blog background
 
Zglebij-istote-Kosciola-Boga-Wszechmogacego: Zglebij-istote-Kosciola-Boga-Wszechmogacego
Kościół Boga Wszechmogącego,Bóg Wszechmogący,Błyskawica ze wschodu,Bóg,Jezus
metka_epoznan
Dzieło Boże „Czym jest prawdziwa wiara w Boga? Jak należy wierzyć w Boga, aby zyskać Jego uznanie?”
ok
0
not ok
0
liczba odsłon: 12

5. Dzieło Boże Czym jest prawdziwa wiara w Boga? Jak należy wierzyć w Boga, aby zyskać Jego uznanie?


Ważne słowa Boga:

„Wiara w Boga” oznacza wierzenie w to, że Bóg istnieje – to najprostsza koncepcja wiary w Boga. Co więcej, wiara w to, że Bóg istnieje, nie jest tożsama z prawdziwą wiarą w Boga. Jest to raczej swego rodzaju prosta wiara z silnym zabarwieniem religijnym. Prawdziwa wiara w Boga oznacza doświadczanie słów i dzieł Bożych w oparciu o przekonanie, że Bóg posiada najwyższą władzę nad wszystkim. Zostaniesz więc uwolniony od swojego zepsucia, napełniony pragnieniem Boga i poznasz Go. Tylko po przebyciu tej drogi będziesz mógł powiedzieć, że wierzysz w Boga.

z Przedmowy do księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Prawdziwa wiara w Boga nie polega na wierzeniu w Niego po to, aby być zbawionym, a tym bardziej nie polega na byciu dobrym człowiekiem. Nie chodzi też tylko o to, by wierzyć w Boga, żeby posiąść ludzkie podobieństwo. W gruncie rzeczy ludzie nie powinni postrzegać wiary jako zwykłego przekonania, że Bóg istnieje; nie jest tak, że powinieneś tylko wierzyć, że Bóg jest prawdą, drogą, życiem i to wszystko. Nie chodzi również tylko o to, byś uznał Boga i wierzył, że jest On Władcą wszystkich rzeczy, że jest wszechmogący, że stworzył wszystko na świecie, że jest wyjątkowy i najwyższy. Nie chodzi tylko o to, abyś uwierzył w te fakty. Boża wola jest taka, aby cała twoja istota i twoje serce oddały się Bogu i podporządkowały się Bogu; oznacza to, że powinieneś podążać za Bogiem, pozwolić Mu, aby z ciebie korzystał, z chęcią Mu służyć i czynić wszystko dla Boga.

z rozdziału „Jedynie dążenie do prawdy jest prawdziwą wiarą w Boga” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”


Czym jest dziś prawdziwa wiara w Boga? To przyjęcie słowa Bożego jako rzeczywistości twojego życia i wiedza o Bogu pochodząca z Jego słowa służą osiągnięciu prawdziwej miłości Boga. Mówiąc klarownie: wiara w Boga służy temu, aby słuchać Boga, kochać Go i dopełniać swoich obowiązków, które ma wykonywać stworzenie Boże. Oto cel wierzenia w Boga. Musisz osiągać wiedzę o wspaniałości Boga, o tym, jak bardzo jest godny uwielbienia, jak w swoich stworzeniach dokonuje dzieła zbawienia i czynienia ich doskonałymi – to minimum wiedzy, jaką powinieneś posiadać w swojej wierze w Boga. Wiara w Boga to przede wszystkim przejście z życia w ciele do życia miłością do Boga, z życia w naturalności do życia w istocie Bożej, to wyrwanie się spod panowania szatana i życie pod opieką i pod ochroną Boga, to umiejętność bycia posłusznym Bogu, a nie ciału, to oddanie Bogu całego serca, pozwolenie, by uczynił cię doskonałym, to uwolnienie się spod zepsutego szatańskiego usposobienia. Wiara w Boga służy głównie temu, by moc i chwała Boga mogły się w tobie ukazać, byś wypełniał wolę Boga i spełniał Boży plan i był w stanie dawać świadectwo Bogu przed szatanem. Wiara w Boga nie powinna służyć dostrzeganiu znaków i cudów, nie powinna też służyć dobru twojego własnego ciała. Powinna służyć dążeniu do poznania Boga i zdolności słuchania Go i, tak jak Piotr, przestrzegania Jego woli aż do śmierci. To właśnie to przede wszystkim należy osiągnąć. Spożywanie słowa Bożego w celu poznania Boga i zadowolenia Go. Spożywanie słowa Bożego daje większą wiedzę o Bogu i tylko ona może pozwolić ci być posłusznym Bogu. Tylko znając Boga możesz Go kochać, a osiągnięcie tego celu to jedyne, co człowiek powinien chcieć osiągnąć w swojej wierze w Boga. Jeśli w swojej wierze w Boga zawsze próbujesz dopatrywać się znaków i cudów, wówczas punkt widzenia tej wiary w Boga jest błędny. Wiara w Boga to przede wszystkim przyjmowanie słowa Bożego jako rzeczywistości życia. Tylko praktykowanie słowa Boga z Jego ust i wypełnianie go w sobie to osiągniecie celu Boga. W swojej wierze w Boga człowiek powinien dążyć, by Bóg uczynił go doskonałym, podporządkować się Mu i być całkowicie Mu posłusznym. Jeśli potrafisz być posłusznym Bogu, nie narzekając, będąc świadomym Jego pragnień, osiągnąć postawę Piotra i posiąść sposób życia Piotra, o którym mówi Bóg, wtedy osiągniesz sukces w wierze w Boga i będzie to oznaczało, że On cię pozyskał.

z rozdziału „Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele


Skoro wierzysz w Boga, musisz spożywać Jego słowo, doświadczać Jego słowa i wypełniać Jego słowo. Tylko to jest wiarą w Boga! Jeśli twoje usta mówią, że wierzysz w Boga, ale nie potrafisz wcielić w życie ani jednego Jego słowa czy wytworzyć żadnej rzeczywistości, nie jest to uznawane za wiarę w Boga. Jest to raczej „szukanie chleba, by zaspokoić głód”. Mówienie jedynie o błahym świadectwie, bezużytecznych i powierzchownych sprawach, przy braku nawet najmniejszej cząstki rzeczywistości, nie stanowi wiary w Boga, a po prostu nie pojmujesz jak właściwie wierzyć w Boga. Dlaczego musisz więcej spożywać słowa Bożego? Czy jest to uważane za wiarę, jeśli nie spożywa się Jego słów i pragnie się jedynie wspiąć do nieba? Jaki jest pierwszy krok dla wierzącego w Boga? Jaką ścieżką Bóg doskonali człowieka? Czy można zostać udoskonalonym bez spożywania słowa Bożego? Czy można uważać się za kogoś z królestwa bez życia rzeczywistością słowa Bożego? Czym dokładnie jest wiara w Boga? Wierzący w Boga powinni przynajmniej na zewnątrz dobrze postępować, a najważniejsze jest, by posiadali słowo Boże. Bez względu na wszystko nigdy nie możesz odwrócić się od Jego słowa. Twoja wiedza o Bogu i spełnieniu Jego woli pochodzi z Jego słowa. W przyszłości każdy naród, wyznanie, religia i grupa zostaną podbite przez słowo. Bóg przemówi bezpośrednio, a wszyscy ludzi trzymać będą słowo Boże w swoich dłoniach; tak ludzie zostaną udoskonaleni. Słowo Boże szerzy się wokół: Ludzie mówią o słowie Bożym i praktykują zgodnie ze słowem Bożym, a wewnątrz pozostaje słowo Boże. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pozostają zanurzeni w słowie Bożym i przez to stają się doskonali. Ci, którzy wypełniają wolę Boga i potrafią nieść Mu świadectwo, to osoby posiadające słowo Boże jako rzeczywistość.

z rozdziału „Wiek Królestwa to Wiek Słowa” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”


Wszyscy ludzie widzieli już, że ktoś, kto służy Bogu, powinien nie tylko umieć cierpieć dla Niego, ale jeszcze więcej – powinien rozumieć, że wiara w Boga jest dla samego poszukiwania miłości do Niego. Twoja użyteczność dla Boga nie służy jedynie twojemu doskonaleniu czy cierpieniu, ale też poznaniu Jego działań, prawdziwego znaczenia ludzkiego życia, a szczególnie temu, abyś wiedział, że służba Bogu nie jest zadaniem łatwym. Doświadczanie dzieła Boga nie polega na bezustannym radowaniu się z łaski, ale raczej na cierpieniu z powodu własnej miłości do Niego. Ponieważ cieszysz się łaską Bożą, musisz także cieszyć się z Jego karcenia – musisz doświadczać wszystkich tych rzeczy. Możesz doświadczyć Bożego oświecenia w tobie, a także możesz doświadczyć Jego rozprawiania się z tobą oraz osądu. W ten sposób doświadczasz wszystkich aspektów. Bóg dokonał na tobie dzieła osądu, a także dzieła karcenia. Słowo Boże rozprawiło się z tobą, ale i oświeciło, dało iluminację. Kiedy chcesz uciec, ręka Boża wciąż cię chwyta. Cała ta praca ma dać ci sygnał, że wszystko, co dotyczy człowieka, jest w rękach Boga. Możesz myśleć, że wiara w Boga polega na cierpieniu, na robieniu wielu rzeczy dla Niego, dla odprężenia ciała lub własnego powodzenia, komfortu – tymczasem ludzie nie powinni wierzyć w Boga z żadnej z tych przyczyn. Jeżeli w to właśnie wierzysz, to twój punkt widzenia jest błędny i po prostu nie możesz zostać udoskonalony. Czyny Boże, sprawiedliwe usposobienie Boga, Jego mądrość, Jego słowa i Jego cudowność oraz Jego niezgłębiona natura to wszystko, co ludzie powinni zrozumieć. Wykorzystaj to zrozumienie, aby pozbyć się osobistych próśb, jak również indywidualnych nadziei i pojęć w swym sercu. Tylko eliminując je można spełnić warunki postawione przez Boga. Tylko w ten sposób możesz zyskać życie i zadowolić Boga. Celem wiary w Boga jest zadowolenie Boga i urzeczywistnianie usposobienia, jakiego On wymaga, aby Jego czyny oraz chwała objawiły się za pośrednictwem tej grupy niegodnych ludzi. To jest właściwa perspektywa wiary w Boga, a także cel, do którego powinieneś dążyć. Powinieneś przyjąć właściwy punkt widzenia dotyczący wiary w Boga i dążyć do zyskania Bożych słów. Musisz jeść i pić słowa Boże oraz być w stanie urzeczywistniać prawdę, a zwłaszcza zobaczyć Jego praktyczne czyny, zobaczyć Jego wspaniałe czyny w całym wszechświecie, jak również praktyczne dzieło, którego On dokonuje w ciele. Dzięki swoim rzeczywistym doświadczeniom ludzie mogą docenić to, jak Bóg wykonuje swoje dzieło wśród nich i jaka jest Jego wola wobec nich. Wszystko po to, by wyeliminować ich zepsute, szatańskie usposobienie. Usuń rzeczy nieczyste oraz niesprawiedliwe ze swego wnętrza, odrzuć złe intencje, abyś mógł rozwijać prawdziwą wiarę w Boga. Tylko mając prawdziwą wiarę, możesz prawdziwie kochać Boga. Możesz naprawdę kochać Boga tylko na fundamencie swojej wiary w Niego. Czy możesz osiągnąć umiłowanie Boga, nie wierząc w Niego? Skoro wierzysz w Boga, nie możesz mieć w tej sprawie niejasności. Niektórzy ludzie stają się pełni wigoru, gdy tylko dostrzegą, że wiara w Boga przyniesie im błogosławieństwa, ale tracą całą energię, gdy tylko przekonują się, że muszą ścierpieć oczyszczenie. Czy to jest wiara w Boga? Ostatecznie musisz w swojej wierze osiągnąć całkowite i bezgraniczne posłuszeństwo wobec Boga. Wierzysz w Boga, ale wciąż stawiasz Mu wymagania; posługujesz się wieloma pojęciami religijnymi, których nie potrafisz odrzucić; masz osobiste interesy, których nie potrafisz odłożyć; nadal szukasz błogosławieństw dla ciała i chcesz, aby Bóg wybawił twoje ciało, zbawił twoją duszę – to wszystko są przejawy działania ludzi z niewłaściwą perspektywą. Chociaż ludzie z przekonaniami religijnymi wierzą w Boga, nie dążą do zmiany usposobienia ani do poznania Boga, a jedynie do zaspokojenia potrzeb swojego ciała. Wielu spośród was ma wiarę, która należy do kategorii przekonań religijnych. To nie jest prawdziwa wiara w Boga. Aby wierzyć w Boga, ludzie muszą mieć takie serce, by cierpieć dla Niego oraz wolę, by poświęcić siebie. Jeśli nie spełnią tych dwóch warunków, to nie będzie można mówić o wierze w Boga i tym samym nie będą w stanie osiągnąć zmiany usposobienia. Tylko ci, którzy rzeczywiście dążą prawdy, szukają poznania Boga i dążą do życia, są tymi, którzy naprawdę wierzą w Boga.

z rozdziału „Ci, którzy mają być udoskonaleni, muszą przejść przez oczyszczenie” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”


W swojej wierze w Boga Piotr starał się zadowolić Go we wszystkim i być posłusznym wobec wszystkiego, co od Niego pochodziło. Bez najmniejszej skargi był w stanie przyjąć karcenie i sąd, a także oczyszczanie, udrękę i niedostatek w swoim życiu, a nic z tego nie mogło zmienić jego miłości do Boga. Czy nie jest to ostateczna miłość do Boga? Czy nie jest to spełnienie obowiązku stworzenia Bożego? Poprzez karcenie, sąd czy udrękę – zawsze jesteś zdolny do osiągnięcia posłuszeństwa do śmierci, i to właśnie powinno osiągnąć stworzenie Boże, to jest czystość miłości do Boga. Jeżeli człowiek potrafi osiągnąć tak wiele, to jest on wykwalifikowanym stworzeniem Bożym i nie ma nic, co lepiej spełni pragnienie Stwórcy. Wyobraź sobie, że jesteś w stanie pracować na rzecz Boga, jednak nie jesteś Mu posłuszny i jesteś niezdolny do prawdziwego kochania Go. W ten sposób, nie tylko nie wypełnisz obowiązku stworzenia Bożego, lecz także zostaniesz potępiony przez Boga, ponieważ jesteś kimś, kto nie posiada prawdy, kto jest niezdolny do posłuszeństwa Bogu i kto jest wobec Niego nieposłuszny. Dbasz jedynie o pracę na rzecz Boga, a nie dbasz o wprowadzanie prawdy w życie lub poznawanie siebie. Nie rozumiesz lub nie znasz Stwórcy, nie jesteś Mu posłuszny ani Go nie kochasz. Jesteś kimś, kto z natury jest nieposłuszny wobec Boga, a tacy ludzie nie zostali ukochani przez Stwórcę.

z rozdziału „Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”


Podsumowując, podążanie ścieżką Piotra w wierze oznacza podążanie drogą poszukiwania prawdy, która jest również drogą prawdziwego poznania siebie i zmiany swojego usposobienia. Tylko idąc ścieżką Piotra, można będzie iść drogą doskonalenia przez Boga. Trzeba mieć jasność w sprawie tego, co to dokładnie znaczy podążać ścieżką Piotra i jak to wcielać w życie. Po pierwsze, trzeba odłożyć na bok swoje własne intencje, niewłaściwe dążenia, a nawet swoją rodzinę i wszystkie rzeczy dotyczące własnego ciała. Trzeba być całkowicie oddanym, to znaczy całkowicie poświęcić się słowu Bożemu, skupić się na jedzeniu i piciu słowa Boga, skupić się na poszukiwaniu prawdy, na poszukiwaniu intencji Boga w Jego słowach, i starać się pojąć wolę Boga we wszystkim. Jest to najbardziej podstawowa i istotna metoda praktykowania. To właśnie Piotr zrobił po tym, gdy zobaczył Jezusa, i tylko praktykując w ten sposób, można uzyskać najlepsze rezultaty. Oddanie się słowom Bożym całym sercem oznacza przede wszystkim poszukiwanie prawdy, szukanie intencji Boga w Jego słowach, skupienie się na zrozumieniu woli Bożej oraz zrozumieniu i uzyskaniu większej ilości prawdy ze słów Bożych. Czytając Jego słowa, Piotr nie skupiał się na zrozumieniu doktryn, a jeszcze mniej na uzyskaniu wiedzy teologicznej, lecz na zrozumieniu prawdy i woli Bożej oraz usposobienia i piękna Boga. Próbował również pojąć na podstawie słów Bożych różne skażone stany i skażoną naturę człowieka oraz jego faktyczne braki, osiągając w ten sposób wszystkie aspekty wymagań, jakie Bóg stawia człowiekowi, który ma Go zadowolić. Piotr praktykował na wiele właściwych sposobów, które były zgodne ze słowami Boga; było to jak najbardziej zgodne z wolą Boga i była to najlepsza współpraca, jaką okazać mógł człowiek doświadczający Bożego dzieła. (…)


Jeżeli potrafi zadowolić Boga wypełniając swój obowiązek, jeśli jego słowa i działania opierają się na zasadach i może on wkroczyć w rzeczywistość wszystkich aspektów prawdy, wówczas jest osobą, która zostaje udoskonalona przez Boga. Można powiedzieć, że dzieło i słowa Boże są dla tego człowieka całkowicie skuteczne, że słowa Boże stają się jego życiem, że otrzymał on prawdę i potrafi żyć według słów Bożych. Następnie natura jego ciała, czyli fundament jego pierwotnego istnienia, zatrzęsie się i upadnie. Gdy ktoś przyjmie słowa Boga jako swoje życie, stanie się nowym człowiekiem. Słowa Boga stają się jego życiem; wizja Bożego dzieła, Jego wymagania wobec człowieka, Jego objawienie człowieka i standardy prawdziwego życia, których Bóg wymaga od człowieka, stają się jego życiem, człowiek żyje według tych słów i prawd i zostaje udoskonalony przez słowa Boże. Taka osoba odradza się i staje się nowym człowiekiem dzięki Jego słowom. Jest to ścieżka, którą Piotr dążył do prawdy; była to ścieżka udoskonalenia, udoskonalenia przez słowa Boga, i uzyskania życia ze słów Boga. Prawda wyrażona przez słowa Boga stała się jego życiem i dopiero wtedy stał się osobą, która uzyskała prawdę.

z rozdziału „Jak obrać ścieżkę Piotra” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”Źródło: Kościół Boga Wszechmogącego
Zalecenie: Ewangelia na dziś

 
WASZE KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
ZGLEBIJ-ISTOTE-KOSCIOLA-BOGA-WSZECHMOGACEGO
Zglebij-istote-Kosciola-Boga-Wszechmogacego.epoznan.pl
RSSsend_message
Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego został założony przez samego wcielonego Chrystusa. Tworzą go wszyscy prawdziwi wyznawcy Boga, którzy przyjęli dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, a także zostali podbici i zbawieni przez słowo Boże. Usłyszeli głos Boga i powrócili przed tron Boży. Jestem pojony i karmiony przez Boga oraz wiem, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem.
POLECANE STRONY
https://pl.kingdomsalvation.org
ARCHIWUM WPISÓW
Film chrześcijański 2019 „Pochwycenie do nieba zagrożone” Klip filmowy (5) – Jak odróżnić dzieło Boże od dzieła człowieka? Zobacz więcej (1 kwi 2020)
Słowo Boże na dziś „Dzieło Boga i dzieło człowieka” (Część Druga) (1 kwi 2020)
Muzyka uwielbienia „Bóg całkowicie pokłada swą nadzieję w człowieku” (30 mar 2020)
4. Świadectwo wiary „W Biblii nie ma drogi życia wiecznego; jeśli człowiek trzyma się Biblii i czci ją, to nie uzyska życia wiecznego” (28 mar 2020)
Chrzescijanskie filmy | „Zabójcza Niewiedza” Jak zażegnać ignorancję i powitać Pana (zwiastun) (27 mar 2020)
1. Świadectwo wiary „Biblia jest tylko zapisem dwóch etapów dzieła Boga w Wieku Prawa i Wieku Łaski; nie jest zapisem całego Bożego dzieła” (26 mar 2020)
3. Świadectwo wiary „Biblia została zebrana przez człowieka, a nie przez Boga; Biblia nie może przedstawiać Boga (25 mar 2020)
Filmy religijne 2020 | „Pukanie do drzwi” Czy słyszysz pukanie Pana do drzwi? (Dubbing PL) (23 mar 2020)
Dzieło Boże „Czym jest prawdziwa wiara w Boga? Jak należy wierzyć w Boga, aby zyskać Jego uznanie?” (23 mar 2020)
5. Świadectwa wiary chrześcijańskiej „Jak Bóg panuje nad całym światem i zarządza nim?” (18 mar 2020)
Powtórne przyjście Jezusa „związek między każdym z trzech etapów Bożego dzieła” (16 mar 2020)
Słowo Boże na dziś I „adamowi i również jego żonie Bóg Jahwe wykonał okrycia ze skór i przyodział ich” I Świadectwo wiary (15 mar 2020)
Słowo Boże na każdy dzień „Boży nakaz dany Adamowi” (15 mar 2020)
Muzyka do modlitwy 2019 „Prawda o następstwach zepsucia człowieka przez szatana” Błyskawica ze Wschodu (13 mar 2020)
Muzyka uwielbienia 2019 l „Prawda jest najwyższym z życiowych aforyzmów” l Czasy ostateczne (11 mar 2020)
Skecz chrześcijański 2019 | „Policyjne spiski” Tak KPCh prześladuje chrześcijan | Błyskawica ze Wschodu (9 mar 2020)
Filmy o Bogu „Trzymaj się z dala ode mnie” Klip filmowy (1) – Czy traktujemy Błyskawicę ze Wschodu w sposób zgodny z wolą Pana? (9 mar 2020)
Słowo Boże na każdy dzień „Syn Człowieczy bowiem jest też Panem szabatu” (7 mar 2020)
Słowo Boże na dziś „Bóg zamierza zniszczyć świat potopem, poleca Noemu zbudować arkę” (7 mar 2020)
Ewangelia na dziś „Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości” Błyskawica ze Wschodu (4 mar 2020)
Piosenki o Bogu | „Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” | Chór ewangelii (25 lut 2020)
Muzyka uwielbienia „Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę” Błyskawica ze Wschodu (23 lut 2020)
Filmy religijne | „Zabójcza Niewiedza” Klip filmowy – Za czyimi słowami podążać, gdy zgłębiasz prawdziwą drogę? (21 lut 2020)
Filmy o wierze w Boga | „Długo wyczekiwane szczęście” Bóg dał mi szczęśliwe życie (Dubbing PL) (21 lut 2020)
Filmy o Bogu „Ciernie wspomnień” Klip filmowy (2) – Jakie są kryteria umożliwiające wejście do królestwa niebieskiego? (18 lut 2020)
Filmy chrześcijańskie familijne „Wiara w Boga 2 – Po upadku kościoła” | Film oparty na faktach (Zwiastun) (17 lut 2020)
muzyka chrześcijańska utwory | Dramat muzyczny „Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego” (16 lut 2020)
Muzyka uwielbienia | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Muzyka chrześcijańska (Wspaniały Bóg) (15 lut 2020)
Filmy o Bogu | „Kto jest moim Panem” Jaki jest związek między Biblią a Bogiem? (Dubbing PL) (14 lut 2020)
Ewangelia na dziś | „Zepsuty człowiek jest niezdolny do reprezentowania Boga” Słowo Ducha Świętego | Jak poznać Boga (12 lut 2020)
Filmy o Bogu | „Czas zmiany” Czy znasz drogę do królestwa niebieskiego? (Dubbing PL) (12 lut 2020)
Kościół Boga Wszechmogącego – Świadectwo brutalnych prześladowań przez KPCh złożone przez chrześcijankę Zeng Qing (10 lut 2020)
wiadomości chrześcijańskie – Francuskie władze deportują członków Kościoła Boga Wszechmogącego: Współudział w prześladowaniach – Eric Roux (9 lut 2020)
Filmy chrześcijańskie 2019 | „Kłamstwa komunizmu” Jak chrześcijanie polegają na Bogu, by pokonać szatana? (Dubbing PL) (8 lut 2020)
Film o Bogu 2019 | „Pieśń zwycięstwa” Świadectwa zwycięzców (Dubbing PL) (4 lut 2020)
Filmy chrześcijańskie 2019 | „Przepiękny głos” Czy słyszysz, co mówi Duch Święty? (Dubbing PL) (3 lut 2020)
Filmy chrześcijańskie 2019 | „Trzymaj się z dala ode mnie” Duchowe przebudzenie chrześcijan (Dubbing PL) (2 lut 2020)
Najlepsze filmy o Bogu po polsku | „Niebezpieczna jest droga do królestwa niebieskiego” Bóg jest moją skałą (Zwiastun) (1 lut 2020)
Muzyka uwielbienia „Chrystus dni ostatecznych rozpoczął Wiek Królestwa” (30 sty 2020)
Piosenki o Bogu | „Prawdziwa Boża miłość” Wychwalaj Boga Wszechmogącego (29 sty 2020)
Muzyka do modlitwy | „Często przychodźcie przed Boga” Bóg jest ze mną (28 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej – Znalazłam prawdziwe szczęście (27 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej – chrześcijańskie przebudzenie duchowe (26 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej – W końcu odnalazłam drogę odrzucenia grzechu (24 sty 2020)
Pytania o wiarę – Czy Bóg ma konkretną płeć? Odkrywam nową interpretację (Część 2) (24 sty 2020)
Powtórne przyjście chrystusa – Czy Bóg ma konkretną płeć? Odkrywam nową interpretację (Część 1) (22 sty 2020)
3. Świadectwa wiary chrześcijańskiej – Rozpoznawanie różnic między wcielonym Chrystusem a fałszywymi Chrystusami i fałszywymi prorokami (20 sty 2020)
2. Powtórne przyjście chrystusa – Jakie są różnice między dziełem osób używanych przez Boga i dziełem przywódców religijnych? (18 sty 2020)
1. Pytania o wiarę – Jakie są zasadnicze różnice między dziełem Boga a dziełem człowieka? (17 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Długa droga na wygnaniu” (Dubbing PL) (15 sty 2020)
Film chrześcijański 2019 | „Słodycz w niedoli” Pan jest moją skałą i moją siłą (Dubbing PL) (14 sty 2020)
Najlepsze filmy o Bogu | „Pochwycenie do nieba zagrożone” Miałem szczęście powitać powracającego Pana (Dubbing PL) (13 sty 2020)
Piosenki o Bogu „Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” Fragment 3: Nowe niebo i ziemia po katastrofie (11 sty 2020)
Piosenka chrześcijańska „Mamy szczęście doświadczać przyjścia Boga” (Oficjalny Teledysk) (9 sty 2020)
2 . Pytania o wiarę – Dlaczego Bóg musi sądzić i karcić ludzi? (9 sty 2020)
1. Świadectwa wiary chrześcijańskiej – Czym jest sąd? (8 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej Dlaczego podczas swego drugiego przyjścia Jezus Chrystus ukaże się i dokona swego dzieła w Chinach? (Część 1) (6 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej | „Zrozumiałam prawdę dotyczącą rozróżniania między prawdziwym Chrystusem a fałszywymi Chrystusami i powitałam powtórne przyjście Jezusa ”(Część1) (5 sty 2020)
1. Bóg Wszechmogący jest Jedynym Prawdziwym Bogiem, który rządzi wszystkimi rzeczami (4 sty 2020)
Muzyka uwielbienia chóralna „Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” Fragment 1: Świętowanie Królestwa | Błyskawica ze Wschodu (4 sty 2020)
Filmy chrześcijańskie familijne | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Mroczna godzina przed świtem” (Dubbing PL) (2 sty 2020)
Świadectwa wiary chrześcijańskiej | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Kto jest winowajcą?” (Dubbing PL) (1 sty 2020)
Prześladowanie chrześcijan | „Massimo Introvigne. Część druga: Analiza plotek na temat Kościoła Boga Wszechmogącego rozpowszechnianych przez KPCh” | Błyskawica ze Wschodu (30 gru 2019)
Kościół Boga Wszechmogącego | Skecz chrześcijański | „Prawdziwi nie mogą być fałszywi” Jak odróżnić Chrystusa prawdziwego do fałszywych | Błyskawica ze Wschodu (29 gru 2019)
Kościół Boga Wszechmogącego | Skecz chrześcijański | „Pobożne życzenia” Czy zdobyłeś bilet do królestwa niebieskiego? (Dubbing PL) (28 gru 2019)
Najlepsze filmy o Bogu „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (3) – Różnica między normalnym człowieczeństwem Chrystusa a człowieczeństwem zepsutej ludzkości | Błyskawica ze Wschodu (27 gru 2019)
Prześladowanie chrześcijan | „Parlament Europejski: zaniepokojenie o kwestię azylu dla prześladowanych chrześcijan z Kościoła Boga Wszechmogącego” | Błyskawica ze Wschodu (27 gru 2019)
Filmy o bogu „Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (3) – Wyjdź poza Biblię, weź udział wraz z Panem w uczcie królestwa niebieskiego (25 gru 2019)
Najpiękniejsze pieśni kościelne | „Skoro Bóg wybawia człowieka, wybawi go w pełni” Miłość Boża jest wszechobecna (24 gru 2019)
Piosenki o Bogu | „Boża litość nad ludzkością” Miłość Boga (23 gru 2019)
Powtórne przyjście chrystusa „Bóg kieruje losem całej ludzkości” (23 gru 2019)
Słowo Boże na każdy dzień „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” (22 gru 2019)
3. Świadectwo wiary „Związek między każdym z trzech etapów Bożego dzieła” (22 gru 2019)
2. Powtórne przyjście Jezusa „Cel i znaczenie każdego z trzech etapów Bożego dzieła” (19 gru 2019)
1. Prawdziwa wiara „Cele trzech etapów dzieła Bożego zarządzania ludzkością” (19 gru 2019)
Prawdziwa wiara w Boga „Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie” (17 gru 2019)
Świadectwo wiary „Czy jesteś prawdziwie wierzącym w Boga?” (16 gru 2019)
Słowo Boże na dziś | „Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga” Błyskawica ze Wschodu (15 gru 2019)
Prześladowania religijne | „Naukowcy z Zachodu kontra przedstawiciele KPCh w dyskusji na temat Kościoła Boga Wszechmogącego w Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie”| Błyskawicy ze Wschodu (14 gru 2019)
Film chrześcijański 2018 | „Pragnienie” Bóg odkrywa tajemnicę królestwa niebieskiego (Dubbing PL) (14 gru 2019)
Słowo Boże na każdy dzień | „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” (Fragment 1) (12 gru 2019)
Prześladowanie chrześcijan | „Prześladowania Kościoła Boga Wszechmogącego ujawnione na forum ONZ. Dlaczego KPCh prześladuje za poglądy religijne?”| Błyskawica ze Wschodu (10 gru 2019)
Słowo Boże na każdy dzień | „Westchnienie Wszechmogącego” (Fragment 2)| Wola Boża (10 gru 2019)
Film o wierze w Boga po polsku | „Ze szponów śmierci” Prawdziwa historia chrześcijanki (Zwiastun)| Błyskawica ze Wschodu (8 gru 2019)
Muzyka chrześcijańska | „Bóg boleje nad przyszłością człowieka” Tylko Bóg najmocniej kocha człowieka | Błyskawica ze Wschodu (7 gru 2019)
Piosenka chrześcijańska | „Bóg postępuje z człowiekiem jak ze swoją ukochaną” Wielka miłość Boga | Błyskawicy ze Wschodu (5 gru 2019)
Powtórne przyjście jezusa - Wszyscy wierzymy w Pana od wielu lat i w naszej pracy dla niego idziemy śladem apostoła Pawła. Byliśmy wierni imieniu Pana oraz Jego drodze i korona sprawiedliwości na pewno na nas czeka. Dziś musimy się zająć ciężką pracą i wy (4 gru 2019)
Słowo Boże na każdy dzień | „Jak panny głupie są demaskowane i wykluczane?” Błyskawica ze Wschodu (2 gru 2019)
9. Powtórne przyjście Jezusa | „Jak wcielenie Boga, aby wykonać dzieło sądu kładzie kres epoce wiary ludzkości w niejasnego Boga i ciemnemu wiekowi dziedziny szatana?” Błyskawica ze Wschodu (1 gru 2019)
Słowo Boże | „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?” Błyskawicy ze Wschodu (30 lis 2019)
Ewangelia na dziś „Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych” Błyskawica ze Wschodu (30 lis 2019)
Prawdziwa wiara | „Jak służyć zgodnie z wolą Boga?” Słowo Boże | Błyskawica ze Wschodu (28 lis 2019)
Ładne piosenki religijne | „Wszyscy ci, którzy szczerze kochają Boga, są uczciwymi ludźmi” Nowe życie królestwa (Taniec dzieci) (27 lis 2019)
Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkana przez Boga” Błyskawica ze Wschodu (26 lis 2019)
Powtórne przyjście Jezusa | „Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga” Błyskawica ze Wschodu (26 lis 2019)
7. Prawdziwa wiara w Boga | „Dlaczego mówi się, że dwa wcielenia Boga dopełniają znaczenia wcielenia?” Błyskawicy ze Wschodu (24 lis 2019)
8. Pytania o wiarę | „Jak powinno się rozumieć to, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem?” Błyskawica ze Wschodu (23 lis 2019)
Filmy o bogu | „Tożsamość i pozycja Samego Boga” Bóg jest Królem Wszechświata | Błyskawica ze Wschodu (21 lis 2019)
Świadectwo wiary | „Tajemnica szczęścia świadectwa: Harmonia małżeńska nie jest już dłużej problemem” Bóg jest miłością (19 lis 2019)
Świadectwo wiary | „Moc modlitwy: Cudowne przetrwanie ataku roju os”| Błyskawica ze Wschodu (17 lis 2019)
Prawdziwa wiara | „Miłość Boża przeprowadziła mnie przez próbę choroby” (Część druga) (15 lis 2019)
Prawdziwa wiara w Boga | „Miłość Boża przeprowadziła mnie przez próbę choroby”(Część pierwsza) (14 lis 2019)
Najlepsze filmy o Bogu | „Kto ponownie przybija Boga do krzyża?” Faryzeusze powrócili (Dubbing PL) (14 lis 2019)
Świadectwo wiary | „Zbłąkane serce powraca do domu” (13 lis 2019)
Słowo Boże na każdy dzień | „Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła”| Błyskawica ze Wschodu (11 lis 2019)
Prawdziwa wiara „Policja składa noworoczną wizytę” (Dubbing PL) (10 lis 2019)
6. Prawdziwa wiara w Boga | „Dlaczego mówi się, że ludzkość poddana skażeniu jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez Boga, który stał się ciałem?” | Błyskawica ze Wschodu (9 lis 2019)
5. Prawdziwa wiara | „Zasadnicze różnice między wcielonym Bogiem a tymi, którzy są przez Niego używani”. | Błyskawica ze Wschodu (8 lis 2019)
4.Powtórne przyjście Jezusa | „Dlaczego Bóg nie używa człowieka do wykonywania swojego dzieła sądu w dniach ostatecznych; dlaczego musi się wcielić i wykonać je sam?” |Błyskawica ze Wschodu (7 lis 2019)
Powtórne przyjście Jezusa | „Powinieneś przygotować dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia”| Błyskawica ze Wschodu (7 lis 2019)
I.Proroctwa biblijne | Pan ukazał się w dniach ostatecznych i wypowiedział swe słowa, by dokonać dzieła osądzania, rozpoczynając od domu Bożego. To całkowicie wypełnia proroctwa biblijne: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów” (5 lis 2019)
Kim naprawdę są panny głupie? (4 lis 2019)
Jak panny mądre słyszą głos Boga i witają Pana? (3 lis 2019)
Poezja chrześcijańska „Tylko ci, co zaakceptują prawdę usłyszą głos Boga” (2 lis 2019)
Piosenki o Bogu | „Czy jesteś świadomy swojej misji” Szerzenie ewangelii Pana (2 lis 2019)
Ładne piosenki religijne | „Czy jesteś świadomy swojej misji” Szerzenie ewangelii Pana (31 paź 2019)
Chrześcijański wideo „Jak właściwie przychodzi Pan” Błyskawica ze Wschodu (30 paź 2019)
Chrześcijański wideo | „Tajemnica Bożego imienia” Dlaczego Bóg zmienia imiona? (Przesłuch) (30 paź 2019)
Chrześcijański film dokumentalny | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Kto zepchnął ją w przepaść?” (Dubbing PL) Błyskawica ze Wschodu (28 paź 2019)
Filmy religijne | „Rozmowy” Bitwa pomiędzy sprawiedliwością i złem (Dubbing PL) (27 paź 2019)
Prześladowanie chrześcijan | „Pozoranci” Złowieszcze taktyki stosowane przez KPCh, by pojmać chrześcijan (26 paź 2019)
Skecz chrześcijański 2019 „Czy możemy wstąpić do królestwa niebieskiego, jeśli zostaniemy zbawieni?” (25 paź 2019)
Ewangelia na dziś | „Wielu jest wezwanych, lecz nieliczni są wybrani” Słowo Boże (24 paź 2019)
Słowo Ducha Świętego „Czy ożyłeś?” (23 paź 2019)
Film ewangelia „Posłaniec ewangelii” Klip filmowy (3) – Jak pastorzy i starsi traktują powrót Pana (23 paź 2019)
„Posłaniec ewangelii” Klip filmowy (2) – Chrystus jest Bogiem wcielonym (21 paź 2019)
Najlepsze filmy o Bogu | „Posłaniec ewangelii” Klip filmowy (1) – Co miał na myśli Pan Jezus, gdy z krzyża rzekł: „wykonało się”? (20 paź 2019)
Filmy o Bogu „Przebudzenie ze snu” Klip filmowy (1) – Czy królestwo Boże znajduje się w niebie czy na ziemi? (19 paź 2019)
Ewangelia na dziś | „Jak Piotr poznał Jezusa” Słowo Ducha Świętego (18 paź 2019)
Słowo Ducha Świętego „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” (17 paź 2019)
3. Jakie są różnice między dziełem Boga wcielonego a dziełem Ducha? (16 paź 2019)
„Bóg pragnie, by więcej ludzi dostąpiło Jego zbawienia” Nauki Boże (15 paź 2019)
2. Czym jest wcielenie? Jaka jest istota wcielenia? (14 paź 2019)
„Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery” Boże zbawienie (13 paź 2019)
1) Pan Jezus sam przepowiedział, że Bóg wcieli się w dniach ostatecznych i pojawi się jako Syn Człowieczy, aby wykonywać dzieło (12 paź 2019)
Pan Jezus powrócił i ma nowe imię: Bóg Wszechmogący. Bóg Wszechmogący wyraził swoje słowa w książce „Słowo ukazuje się w ciele” i jest to głos oblubieńca, a jednak wielu spośród braci i sióstr wciąż nie potrafi odróżnić głosu Boga. Dlatego zap (11 paź 2019)
Tajemnica Wcielenia (4) (10 paź 2019)
„Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (2) – Jak rozumieć Boga wcielonego (9 paź 2019)
Jak mamy zachować czujność i w jaki sposób czekać, aby być w stanie powitać Pana pojawienie się? (8 paź 2019)
Najlepsze filmy religijne - Wcielenie jest naprawdę niezwykłą tajemnicą. (7 paź 2019)
Tajemnica Wcielenia (3) (6 paź 2019)
„Bóg jest pełen miłosierdzia i wielkiego gniewu” Wychwalaj sprawiedliwe usposobienie Boga (5 paź 2019)
„Błogosławieni, którzy przyjmują nowe dzieło” Dostrzeganie ukazania się Boga (4 paź 2019)
„Bóg w ciele działa po cichu, by zbawić ludzkość” (3 paź 2019)
„Chrzest ognia” Jedyna droga wiodąca do wejścia do królestwa niebieskiego (Dubbing PL) (2 paź 2019)
„Lud z królestwa niebieskiego” Klip filmowy (2) – Jak poradzić sobie z kłamliwością i stać się osobą uczciwą, która przynosi radość (1 paź 2019)
„Pragnienie” Klip filmowy (4) – Czy Królestwo Niebieskie znajduje się w niebie czy na ziemi? (30 wrz 2019)
„Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” – Dłuższy zwiastun (29 wrz 2019)
Słowo Boże „Dzieło Boga i dzieło człowieka” (Część Druga) (28 wrz 2019)
Słowo Boże „Dzieło Boga i dzieło człowieka” (Część Pierwsza) (27 wrz 2019)
Słowo Boże „Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu” (26 wrz 2019)
„Poznawanie Bożego Dzieła w dniu dzisiejszym” Słowo Boże (25 wrz 2019)
„Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (7) – Dlaczego pastorzy i rady starszych potępiają Błyskawicę ze Wschodu (24 wrz 2019)
„Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (4) – Czy można uzyskać zbawienie poprzez wiarę w Pana w ramach religii? (23 wrz 2019)
„Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (5) – Poddajcie się osądowi w dniach ostatecznych i wyswobódźcie się z sidełszatana (22 wrz 2019)
„Słodycz w niedoli” Klip filmowy (1) – Strategia przymusu wobec chrześcijan poprzez grożenie ich rodzinom, stosowana przez Komunistyczną Partię Chin (21 wrz 2019)
Skecz chrześcijański 2019 „Czy okazujesz prawdziwą skruchę?” (Dubbing PL) (20 wrz 2019)
„Elektroniczne oczy w całym mieście” Gdzie panuje wolność wyznania? (19 wrz 2019)
“Lud Boży we wszystkich narodach w jedności wyraża swoje uczucia” Chwalcie Boga (18 wrz 2019)
Tajemnica Wcielenia (2) (17 wrz 2019)
Tajemnica Wcielenia (1) (16 wrz 2019)
„Hymn Królestwa” Pierwszy występ chóru gospel (15 wrz 2019)
Jak panny mądre słyszą głos Boga i witają Pana? (14 wrz 2019)
Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego (13 wrz 2019)
Bóg kieruje losem całej ludzkości (12 wrz 2019)
Bóg kieruje losem całej ludzkości (11 wrz 2019)
W jaki sposób rzeczywiście pojawi się Pan i jakie dzieło wykona, kiedy powróci? (10 wrz 2019)
Hymn słów Boga „Wszyscy ludzie żyją w świetle Boga” (9 wrz 2019)
„Wiara w Boga” Czym jest prawdziwa wiara w Boga? (Oficjalny zwiastun) (8 wrz 2019)
Słowo Boga jest moją siłą (7 wrz 2019)
„Wszyscy ci, którzy szczerze kochają Boga, są uczciwymi ludźmi” (Taniec dzieci) (6 wrz 2019)
Bóg jest przy mnie (5 wrz 2019)
Słowo Boże „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” (Fragment 1) (4 wrz 2019)
Słowo Boże „Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny” (3 wrz 2019)
„Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (2) – Czy wszystko w Biblii to słowo Boże? (2 wrz 2019)
Kościół Boga Wszechmogącego „Ujawniona prawda o zajściu 28 maja w mieście Zhaoyuan” (Dubbing PL) (1 wrz 2019)
Chrześcijański wideo „Nasz pastor powiedział” (Dubbing PL) (31 sie 2019)
Ewangelia na dziś | „Istota ciała zamieszkana przez Boga” Słowo Ducha Świętego (30 sie 2019)
Pieśń chrześcijańska 2018 „Zepsuty człowiek potrzebuje zbawienia Boga wcielonego” (29 sie 2019)
„Moje marzenie o królestwie niebieskim” Powitanie powrotu Pana Jezusa (Dubbing PL) (28 sie 2019)
„Zerwij kajdany i biegnij” Bóg jest moim pasterzem i moją siłą (Zwiastun) (27 sie 2019)
„Niebezpieczna Jest Droga Do Królestwa Niebieskiego” Bóg jest moją siłą (26 sie 2019)
Głos Ducha Świętego „Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie” (25 sie 2019)
Wiara katolicka: Pan naprawdę powrócił (24 sie 2019)
Piosenka chrześcijańska 2018 „Znaczenie modlitwy” (23 sie 2019)
Wiara katolicka: Pan naprawdę powrócił (22 sie 2019)
Przedmowa (22 sie 2019)
„Szczęście w dobrej ziemi Kanaan” Powitajmy z radością powrót Pana Jezusa (20 sie 2019)
Skecz chrześcijański 2019 „‚Dobre’ chęci pastora” (Dubbing PL) (19 sie 2019)
Słowo Boże „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?” (18 sie 2019)
„Oczekiwanie” Klip (6) – Jak rozpoznać głos Boga? (2) (17 sie 2019)
„Oczekiwanie” Klip (5) – Jak rozpoznać głos Boga? (1) (16 sie 2019)
Represjonowanie i prześladowanie chrześcijan przez rząd Chin: niezbity dowód (15 sie 2019)
„Boże czyny wypełniają bezmiar wszechświata” Chwalcie wielką moc Boga (14 sie 2019)
„Jak szukać śladów Boga” (Oficjalne wideo) (13 sie 2019)
Słowo Boże „Bóg kieruje losem całej ludzkości” (12 sie 2019)
„Dziecko, wróć do domu” Klip filmowy (3) – Szczera wiara w Boga może skutecznie zwalczyć uzależnienie od gier (11 sie 2019)
„Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” | Świadectwo Bożej potęgi (zwiastun) (10 sie 2019)
„Oczekiwanie” Pan Jezus powrócił (Dubbing PL) (9 sie 2019)
Organizatorzy ICFF: Gdzie jest mój dom – film, jakiego świat potrzebuje (8 sie 2019)
Skecz chrześcijański | „Mój Ojciec, Pastor” Burzliwa rozmowa między ojcem a córką (7 sie 2019)
Słowo Boże „Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia” (6 sie 2019)
„Prawdziwa modlitwa” Dobry sposób, by być bliżej Boga (5 sie 2019)
Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego (4 sie 2019)
Słowo Ducha Świętego „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” (2 sie 2019)
Słowo Ducha Świętego „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” (2 sie 2019)
„Pukanie do drzwi” Czy słyszysz pukanie Pana do drzwi? (Dubbing PL) (31 lip 2019)
Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek (29 lip 2019)
„Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód” Bóg nadszedł z „obłokami“ (28 lip 2019)
Słowo Boże „Zbawiciel powrócił już na ‚Białym obłoku’” (26 lip 2019)
Film chrześcijański „Pragnienie” Klip (1) – Oto sposób w jaki powróci Pan (24 lip 2019)
O mój ukochany, proszę poczekaj na mnie (22 lip 2019)
Dwa tysiące lat tęsknoty (20 lip 2019)