrzeć. To pojawienie się nie jest częścią procesu lub też tymczasowym przedsięwzięciem; jest raczej etapem w wykonywaniu Jego planu zarządzania. Pojawienie się Boga zawsze jest znaczące i zawsze jest powiązane z Jego planem zarządzania. To pojawienie się różni się od Bożego prowadzenia, przywództwa i oświecenia człowieka. Przy każdym pojawieniu się Bóg wykonuje etap wielkiego dzieła. To dzieło różni się od dzieł w każdym innym wieku. Jest niewyobrażalne dla człowieka, nigdy go nie doświadczył. Jest to dzieło, które rozpoczyna nowy wiek i zamyka stary wiek. To nowa i udoskonalona forma dzieła dla zbawienia ludzkości. Jest to też dzieło wprowadzające człowieka w nowy wiek. Takie jest znaczenie pojawienia się Boga”. 


Yang Aiguang: To przemożne słowa, natchnione przez Ducha Świętego. 


Zheng Qiming: Tak. 


Li Mingzhen: Bogu dzięki! Przeczytam kolejny fragment. 


Zheng Qiming Yang Aiguang: Dobrze. (dwie osoby, niejednocześnie


Li Mingzhen: „Skoro poszukujemy śladów Boga, musimy też szukać Bożej woli, słów pochodzących od Boga, Jego wypowiedzi – bo tam, gdzie są nowe słowa Boże, tam też jest Jego głos, a tam, gdzie są Jego ślady, tam są uczynki Boga. Tam, gdzie jest wyraz Bożej Obecności, tam Bóg się pojawia, a tam, gdzie On się pojawia, tam istnieje prawda, droga i życie. Poszukując śladów Boga, zignorowaliście słowa mówiące, że „Bóg jest prawdą, drogą i życiem”. I kiedy wielu ludzi otrzymuje prawdę, nie wierzą, że odnaleźli ślady Boga, nie wierzą, że Bóg się pojawił. Jakże poważny jest to błąd! Pojawienia się Boga nie można pogodzić z koncepcjami człowieka, a tym bardziej Bóg nie może pojawić się na życzenie człowieka. Bóg podejmuje własne decyzje i sam planuje dzieło. Ponadto ma On własne cele i własne metody. Bóg nie potrzebuje omawiać z człowiekiem swojego dzieła czy szukać jego porad, ani informować każdego o swym dziele. Takie ma usposobienie i powinno być ono uznane przez każdego. Pragnąc doświadczyć pojawienia się Boga i pójścia Jego śladami, musicie najpierw wyjść poza własne koncepcje. Nie wolno wam domagać się od Boga, aby czynił to czy tamto. Nie powinniście umieszczać Go we własnych ramach i ograniczać Go do swoich koncepcji. Zamiast tego, powinniście pytać, jak poszukiwać śladów Boga, jak przyjąć Jego pojawienie się i jak poddać się Jego nowemu dziełu. Oto, co powinien czynić człowiek. Ponieważ człowiek nie jest prawdą ani nie posiada prawdy, powinien poszukiwać, akceptować i być posłusznym”. 


Yang Aiguang: Te słowa wyjaśniają, jak szukać ukazania się Boga. 


Zheng Qiming: Tak, tego nie wypowiedział zwykły człowiek. To słowa natchnione Duchem Świętym. 


Fang Min: Bogu dzięki! Przeczytam kolejny fragment. 


Zheng Qiming Yang Aiguang: Dobrze. (dwie osoby, niejednocześnie)


Fang Min: „Przyjście Jezusa rozpoczęło Wiek Łaski i zakończyło Wiek Prawa. W dniach ostatecznych Bóg ponownie stał się ciałem, i kiedy stał się ciałem, zakończył Wiek Łaski i rozpoczął Wiek Królestwa. Wszyscy, którzy przyjmą drugie wcielenie Boga, zostaną wprowadzeni w Wiek Królestwa i osobiście zaakceptują Boże przewodnictwo. Chociaż Jezus wykonał wiele pracy wśród ludzi, jedynie wypełnił dzieło odkupienia całej ludzkości i stał się jej ofiarą za grzechy, lecz nie wyzwolił człowieka od jego całego zepsutego usposobienia. Pełne uwolnienie człowieka od wpływu szatana wymagało nie tylko od Jezusa stania się ofiarą za grzechy, ale też od Boga dokonania większego dzieła, by uwolnić człowieka od usposobienia zepsutego przez szatana. I tak, gdy grzechy człowieka zostały mu przebaczone, Bóg powrócił w ciele, aby wprowadzić człowieka w nowy wiek, i rozpoczął dzieło karcenia i osądzania, które wynosi człowieka do wyższej sfery”. 


Yang Aiguang: Bóg ponownie stał się ciałem? To niemożliwe! Pastor i starszyzna mówią nam, że wszyscy ci, którzy tak twierdzą, to kłamcy. Pan Jezus wróci w taki sposób, w jaki odszedł. Wniebowstąpił jako zmartwychwstała istota duchowa. Z pewnością zstąpi na ziemię też jako istota duchowa. Wszyscy to zobaczą. Świadectwo będzie zbędne. Wiedziałam! Jesteście członkiniami Błyskawicy ze Wschodu! Proszę wyjść. Natychmiast! 


Zheng Qiming: Siostry, wasza mowa jest pouczająca, lecz jak mówi pastor, ci, co głoszą, iż Pan powrócił w postaci wcielonej, to kłamcy. Powitanie Pana jest ważne. Rozważymy to i przy okazji porozmawiamy. 


Li Mingzhen: Siostro Yang [jang], bracie Zheng [dzeng], nasza wiara opiera się na słowach Pana. Dlaczego wierzycie pastorowi i starszyźnie? Pamiętacie, jak faryzeusze potępili Pana Jezusa? Czytaliście słowa Pana Jezusa, którymi ich przeklinał? Pastor mówi, że kto głosi, iż Bóg przybrał ludzką formę, jest kłamcą. Czy to biblijny cytat? Powiedział to Pan Jezus? Pan powróci jako Syn człowieczy w dniach ostatecznych. To jest cytat z Biblii. 


Fang Min: Tak. 


Li Mingzhen: Pan Jezus powiedział: „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego”. (Ewangelia Mateusza 24: 27). 

Yang Aiguang: Pan Jezus zstąpi jako istota duchowa. Przyjście w formie wcielonej byłoby niemożliwe! Proszę wyjść. Nie mamy o czym rozmawiać! 


Fang Min: Siostro, przez te słowa przemawia Duch Święty. Wysłuchajcie, a zrozumiecie. (Tak.) 


Yang Aiguang: Nie wiemy, czy to słowa Ducha Świętego skierowane do kościołów. Nie możemy was wysłuchać. Odejdźcie! 


Zheng Qiming: Siostry, porozmawiamy kiedy indziej. 


Li Mingzhen : Dobrze. Odwiedzimy was innym razem.Źródło: Kościół Boga WszechmogącegoZalecenie: Filmy o Bogu


 
WASZE KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
ZGLEBIJ-ISTOTE-KOSCIOLA-BOGA-WSZECHMOGACEGO
Zglebij-istote-Kosciola-Boga-Wszechmogacego.epoznan.pl
RSSsend_message
Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego został założony przez samego wcielonego Chrystusa. Tworzą go wszyscy prawdziwi wyznawcy Boga, którzy przyjęli dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, a także zostali podbici i zbawieni przez słowo Boże. Usłyszeli głos Boga i powrócili przed tron Boży. Jestem pojony i karmiony przez Boga oraz wiem, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem.
POLECANE STRONY
https://pl.kingdomsalvation.org
ARCHIWUM WPISÓW
Film chrześcijański 2019 „Pochwycenie do nieba zagrożone” Klip filmowy (5) – Jak odróżnić dzieło Boże od dzieła człowieka? Zobacz więcej (1 kwi 2020)
Słowo Boże na dziś „Dzieło Boga i dzieło człowieka” (Część Druga) (1 kwi 2020)
Muzyka uwielbienia „Bóg całkowicie pokłada swą nadzieję w człowieku” (30 mar 2020)
4. Świadectwo wiary „W Biblii nie ma drogi życia wiecznego; jeśli człowiek trzyma się Biblii i czci ją, to nie uzyska życia wiecznego” (28 mar 2020)
Chrzescijanskie filmy | „Zabójcza Niewiedza” Jak zażegnać ignorancję i powitać Pana (zwiastun) (27 mar 2020)
1. Świadectwo wiary „Biblia jest tylko zapisem dwóch etapów dzieła Boga w Wieku Prawa i Wieku Łaski; nie jest zapisem całego Bożego dzieła” (26 mar 2020)
3. Świadectwo wiary „Biblia została zebrana przez człowieka, a nie przez Boga; Biblia nie może przedstawiać Boga (25 mar 2020)
Filmy religijne 2020 | „Pukanie do drzwi” Czy słyszysz pukanie Pana do drzwi? (Dubbing PL) (23 mar 2020)
Dzieło Boże „Czym jest prawdziwa wiara w Boga? Jak należy wierzyć w Boga, aby zyskać Jego uznanie?” (23 mar 2020)
5. Świadectwa wiary chrześcijańskiej „Jak Bóg panuje nad całym światem i zarządza nim?” (18 mar 2020)
Powtórne przyjście Jezusa „związek między każdym z trzech etapów Bożego dzieła” (16 mar 2020)
Słowo Boże na dziś I „adamowi i również jego żonie Bóg Jahwe wykonał okrycia ze skór i przyodział ich” I Świadectwo wiary (15 mar 2020)
Słowo Boże na każdy dzień „Boży nakaz dany Adamowi” (15 mar 2020)
Muzyka do modlitwy 2019 „Prawda o następstwach zepsucia człowieka przez szatana” Błyskawica ze Wschodu (13 mar 2020)
Muzyka uwielbienia 2019 l „Prawda jest najwyższym z życiowych aforyzmów” l Czasy ostateczne (11 mar 2020)
Skecz chrześcijański 2019 | „Policyjne spiski” Tak KPCh prześladuje chrześcijan | Błyskawica ze Wschodu (9 mar 2020)
Filmy o Bogu „Trzymaj się z dala ode mnie” Klip filmowy (1) – Czy traktujemy Błyskawicę ze Wschodu w sposób zgodny z wolą Pana? (9 mar 2020)
Słowo Boże na każdy dzień „Syn Człowieczy bowiem jest też Panem szabatu” (7 mar 2020)
Słowo Boże na dziś „Bóg zamierza zniszczyć świat potopem, poleca Noemu zbudować arkę” (7 mar 2020)
Ewangelia na dziś „Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości” Błyskawica ze Wschodu (4 mar 2020)
Piosenki o Bogu | „Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” | Chór ewangelii (25 lut 2020)
Muzyka uwielbienia „Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę” Błyskawica ze Wschodu (23 lut 2020)
Filmy religijne | „Zabójcza Niewiedza” Klip filmowy – Za czyimi słowami podążać, gdy zgłębiasz prawdziwą drogę? (21 lut 2020)
Filmy o wierze w Boga | „Długo wyczekiwane szczęście” Bóg dał mi szczęśliwe życie (Dubbing PL) (21 lut 2020)
Filmy o Bogu „Ciernie wspomnień” Klip filmowy (2) – Jakie są kryteria umożliwiające wejście do królestwa niebieskiego? (18 lut 2020)
Filmy chrześcijańskie familijne „Wiara w Boga 2 – Po upadku kościoła” | Film oparty na faktach (Zwiastun) (17 lut 2020)
muzyka chrześcijańska utwory | Dramat muzyczny „Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego” (16 lut 2020)
Muzyka uwielbienia | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Muzyka chrześcijańska (Wspaniały Bóg) (15 lut 2020)
Filmy o Bogu | „Kto jest moim Panem” Jaki jest związek między Biblią a Bogiem? (Dubbing PL) (14 lut 2020)
Ewangelia na dziś | „Zepsuty człowiek jest niezdolny do reprezentowania Boga” Słowo Ducha Świętego | Jak poznać Boga (12 lut 2020)
Filmy o Bogu | „Czas zmiany” Czy znasz drogę do królestwa niebieskiego? (Dubbing PL) (12 lut 2020)
Kościół Boga Wszechmogącego – Świadectwo brutalnych prześladowań przez KPCh złożone przez chrześcijankę Zeng Qing (10 lut 2020)
wiadomości chrześcijańskie – Francuskie władze deportują członków Kościoła Boga Wszechmogącego: Współudział w prześladowaniach – Eric Roux (9 lut 2020)
Filmy chrześcijańskie 2019 | „Kłamstwa komunizmu” Jak chrześcijanie polegają na Bogu, by pokonać szatana? (Dubbing PL) (8 lut 2020)
Film o Bogu 2019 | „Pieśń zwycięstwa” Świadectwa zwycięzców (Dubbing PL) (4 lut 2020)
Filmy chrześcijańskie 2019 | „Przepiękny głos” Czy słyszysz, co mówi Duch Święty? (Dubbing PL) (3 lut 2020)
Filmy chrześcijańskie 2019 | „Trzymaj się z dala ode mnie” Duchowe przebudzenie chrześcijan (Dubbing PL) (2 lut 2020)
Najlepsze filmy o Bogu po polsku | „Niebezpieczna jest droga do królestwa niebieskiego” Bóg jest moją skałą (Zwiastun) (1 lut 2020)
Muzyka uwielbienia „Chrystus dni ostatecznych rozpoczął Wiek Królestwa” (30 sty 2020)
Piosenki o Bogu | „Prawdziwa Boża miłość” Wychwalaj Boga Wszechmogącego (29 sty 2020)
Muzyka do modlitwy | „Często przychodźcie przed Boga” Bóg jest ze mną (28 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej – Znalazłam prawdziwe szczęście (27 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej – chrześcijańskie przebudzenie duchowe (26 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej – W końcu odnalazłam drogę odrzucenia grzechu (24 sty 2020)
Pytania o wiarę – Czy Bóg ma konkretną płeć? Odkrywam nową interpretację (Część 2) (24 sty 2020)
Powtórne przyjście chrystusa – Czy Bóg ma konkretną płeć? Odkrywam nową interpretację (Część 1) (22 sty 2020)
3. Świadectwa wiary chrześcijańskiej – Rozpoznawanie różnic między wcielonym Chrystusem a fałszywymi Chrystusami i fałszywymi prorokami (20 sty 2020)
2. Powtórne przyjście chrystusa – Jakie są różnice między dziełem osób używanych przez Boga i dziełem przywódców religijnych? (18 sty 2020)
1. Pytania o wiarę – Jakie są zasadnicze różnice między dziełem Boga a dziełem człowieka? (17 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Długa droga na wygnaniu” (Dubbing PL) (15 sty 2020)
Film chrześcijański 2019 | „Słodycz w niedoli” Pan jest moją skałą i moją siłą (Dubbing PL) (14 sty 2020)
Najlepsze filmy o Bogu | „Pochwycenie do nieba zagrożone” Miałem szczęście powitać powracającego Pana (Dubbing PL) (13 sty 2020)
Piosenki o Bogu „Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” Fragment 3: Nowe niebo i ziemia po katastrofie (11 sty 2020)
Piosenka chrześcijańska „Mamy szczęście doświadczać przyjścia Boga” (Oficjalny Teledysk) (9 sty 2020)
2 . Pytania o wiarę – Dlaczego Bóg musi sądzić i karcić ludzi? (9 sty 2020)
1. Świadectwa wiary chrześcijańskiej – Czym jest sąd? (8 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej Dlaczego podczas swego drugiego przyjścia Jezus Chrystus ukaże się i dokona swego dzieła w Chinach? (Część 1) (6 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej | „Zrozumiałam prawdę dotyczącą rozróżniania między prawdziwym Chrystusem a fałszywymi Chrystusami i powitałam powtórne przyjście Jezusa ”(Część1) (5 sty 2020)
1. Bóg Wszechmogący jest Jedynym Prawdziwym Bogiem, który rządzi wszystkimi rzeczami (4 sty 2020)
Muzyka uwielbienia chóralna „Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” Fragment 1: Świętowanie Królestwa | Błyskawica ze Wschodu (4 sty 2020)
Filmy chrześcijańskie familijne | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Mroczna godzina przed świtem” (Dubbing PL) (2 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Kto jest winowajcą?” (Dubbing PL) (1 sty 2020)
Prześladowanie chrześcijan | „Massimo Introvigne. Część druga: Analiza plotek na temat Kościoła Boga Wszechmogącego rozpowszechnianych przez KPCh” | Błyskawica ze Wschodu (30 gru 2019)
Kościół Boga Wszechmogącego | Skecz chrześcijański | „Prawdziwi nie mogą być fałszywi” Jak odróżnić Chrystusa prawdziwego do fałszywych | Błyskawica ze Wschodu (29 gru 2019)
Kościół Boga Wszechmogącego | Skecz chrześcijański | „Pobożne życzenia” Czy zdobyłeś bilet do królestwa niebieskiego? (Dubbing PL) (28 gru 2019)
Najlepsze filmy o Bogu „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (3) – Różnica między normalnym człowieczeństwem Chrystusa a człowieczeństwem zepsutej ludzkości | Błyskawica ze Wschodu (27 gru 2019)
Prześladowanie chrześcijan | „Parlament Europejski: zaniepokojenie o kwestię azylu dla prześladowanych chrześcijan z Kościoła Boga Wszechmogącego” | Błyskawica ze Wschodu (27 gru 2019)
Filmy o bogu „Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (3) – Wyjdź poza Biblię, weź udział wraz z Panem w uczcie królestwa niebieskiego (25 gru 2019)
Najpiękniejsze pieśni kościelne | „Skoro Bóg wybawia człowieka, wybawi go w pełni” Miłość Boża jest wszechobecna (24 gru 2019)
Piosenki o Bogu | „Boża litość nad ludzkością” Miłość Boga (23 gru 2019)
Powtórne przyjście chrystusa „Bóg kieruje losem całej ludzkości” (23 gru 2019)
Słowo Boże na każdy dzień „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” (22 gru 2019)
3. Świadectwo wiary „Związek między każdym z trzech etapów Bożego dzieła” (22 gru 2019)
2. Powtórne przyjście Jezusa „Cel i znaczenie każdego z trzech etapów Bożego dzieła” (19 gru 2019)
1. Prawdziwa wiara „Cele trzech etapów dzieła Bożego zarządzania ludzkością” (19 gru 2019)
Prawdziwa wiara w Boga „Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie” (17 gru 2019)
Świadectwo wiary „Czy jesteś prawdziwie wierzącym w Boga?” (16 gru 2019)
Słowo Boże na dziś | „Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga” Błyskawica ze Wschodu (15 gru 2019)
Prześladowania religijne | „Naukowcy z Zachodu kontra przedstawiciele KPCh w dyskusji na temat Kościoła Boga Wszechmogącego w Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie”| Błyskawicy ze Wschodu (14 gru 2019)
Film chrześcijański 2018 | „Pragnienie” Bóg odkrywa tajemnicę królestwa niebieskiego (Dubbing PL) (14 gru 2019)
Słowo Boże na każdy dzień | „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” (Fragment 1) (12 gru 2019)
Prześladowanie chrześcijan | „Prześladowania Kościoła Boga Wszechmogącego ujawnione na forum ONZ. Dlaczego KPCh prześladuje za poglądy religijne?”| Błyskawica ze Wschodu (10 gru 2019)
Słowo Boże na każdy dzień | „Westchnienie Wszechmogącego” (Fragment 2)| Wola Boża (10 gru 2019)
Film o wierze w Boga po polsku | „Ze szponów śmierci” Prawdziwa historia chrześcijanki (Zwiastun)| Błyskawica ze Wschodu (8 gru 2019)
Muzyka chrześcijańska | „Bóg boleje nad przyszłością człowieka” Tylko Bóg najmocniej kocha człowieka | Błyskawica ze Wschodu (7 gru 2019)
Piosenka chrześcijańska | „Bóg postępuje z człowiekiem jak ze swoją ukochaną” Wielka miłość Boga | Błyskawicy ze Wschodu (5 gru 2019)
Powtórne przyjście jezusa - Wszyscy wierzymy w Pana od wielu lat i w naszej pracy dla niego idziemy śladem apostoła Pawła. Byliśmy wierni imieniu Pana oraz Jego drodze i korona sprawiedliwości na pewno na nas czeka. Dziś musimy się zająć ciężką pracą i wy (4 gru 2019)
Słowo Boże na każdy dzień | „Jak panny głupie są demaskowane i wykluczane?” Błyskawica ze Wschodu (2 gru 2019)
9. Powtórne przyjście Jezusa | „Jak wcielenie Boga, aby wykonać dzieło sądu kładzie kres epoce wiary ludzkości w niejasnego Boga i ciemnemu wiekowi dziedziny szatana?” Błyskawica ze Wschodu (1 gru 2019)
Słowo Boże | „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?” Błyskawicy ze Wschodu (30 lis 2019)
Ewangelia na dziś „Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych” Błyskawica ze Wschodu (30 lis 2019)
Prawdziwa wiara | „Jak służyć zgodnie z wolą Boga?” Słowo Boże | Błyskawica ze Wschodu (28 lis 2019)
Ładne piosenki religijne | „Wszyscy ci, którzy szczerze kochają Boga, są uczciwymi ludźmi” Nowe życie królestwa (Taniec dzieci) (27 lis 2019)
Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkana przez Boga” Błyskawica ze Wschodu (26 lis 2019)
Powtórne przyjście Jezusa | „Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga” Błyskawica ze Wschodu (26 lis 2019)
7. Prawdziwa wiara w Boga | „Dlaczego mówi się, że dwa wcielenia Boga dopełniają znaczenia wcielenia?” Błyskawicy ze Wschodu (24 lis 2019)
8. Pytania o wiarę | „Jak powinno się rozumieć to, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem?” Błyskawica ze Wschodu (23 lis 2019)
Filmy o bogu | „Tożsamość i pozycja Samego Boga” Bóg jest Królem Wszechświata | Błyskawica ze Wschodu (21 lis 2019)
Świadectwo wiary | „Tajemnica szczęścia świadectwa: Harmonia małżeńska nie jest już dłużej problemem” Bóg jest miłością (19 lis 2019)
Świadectwo wiary | „Moc modlitwy: Cudowne przetrwanie ataku roju os”| Błyskawica ze Wschodu (17 lis 2019)
Prawdziwa wiara | „Miłość Boża przeprowadziła mnie przez próbę choroby” (Część druga) (15 lis 2019)
Prawdziwa wiara w Boga | „Miłość Boża przeprowadziła mnie przez próbę choroby”(Część pierwsza) (14 lis 2019)
Najlepsze filmy o Bogu | „Kto ponownie przybija Boga do krzyża?” Faryzeusze powrócili (Dubbing PL) (14 lis 2019)
Świadectwo wiary | „Zbłąkane serce powraca do domu” (13 lis 2019)
Słowo Boże na każdy dzień | „Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła”| Błyskawica ze Wschodu (11 lis 2019)
Prawdziwa wiara „Policja składa noworoczną wizytę” (Dubbing PL) (10 lis 2019)
6. Prawdziwa wiara w Boga | „Dlaczego mówi się, że ludzkość poddana skażeniu jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez Boga, który stał się ciałem?” | Błyskawica ze Wschodu (9 lis 2019)
5. Prawdziwa wiara | „Zasadnicze różnice między wcielonym Bogiem a tymi, którzy są przez Niego używani”. | Błyskawica ze Wschodu (8 lis 2019)
4.Powtórne przyjście Jezusa | „Dlaczego Bóg nie używa człowieka do wykonywania swojego dzieła sądu w dniach ostatecznych; dlaczego musi się wcielić i wykonać je sam?” |Błyskawica ze Wschodu (7 lis 2019)
Powtórne przyjście Jezusa | „Powinieneś przygotować dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia”| Błyskawica ze Wschodu (7 lis 2019)
I.Proroctwa biblijne | Pan ukazał się w dniach ostatecznych i wypowiedział swe słowa, by dokonać dzieła osądzania, rozpoczynając od domu Bożego. To całkowicie wypełnia proroctwa biblijne: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów” (5 lis 2019)
Kim naprawdę są panny głupie? (4 lis 2019)
Jak panny mądre słyszą głos Boga i witają Pana? (3 lis 2019)
Poezja chrześcijańska „Tylko ci, co zaakceptują prawdę usłyszą głos Boga” (2 lis 2019)
Piosenki o Bogu | „Czy jesteś świadomy swojej misji” Szerzenie ewangelii Pana (2 lis 2019)
Ładne piosenki religijne | „Czy jesteś świadomy swojej misji” Szerzenie ewangelii Pana (31 paź 2019)
Chrześcijański wideo „Jak właściwie przychodzi Pan” Błyskawica ze Wschodu (30 paź 2019)
Chrześcijański wideo | „Tajemnica Bożego imienia” Dlaczego Bóg zmienia imiona? (Przesłuch) (30 paź 2019)
Chrześcijański film dokumentalny | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Kto zepchnął ją w przepaść?” (Dubbing PL) Błyskawica ze Wschodu (28 paź 2019)
Filmy religijne | „Rozmowy” Bitwa pomiędzy sprawiedliwością i złem (Dubbing PL) (27 paź 2019)
Prześladowanie chrześcijan | „Pozoranci” Złowieszcze taktyki stosowane przez KPCh, by pojmać chrześcijan (26 paź 2019)
Skecz chrześcijański 2019 „Czy możemy wstąpić do królestwa niebieskiego, jeśli zostaniemy zbawieni?” (25 paź 2019)
Ewangelia na dziś | „Wielu jest wezwanych, lecz nieliczni są wybrani” Słowo Boże (24 paź 2019)
Słowo Ducha Świętego „Czy ożyłeś?” (23 paź 2019)
Film ewangelia „Posłaniec ewangelii” Klip filmowy (3) – Jak pastorzy i starsi traktują powrót Pana (23 paź 2019)
„Posłaniec ewangelii” Klip filmowy (2) – Chrystus jest Bogiem wcielonym (21 paź 2019)
Najlepsze filmy o Bogu | „Posłaniec ewangelii” Klip filmowy (1) – Co miał na myśli Pan Jezus, gdy z krzyża rzekł: „wykonało się”? (20 paź 2019)
Filmy o Bogu „Przebudzenie ze snu” Klip filmowy (1) – Czy królestwo Boże znajduje się w niebie czy na ziemi? (19 paź 2019)
Ewangelia na dziś | „Jak Piotr poznał Jezusa” Słowo Ducha Świętego (18 paź 2019)
Słowo Ducha Świętego „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” (17 paź 2019)
3. Jakie są różnice między dziełem Boga wcielonego a dziełem Ducha? (16 paź 2019)
„Bóg pragnie, by więcej ludzi dostąpiło Jego zbawienia” Nauki Boże (15 paź 2019)
2. Czym jest wcielenie? Jaka jest istota wcielenia? (14 paź 2019)
„Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery” Boże zbawienie (13 paź 2019)
1) Pan Jezus sam przepowiedział, że Bóg wcieli się w dniach ostatecznych i pojawi się jako Syn Człowieczy, aby wykonywać dzieło (12 paź 2019)
Pan Jezus powrócił i ma nowe imię: Bóg Wszechmogący. Bóg Wszechmogący wyraził swoje słowa w książce „Słowo ukazuje się w ciele” i jest to głos oblubieńca, a jednak wielu spośród braci i sióstr wciąż nie potrafi odróżnić głosu Boga. Dlatego zap (11 paź 2019)
Tajemnica Wcielenia (4) (10 paź 2019)
„Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (2) – Jak rozumieć Boga wcielonego (9 paź 2019)
Jak mamy zachować czujność i w jaki sposób czekać, aby być w stanie powitać Pana pojawienie się? (8 paź 2019)
Najlepsze filmy religijne - Wcielenie jest naprawdę niezwykłą tajemnicą. (7 paź 2019)
Tajemnica Wcielenia (3) (6 paź 2019)
„Bóg jest pełen miłosierdzia i wielkiego gniewu” Wychwalaj sprawiedliwe usposobienie Boga (5 paź 2019)
„Błogosławieni, którzy przyjmują nowe dzieło” Dostrzeganie ukazania się Boga (4 paź 2019)
„Bóg w ciele działa po cichu, by zbawić ludzkość” (3 paź 2019)
„Chrzest ognia” Jedyna droga wiodąca do wejścia do królestwa niebieskiego (Dubbing PL) (2 paź 2019)
„Lud z królestwa niebieskiego” Klip filmowy (2) – Jak poradzić sobie z kłamliwością i stać się osobą uczciwą, która przynosi radość (1 paź 2019)
„Pragnienie” Klip filmowy (4) – Czy Królestwo Niebieskie znajduje się w niebie czy na ziemi? (30 wrz 2019)
„Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” – Dłuższy zwiastun (29 wrz 2019)
Słowo Boże „Dzieło Boga i dzieło człowieka” (Część Druga) (28 wrz 2019)
Słowo Boże „Dzieło Boga i dzieło człowieka” (Część Pierwsza) (27 wrz 2019)
Słowo Boże „Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu” (26 wrz 2019)
„Poznawanie Bożego Dzieła w dniu dzisiejszym” Słowo Boże (25 wrz 2019)
„Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (7) – Dlaczego pastorzy i rady starszych potępiają Błyskawicę ze Wschodu (24 wrz 2019)
„Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (4) – Czy można uzyskać zbawienie poprzez wiarę w Pana w ramach religii? (23 wrz 2019)
„Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (5) – Poddajcie się osądowi w dniach ostatecznych i wyswobódźcie się z sidełszatana (22 wrz 2019)
„Słodycz w niedoli” Klip filmowy (1) – Strategia przymusu wobec chrześcijan poprzez grożenie ich rodzinom, stosowana przez Komunistyczną Partię Chin (21 wrz 2019)
Skecz chrześcijański 2019 „Czy okazujesz prawdziwą skruchę?” (Dubbing PL) (20 wrz 2019)
„Elektroniczne oczy w całym mieście” Gdzie panuje wolność wyznania? (19 wrz 2019)
“Lud Boży we wszystkich narodach w jedności wyraża swoje uczucia” Chwalcie Boga (18 wrz 2019)
Tajemnica Wcielenia (2) (17 wrz 2019)
Tajemnica Wcielenia (1) (16 wrz 2019)
„Hymn Królestwa” Pierwszy występ chóru gospel (15 wrz 2019)
Jak panny mądre słyszą głos Boga i witają Pana? (14 wrz 2019)
Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego (13 wrz 2019)
Bóg kieruje losem całej ludzkości (12 wrz 2019)
Bóg kieruje losem całej ludzkości (11 wrz 2019)
W jaki sposób rzeczywiście pojawi się Pan i jakie dzieło wykona, kiedy powróci? (10 wrz 2019)
Hymn słów Boga „Wszyscy ludzie żyją w świetle Boga” (9 wrz 2019)
„Wiara w Boga” Czym jest prawdziwa wiara w Boga? (Oficjalny zwiastun) (8 wrz 2019)
Słowo Boga jest moją siłą (7 wrz 2019)
„Wszyscy ci, którzy szczerze kochają Boga, są uczciwymi ludźmi” (Taniec dzieci) (6 wrz 2019)
Bóg jest przy mnie (5 wrz 2019)
Słowo Boże „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” (Fragment 1) (4 wrz 2019)
Słowo Boże „Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny” (3 wrz 2019)
„Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (2) – Czy wszystko w Biblii to słowo Boże? (2 wrz 2019)
Kościół Boga Wszechmogącego „Ujawniona prawda o zajściu 28 maja w mieście Zhaoyuan” (Dubbing PL) (1 wrz 2019)
Chrześcijański wideo „Nasz pastor powiedział” (Dubbing PL) (31 sie 2019)
Ewangelia na dziś | „Istota ciała zamieszkana przez Boga” Słowo Ducha Świętego (30 sie 2019)
Pieśń chrześcijańska 2018 „Zepsuty człowiek potrzebuje zbawienia Boga wcielonego” (29 sie 2019)
„Moje marzenie o królestwie niebieskim” Powitanie powrotu Pana Jezusa (Dubbing PL) (28 sie 2019)
„Zerwij kajdany i biegnij” Bóg jest moim pasterzem i moją siłą (Zwiastun) (27 sie 2019)
„Niebezpieczna Jest Droga Do Królestwa Niebieskiego” Bóg jest moją siłą (26 sie 2019)
Głos Ducha Świętego „Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie” (25 sie 2019)
Wiara katolicka: Pan naprawdę powrócił (24 sie 2019)
Piosenka chrześcijańska 2018 „Znaczenie modlitwy” (23 sie 2019)
Wiara katolicka: Pan naprawdę powrócił (22 sie 2019)
Przedmowa (22 sie 2019)
„Szczęście w dobrej ziemi Kanaan” Powitajmy z radością powrót Pana Jezusa (20 sie 2019)
Skecz chrześcijański 2019 „‚Dobre’ chęci pastora” (Dubbing PL) (19 sie 2019)
Słowo Boże „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?” (18 sie 2019)
„Oczekiwanie” Klip (6) – Jak rozpoznać głos Boga? (2) (17 sie 2019)
„Oczekiwanie” Klip (5) – Jak rozpoznać głos Boga? (1) (16 sie 2019)
Represjonowanie i prześladowanie chrześcijan przez rząd Chin: niezbity dowód (15 sie 2019)
„Boże czyny wypełniają bezmiar wszechświata” Chwalcie wielką moc Boga (14 sie 2019)
„Jak szukać śladów Boga” (Oficjalne wideo) (13 sie 2019)
Słowo Boże „Bóg kieruje losem całej ludzkości” (12 sie 2019)
„Dziecko, wróć do domu” Klip filmowy (3) – Szczera wiara w Boga może skutecznie zwalczyć uzależnienie od gier (11 sie 2019)
„Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” | Świadectwo Bożej potęgi (zwiastun) (10 sie 2019)
„Oczekiwanie” Pan Jezus powrócił (Dubbing PL) (9 sie 2019)
Organizatorzy ICFF: Gdzie jest mój dom – film, jakiego świat potrzebuje (8 sie 2019)
Skecz chrześcijański | „Mój Ojciec, Pastor” Burzliwa rozmowa między ojcem a córką (7 sie 2019)
Słowo Boże „Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia” (6 sie 2019)
„Prawdziwa modlitwa” Dobry sposób, by być bliżej Boga (5 sie 2019)
Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego (4 sie 2019)
Słowo Ducha Świętego „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” (2 sie 2019)
Słowo Ducha Świętego „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” (2 sie 2019)
„Pukanie do drzwi” Czy słyszysz pukanie Pana do drzwi? (Dubbing PL) (31 lip 2019)
Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek (29 lip 2019)
„Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód” Bóg nadszedł z „obłokami“ (28 lip 2019)
Słowo Boże „Zbawiciel powrócił już na ‚Białym obłoku’” (26 lip 2019)
Film chrześcijański „Pragnienie” Klip (1) – Oto sposób w jaki powróci Pan (24 lip 2019)
O mój ukochany, proszę poczekaj na mnie (22 lip 2019)
Dwa tysiące lat tęsknoty (20 lip 2019)