blog background
 
Zglebij-istote-Kosciola-Boga-Wszechmogacego: Zglebij-istote-Kosciola-Boga-Wszechmogacego
Kościół Boga Wszechmogącego,Bóg Wszechmogący,Błyskawica ze wschodu,Bóg,Jezus
metka_epoznan
„Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (2) – Jak rozumieć Boga wcielonego
ok
0
not ok
0
liczba odsłon: 13

Chrześcijańskie filmy | „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (2) – Jak rozumieć Boga wcielonego
Lin Bo'en: Biblia mówi: „A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawiony został w ciele”.Lin Bo'en Liu Zhenxing Elder Wang Zhang Detang Sister Xue Believer Zhao Believer Wang 


Lin Mengfu: usprawiedliwiony w Duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, Lin Bo'en Liu Zhenxing Elder Wang Zhang Detang Sister Xue Believer Zhao Believer Wang 


Lin Mengfu: uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały (1 List do Tymoteusza 3:16). (Amen!)


Lin Bo'en: W naszej wierze w Pana nie tylko musimy uznać, że Pan Jezus jest Chrystusem, Synem wiecznie żywego Boga, ale, co więcej, musimy się nauczyć, że Pan Jezus Chrystus jest ukazaniem się samego Boga. Tak jak powiedział Pan Jezus: „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie” „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. Człowiek, który nie przeszedł dość cierpień, nie będzie umiał rozpoznać, że Pan Jezus jest ukazaniem się Boga. Sister Xue Elder Wang Believer Zhao Zhang Detang Lin Mengfu 


Liu Zhenxing: Tak. 


Congregation: (gwar 00;08;53;24) 


Believer Cao: Bracie, podzielisz się z nami swoimi doświadczeniami? "Liu Zhenxing Elder Wang Zhang Detang Sister Xue Believer Zhao Believer Wang 


Believer Wu: Tak, prosimy, mów.


Lin Bo'en: Dobrze. Panu niech będą dzięki. Zatem opowiem wam historię o tym, jak pierwszy raz siedziałem w więzieniu. Działo się to zimą 1967 roku. Zostałem aresztowany i uwięziony za głoszenie ewangelii. Mengfu? 


Lin Mengfu: Tak. 


Lin Bo'en: Jako głosiciel musisz dbać o kościół i jeszcze więcej pracować dla Pana. Tylko wtedy, gdy przetrwasz dość cierpień w imię Pana, zyskasz wieksze doświadczenie, lepiej zrozumiesz słowo Boże i rzeczywistość. Jeśli będziesz głosił kazania, ale nie doświadczysz cierpienia w imię Pana, nigdy tak naprawdę nie poznasz ani Jego, ani rzeczywistości. Trudno powiedzieć, czy w obliczu cierpień nie ugiąłbyś się pod presją. Wtedy twoja wiara w Pana byłaby porażką. Człowieka najlepiej poznaje się w godzinie próby. Jeszcze niewiele zniosłeś cierpienia. Przed tobą długa droga. Tylko ten, kto przeszedł wielką udrękę i niesie jej świadectwo może być pewien pochwycenia, kiedy Pan znowu nadejdzie. Jeśli wierzysz w Pana, ale nie przeszedłeś próby, nie niesiesz świadectwa, nie spodziewaj się pochwycenia. 


Lin Mengfu: Tato, skoro mowa o pochwyceniu, ostatnio coś zrozumiałem i chciałbym się tym z tobą podzielić. 


Lin Bo'en: O. Jasne, mów. 


Lin Mengfu: Rozumiem, że „pochwycenie” nie oznacza uniesienia w powietrze, by stanąć twarzą w twarz z Panem. To tylko ludzkie wyobrażenia i złudzenia. Pochwycenie oznacza naprawdę, że człowiek przyjmuje nowe dzieło Boże i staje przed Bogiem. 


Lin Bo'en: [reakcja - Mhm.] Mów dalej. 


Lin Mengfu: Na przykład na koniec Wieku Prawa, gdy Pan Jezus przyszedł, by dokonać dzieła Wieku Łaski, ci, którzy rozpoznali, że słowa Pana Jezusa to głos Boży i przyjęli Jego zbawienie, zostali pochwyceni przed oblicze Boga. W ostatnich dniach Wieku Łaski, jeśli Pan Jezus znów nadejdzie, by wyrzec swe słowo, ci, którzy usłyszą Jego słowa i rozpoznają w nich głos Boży, ci którzy przyjmą dzieło Jego drugiego przyjścia, zostaną pochwyceni przed oblicze Boga. Takie jest prawdziwe znaczenie pochwycenia. Tato, człowiek nie jest pochwycony przed oblicze Boga z uwagi na to, jak długo wierzy w Boga, ani ile przeszedł cierpień. Kluczowe jest to, czy poznał głos Boży, czy odnalazł ślady Boga. Tak samo było, gdy Pan Jezus przybył dokonać swego dzieła. Pochwyceni przed oblicze Pana i obdarzeni zbawieniem zostali ci, którzy usłyszeli głos Boży. Słyszeli autorytet i siłę głosu Pana. Wiedzieli, że pochodzi on od samego Boga, zatem szli za Panem i zostali pochwyceni przed Jego oblicze. Ale byli i tacy, którzy nie przywiązywali wagi do usłyszenia głosu Pana. Choćby wierzyli w Boga od lat i choćby przeszli wiele cierpień, ostatecznie jednak nie poznali, że Pan Jezus jest Chrystusem, więc zostali odrzuceni. Zatem kiedy Pan znów nadejdzie, pochwycenie przed tron Boży będzie naprawdę zależało od tego, czy ktoś rozpoznał głos Boga i przyjął Jego dzieło w dniach ostatecznych. 


Lin Bo'en: Rozpoznał głos Boga? Mm. Mengfu? 


Lin Mengfu: Tak? 


Lin Bo'en: Pierwszy raz stykam się z taką argumentacją. Jestem pod dużym wrażeniem twojej wnikliwości. Gdzie to usłyszałeś? 


Su Hua: Tato, proszę, zjedz jabłko. 


Lin Mengfu: Tato, jeśli mowa o pochwyceniu i drugim przyjściu Pana, mam przyjaciela imieniem Lu Xueming. Od dawna wierzy i ma głęboką wiedzę na ten temat. Jutro przyjdzie cię odwiedzić, możemy się tu wszyscy spotkać. 


Lin Bo'en: (śmiech) Mhm. W porządku, to dobry plan. Starszy Wang i starszy Liu również zjawią się tu jutro. Może oni również posłuchają? 


Lin Mengfu: Byłoby wspaniale. 


Su Hua: Tak, świetnie. 


Lin Bo'en: Mhm. Dobrze. Pan dał nam obietnicę, że przybędzie ponownie, by zabrać nas do królestwa niebieskiego. A wy twierdzicie, że Bóg już stał się ciałem, by dokonać dzieła osądzania w dniach ostatecznych? Biblia jasno przepowiada, że Pan zstąpi z mocą i w wielkiej chwale, na obłokach. A wy mówicie coś innego – że Pan już stał się ciałem i w tajemnicy zstąpił pomiędzy ludzi. Nadal tego nie rozumiem. Czy możecie jeszcze ze mną porozmawiać? 


Elder Wang: Zgadza się, Pan Jezus sam powiedział, że zstąpi na obłokach. Nie można temu zaprzeczyć. Przeminie ziemia i niebo, ale słowa Pana nie przeminą. Pan wypełni swoje słowa. 


Liu Zhenxing: Pan Jezus powiedział to jasno człowiekowi. Czy przez te tysiące lat człowiek nie czekał na zstąpienie Pana na obłokach? Mówisz, że Pan obiecał ludziom ponowne nadejście, aby zabrać ich do królestwa niebieskiego. To pewne. Możemy ufać Panu. Z pewnością dotrzyma danej obietnicy. Ale musimy najpierw zrozumieć – to, że Pan powróci poprzez wcielenie w dniach ostatecznych, by dokonać dzieła osądzania, jest bezpośrednio związane z tym, jak zostaniemy pochwyceni do królestwa niebieskiego. Jeśli uważnie przeczytamy Biblię, bez trudu znajdziemy dowody. W wielu fragmentach Biblii znajdziemy proroctwo, że drugie nadejście Boga nastąpi poprzez wcielenie. Na przykład: „Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie”. (Ewangelia Łukasza 12:40). „Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie” (Ewangelia Łukasza 17:24-25). Wszystkie te proroctwa głoszą: „Syn Człowieczy”, „Syn Człowieczy nadchodzi”. Określenie „Syn Człowieczy” odnosi się do Tego, który się narodził wśród ludzi i posiada zwykłe człowieczeństwo. Ducha nie można nazwać Synem Człowieczym. Przykładowo Bóg Jahwe jest Duchem i nie można Go nazwać Synem Człowieczym. Niektórzy ludzie widzieli anioły. Anioły to istoty duchowe, a więc nie można ich nazwać Synami Człowieczymi. Istot o wyglądzie ludzi, ale zbudowanych z materii duchowej nie można nazywać „Synami Człowieczymi”. Wcielony Pan Jezus nazywany był „Synem Człowieczym” albo „Chrystusem”, ponieważ był wcielonym Duchem Bożym. Stał się zwykłym, normalnym człowiekiem, żyjącym wśród innych ludzi. Jeśli zatem Pan Jezus powiedział: „Syn Człowieczy”, „Syn Człowieczy nadchodzi”, miał na myśli Boga przychodzącego w dniach ostatecznych poprzez wcielenie. Co ważne, powiedział: „Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie”. To jeszcze wyraźniej dowodzi tego, że kiedy Pan znów nadejdzie, zrobi to pod postacią cielesną. Gdyby miał nadejść pod postacią duchową, a nie cielesną, na pewno nie doświadczyłby cierpienia. Z pewnością nie byłby odrzucony przez to pokolenie, to nie ulega wątpliwości. Zatem powrót Pana Jezusa odbędzie się na pewno poprzez wcielenie. Nadejdzie On, by dokonać dzieła osądzania w dniach ostatecznych. 


Lin Bo'en (inner voice): Nieraz czytałem Pismo. Naprawdę jest tam powiedziane: „Syn człowieczy”, „Syn człowieczy nadchodzi”. Czy to możliwe, że zawarte w wersetach sformułowanie „Syn Człowieczy” odnosi się do wcielenia Boga? 


Lu Xueming: Wielu ludzi pyta: czy Pan nie obiecał, że powróci i zabierze nas do królestwa niebieskiego? Ale dlaczego, gdy nadejdzie, ma dokonać dzieła osądzania, zaczynając od Domu Bożego? Tak się składa, że Pan dokonuje dzieła osądzania, by stworzyć zwycięzców, to znaczy – pochwycić świętych. W Biblii znajdziemy mnóstwo dowodów tłumaczących, dlaczego Pan, przychodząc w dniach ostatecznych, musi dokonać dzieła osądzania. Proroctwo, że Bóg powróci w dniach ostatecznych, aby dokonać dzieła osądzania, pojawia się w Biblii częściej niż inne zapowiedzi. W ponad dwustu miejscach! Są też inne pisma, które przepowiadają wcielenie Boga dokonujące dzieła osądzania. Na przykład: „On będzie sądził wśród narodów i karcił wielu ludzi”. (Księga Izajasza 2:4). „Mówiącego donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, bo przyszła godzina jego sądu”. (Księga Objawienia 14:7). Również Ewangelia Jana. „I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym”. (Ewangelia Jana 5:27). „Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi”. (Ewangelia Jana 5:22). „Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym”. (Ewangelia Jana 12:48). W Liście Piotra czytamy: Te pisma pozwalają nam dostrzec, że Bóg wcielony nadejdzie w dniach ostatecznych, by dokonać dzieła osądzania. Wcielenie Boga w dniach ostatecznych dokonuje swego dzieła, wyrażając swoje słowa, zapowiadające, że osądzi, oczyści i zbawi ludzkość. Wszyscy ci, którzy usłyszą głos powracającego Pana Jezusa, którzy będą Go szukać i przyjmować, będą pannami mądrymi, które podążą z Nim na ucztę weselną. Tak wypełni się proroctwo Pana Jezusa: „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” (Ewangelia Mateusza 25:6). Panny mądre słyszą głos Pana i wychodzą Go powitać. Potem zostają pochwycone przez Pana przed Jego tron i stają z nim twarzą w twarz. Przyjmują Boży sąd, oczyszczenie i udoskonalenie w dniach ostatecznych. Wreszcie, poprzez osądzenie zawarte w Bożych słowach, ich zepsute usposobienie oczyszcza się. Stają się zwycięzcami. Jak widzicie, jeśli chcemy osiągnąć to, co obiecał Pan, musimy najpierw stanąć przed Chrystustem dni ostatecznych, Bogiem Wszechmogącym, przyjąć Boży sąd i skarcenie w dniach ostatecznych, by poddać się oczyszczeniu i udoskonaleniu przez Boga. Inaczej nie będziemy godni, by pochwycono nas do królestwa niebieskiego. Gdyby nie dzieło Boże w dniach ostatecznych, nikt by nie rozumiał, jak wypełniają się proroctwa Pisma. 


Su Hua: Tak, wcielenie Boga w dniach ostatecznych jako Syna Człowieczego dokonującego dzieła osądzania prawdziwie wypełnia obietnice z Pisma. "


Wang Wei Lin Mengfu: Tak. 


Wang Wei: Przeczytajmy fragment słów Boga Wszechmogącego. 


Lu Xueming: Mm. 


Wang Wei: Przejdźmy do strony 1257. 


Lu Xueming: Dobrze. 


Wang Wei: Bóg Wszechmogący rzecze: „Wiesz tylko, że Jezus zstąpi podczas dni ostatecznych, ale jak dokładnie to zstąpienie się odbędzie? Czy grzesznik taki jak ty, który dopiero co został odkupiony, ale nie został odmieniony ani udoskonalony przez Boga, może podobać się Bogu? Można zgodnie z prawdą powiedzieć o tobie, którzy nie porzuciłeś jeszcze swojego starego ja, że zostałeś zbawiony przez Jezusa, i że nie zaliczasz się do grzeszników dzięki zbawieniu Bożemu, ale to nie dowodzi, że nie jesteś grzeszny i nie jesteś nieczysty. Jak możesz być święty, jeśli nie zostałeś zmieniony? Wewnątrz jesteś nękany nieczystością, samolubny i podły, ale nadal chcesz zstąpić z Jezusem – możesz o tym tylko pomarzyć! Pominąłeś pewien etap w wierze w Boga: zostałeś tylko odkupiony, ale nie zostałeś zmieniony. Abyś mógł podobać się Bogu, musi On osobiście dokonać w tobie dzieła przemiany i oczyszczenia; jeśli jesteś tylko odkupiony, nie będziesz w stanie osiągnąć świętości. Z tego powodu nie będziesz mieć udziału w błogosławieństwach Bożych, ponieważ pominąłeś pewien etap w Bożym dziele zarządzania człowiekiem, który jest kluczowym etapem zmiany i doskonalenia. Zatem ty, grzesznik, który właśnie został odkupiony, nie jesteś w stanie bezpośrednio otrzymać dziedzictwa Bożego”. „Chrystus dni ostatecznych przynosi życie i przynosi trwałą i wieczną drogę prawdy. Prawda ta jest drogą, przez którą człowiek zyska życie i jedyną drogą, przez którą człowiek pozna Boga i zyska aprobatę Boga. Jeśli nie szukasz drogi życia zapewnianej przez Chrystusa dni ostatecznych, to nigdy nie uzyskasz aprobaty Jezusa i nigdy nie będziesz uznany za godnego przejścia przez bramę królestwa niebios, bo jesteś zarówno marionetką, jak i więźniem historii. […] Ci, którzy chcą zyskać życie bez polegania na prawdzie głoszonej przez Chrystusa, są najbardziej niedorzecznymi ludźmi na ziemi, a ci, którzy nie akceptują drogi życia przyniesionej przez Chrystusa, gubią się w mrzonkach. Dlatego mówię, że ludzie, którzy nie akceptują Chrystusa dni ostatecznych, będą na zawsze wzgardzeni przez Boga. Chrystus jest bramą człowieka do królestwa w dniach ostatecznych, której nikt nie może pominąć. Nikt nie może być doskonalony przez Boga inaczej niż poprzez Chrystusa”.(z księgi  „Słowo ukazuje się w ciele”). Słowa Boga Wszechmogącego już wskazują drogę do królestwa niebieskiego . Chrystus dni ostatecznych jest bramą do królestwa niebieskiego. Jeśli człowiek nie doświadczy dzieła osądzania Chrystusa w dniach ostatecznych, nie będzie mógł dostąpić oczyszczenia i udoskonalenia, więc nigdy nie wejdzie do królestwa Bożego. Oto władza, która przejawia się we wcieleniu Boga. To dowód na to, że przy drugim przyjściu Pan stanie się ciałem, by dokonać dzieła osądzania w dniach ostatecznych. Bóg osiągnął już tak wiele. 


Źródło: Kościół Boga Wszechmogącego


 
WASZE KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
ZGLEBIJ-ISTOTE-KOSCIOLA-BOGA-WSZECHMOGACEGO
Zglebij-istote-Kosciola-Boga-Wszechmogacego.epoznan.pl
RSSsend_message
Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego został założony przez samego wcielonego Chrystusa. Tworzą go wszyscy prawdziwi wyznawcy Boga, którzy przyjęli dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, a także zostali podbici i zbawieni przez słowo Boże. Usłyszeli głos Boga i powrócili przed tron Boży. Jestem pojony i karmiony przez Boga oraz wiem, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem.
POLECANE STRONY
https://pl.kingdomsalvation.org
ARCHIWUM WPISÓW
Słowo Boże na każdy dzień | „Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła”| Błyskawica ze Wschodu (11 lis 2019)
Prawdziwa wiara „Policja składa noworoczną wizytę” (Dubbing PL) (10 lis 2019)
6. Prawdziwa wiara w Boga | „Dlaczego mówi się, że ludzkość poddana skażeniu jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez Boga, który stał się ciałem?” | Błyskawica ze Wschodu (9 lis 2019)
5. Prawdziwa wiara | „Zasadnicze różnice między wcielonym Bogiem a tymi, którzy są przez Niego używani”. | Błyskawica ze Wschodu (8 lis 2019)
4.Powtórne przyjście Jezusa | „Dlaczego Bóg nie używa człowieka do wykonywania swojego dzieła sądu w dniach ostatecznych; dlaczego musi się wcielić i wykonać je sam?” |Błyskawica ze Wschodu (7 lis 2019)
Powtórne przyjście Jezusa | „Powinieneś przygotować dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia”| Błyskawica ze Wschodu (7 lis 2019)
I.Proroctwa biblijne | Pan ukazał się w dniach ostatecznych i wypowiedział swe słowa, by dokonać dzieła osądzania, rozpoczynając od domu Bożego. To całkowicie wypełnia proroctwa biblijne: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów” (5 lis 2019)
Kim naprawdę są panny głupie? (4 lis 2019)
Jak panny mądre słyszą głos Boga i witają Pana? (3 lis 2019)
Poezja chrześcijańska „Tylko ci, co zaakceptują prawdę usłyszą głos Boga” (2 lis 2019)
Piosenki o Bogu | „Czy jesteś świadomy swojej misji” Szerzenie ewangelii Pana (2 lis 2019)
Ładne piosenki religijne | „Czy jesteś świadomy swojej misji” Szerzenie ewangelii Pana (31 paź 2019)
Chrześcijański wideo „Jak właściwie przychodzi Pan” Błyskawica ze Wschodu (30 paź 2019)
Chrześcijański wideo | „Tajemnica Bożego imienia” Dlaczego Bóg zmienia imiona? (Przesłuch) (30 paź 2019)
Chrześcijański film dokumentalny | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Kto zepchnął ją w przepaść?” (Dubbing PL) Błyskawica ze Wschodu (28 paź 2019)
Filmy religijne | „Rozmowy” Bitwa pomiędzy sprawiedliwością i złem (Dubbing PL) (27 paź 2019)
Prześladowanie chrześcijan | „Pozoranci” Złowieszcze taktyki stosowane przez KPCh, by pojmać chrześcijan (26 paź 2019)
Skecz chrześcijański 2019 „Czy możemy wstąpić do królestwa niebieskiego, jeśli zostaniemy zbawieni?” (25 paź 2019)
Ewangelia na dziś | „Wielu jest wezwanych, lecz nieliczni są wybrani” Słowo Boże (24 paź 2019)
Słowo Ducha Świętego „Czy ożyłeś?” (23 paź 2019)
Film ewangelia „Posłaniec ewangelii” Klip filmowy (3) – Jak pastorzy i starsi traktują powrót Pana (23 paź 2019)
„Posłaniec ewangelii” Klip filmowy (2) – Chrystus jest Bogiem wcielonym (21 paź 2019)
Najlepsze filmy o Bogu | „Posłaniec ewangelii” Klip filmowy (1) – Co miał na myśli Pan Jezus, gdy z krzyża rzekł: „wykonało się”? (20 paź 2019)
Filmy o Bogu „Przebudzenie ze snu” Klip filmowy (1) – Czy królestwo Boże znajduje się w niebie czy na ziemi? (19 paź 2019)
Ewangelia na dziś | „Jak Piotr poznał Jezusa” Słowo Ducha Świętego (18 paź 2019)
Słowo Ducha Świętego „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” (17 paź 2019)
3. Jakie są różnice między dziełem Boga wcielonego a dziełem Ducha? (16 paź 2019)
„Bóg pragnie, by więcej ludzi dostąpiło Jego zbawienia” Nauki Boże (15 paź 2019)
2. Czym jest wcielenie? Jaka jest istota wcielenia? (14 paź 2019)
„Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery” Boże zbawienie (13 paź 2019)
1) Pan Jezus sam przepowiedział, że Bóg wcieli się w dniach ostatecznych i pojawi się jako Syn Człowieczy, aby wykonywać dzieło (12 paź 2019)
Pan Jezus powrócił i ma nowe imię: Bóg Wszechmogący. Bóg Wszechmogący wyraził swoje słowa w książce „Słowo ukazuje się w ciele” i jest to głos oblubieńca, a jednak wielu spośród braci i sióstr wciąż nie potrafi odróżnić głosu Boga. Dlatego zap (11 paź 2019)
Tajemnica Wcielenia (4) (10 paź 2019)
„Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (2) – Jak rozumieć Boga wcielonego (9 paź 2019)
Jak mamy zachować czujność i w jaki sposób czekać, aby być w stanie powitać Pana pojawienie się? (8 paź 2019)
Najlepsze filmy religijne - Wcielenie jest naprawdę niezwykłą tajemnicą. (7 paź 2019)
Tajemnica Wcielenia (3) (6 paź 2019)
„Bóg jest pełen miłosierdzia i wielkiego gniewu” Wychwalaj sprawiedliwe usposobienie Boga (5 paź 2019)
„Błogosławieni, którzy przyjmują nowe dzieło” Dostrzeganie ukazania się Boga (4 paź 2019)
„Bóg w ciele działa po cichu, by zbawić ludzkość” (3 paź 2019)
„Chrzest ognia” Jedyna droga wiodąca do wejścia do królestwa niebieskiego (Dubbing PL) (2 paź 2019)
„Lud z królestwa niebieskiego” Klip filmowy (2) – Jak poradzić sobie z kłamliwością i stać się osobą uczciwą, która przynosi radość (1 paź 2019)
„Pragnienie” Klip filmowy (4) – Czy Królestwo Niebieskie znajduje się w niebie czy na ziemi? (30 wrz 2019)
„Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” – Dłuższy zwiastun (29 wrz 2019)
Słowo Boże „Dzieło Boga i dzieło człowieka” (Część Druga) (28 wrz 2019)
Słowo Boże „Dzieło Boga i dzieło człowieka” (Część Pierwsza) (27 wrz 2019)
Słowo Boże „Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu” (26 wrz 2019)
„Poznawanie Bożego Dzieła w dniu dzisiejszym” Słowo Boże (25 wrz 2019)
„Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (7) – Dlaczego pastorzy i rady starszych potępiają Błyskawicę ze Wschodu (24 wrz 2019)
„Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (4) – Czy można uzyskać zbawienie poprzez wiarę w Pana w ramach religii? (23 wrz 2019)
„Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (5) – Poddajcie się osądowi w dniach ostatecznych i wyswobódźcie się z sidełszatana (22 wrz 2019)
„Słodycz w niedoli” Klip filmowy (1) – Strategia przymusu wobec chrześcijan poprzez grożenie ich rodzinom, stosowana przez Komunistyczną Partię Chin (21 wrz 2019)
Skecz chrześcijański 2019 „Czy okazujesz prawdziwą skruchę?” (Dubbing PL) (20 wrz 2019)
„Elektroniczne oczy w całym mieście” Gdzie panuje wolność wyznania? (19 wrz 2019)
“Lud Boży we wszystkich narodach w jedności wyraża swoje uczucia” Chwalcie Boga (18 wrz 2019)
Tajemnica Wcielenia (2) (17 wrz 2019)
Tajemnica Wcielenia (1) (16 wrz 2019)
„Hymn Królestwa” Pierwszy występ chóru gospel (15 wrz 2019)
Jak panny mądre słyszą głos Boga i witają Pana? (14 wrz 2019)
Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego (13 wrz 2019)
Bóg kieruje losem całej ludzkości (12 wrz 2019)
Bóg kieruje losem całej ludzkości (11 wrz 2019)
W jaki sposób rzeczywiście pojawi się Pan i jakie dzieło wykona, kiedy powróci? (10 wrz 2019)
Hymn słów Boga „Wszyscy ludzie żyją w świetle Boga” (9 wrz 2019)
„Wiara w Boga” Czym jest prawdziwa wiara w Boga? (Oficjalny zwiastun) (8 wrz 2019)
Słowo Boga jest moją siłą (7 wrz 2019)
„Wszyscy ci, którzy szczerze kochają Boga, są uczciwymi ludźmi” (Taniec dzieci) (6 wrz 2019)
Bóg jest przy mnie (5 wrz 2019)
Słowo Boże „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” (Fragment 1) (4 wrz 2019)
Słowo Boże „Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny” (3 wrz 2019)
„Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (2) – Czy wszystko w Biblii to słowo Boże? (2 wrz 2019)
Kościół Boga Wszechmogącego „Ujawniona prawda o zajściu 28 maja w mieście Zhaoyuan” (Dubbing PL) (1 wrz 2019)
Chrześcijański wideo „Nasz pastor powiedział” (Dubbing PL) (31 sie 2019)
Ewangelia na dziś | „Istota ciała zamieszkana przez Boga” Słowo Ducha Świętego (30 sie 2019)
Pieśń chrześcijańska 2018 „Zepsuty człowiek potrzebuje zbawienia Boga wcielonego” (29 sie 2019)
„Moje marzenie o królestwie niebieskim” Powitanie powrotu Pana Jezusa (Dubbing PL) (28 sie 2019)
„Zerwij kajdany i biegnij” Bóg jest moim pasterzem i moją siłą (Zwiastun) (27 sie 2019)
„Niebezpieczna Jest Droga Do Królestwa Niebieskiego” Bóg jest moją siłą (26 sie 2019)
Głos Ducha Świętego „Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie” (25 sie 2019)
Wiara katolicka: Pan naprawdę powrócił (24 sie 2019)
Piosenka chrześcijańska 2018 „Znaczenie modlitwy” (23 sie 2019)
Wiara katolicka: Pan naprawdę powrócił (22 sie 2019)
Przedmowa (22 sie 2019)
„Szczęście w dobrej ziemi Kanaan” Powitajmy z radością powrót Pana Jezusa (20 sie 2019)
Skecz chrześcijański 2019 „‚Dobre’ chęci pastora” (Dubbing PL) (19 sie 2019)
Słowo Boże „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?” (18 sie 2019)
„Oczekiwanie” Klip (6) – Jak rozpoznać głos Boga? (2) (17 sie 2019)
„Oczekiwanie” Klip (5) – Jak rozpoznać głos Boga? (1) (16 sie 2019)
Represjonowanie i prześladowanie chrześcijan przez rząd Chin: niezbity dowód (15 sie 2019)
„Boże czyny wypełniają bezmiar wszechświata” Chwalcie wielką moc Boga (14 sie 2019)
„Jak szukać śladów Boga” (Oficjalne wideo) (13 sie 2019)
Słowo Boże „Bóg kieruje losem całej ludzkości” (12 sie 2019)
„Dziecko, wróć do domu” Klip filmowy (3) – Szczera wiara w Boga może skutecznie zwalczyć uzależnienie od gier (11 sie 2019)
„Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” | Świadectwo Bożej potęgi (zwiastun) (10 sie 2019)
„Oczekiwanie” Pan Jezus powrócił (Dubbing PL) (9 sie 2019)
Organizatorzy ICFF: Gdzie jest mój dom – film, jakiego świat potrzebuje (8 sie 2019)
Skecz chrześcijański | „Mój Ojciec, Pastor” Burzliwa rozmowa między ojcem a córką (7 sie 2019)
Słowo Boże „Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia” (6 sie 2019)
„Prawdziwa modlitwa” Dobry sposób, by być bliżej Boga (5 sie 2019)
Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego (4 sie 2019)
Słowo Ducha Świętego „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” (2 sie 2019)
Słowo Ducha Świętego „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” (2 sie 2019)
„Pukanie do drzwi” Czy słyszysz pukanie Pana do drzwi? (Dubbing PL) (31 lip 2019)
Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek (29 lip 2019)
„Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód” Bóg nadszedł z „obłokami“ (28 lip 2019)
Słowo Boże „Zbawiciel powrócił już na ‚Białym obłoku’” (26 lip 2019)
Film chrześcijański „Pragnienie” Klip (1) – Oto sposób w jaki powróci Pan (24 lip 2019)
O mój ukochany, proszę poczekaj na mnie (22 lip 2019)
Dwa tysiące lat tęsknoty (20 lip 2019)