blog background
 
Zglebij-istote-Kosciola-Boga-Wszechmogacego: Zglebij-istote-Kosciola-Boga-Wszechmogacego
Kościół Boga Wszechmogącego,Bóg Wszechmogący,Błyskawica ze wschodu,Bóg,Jezus
metka_epoznan
Wiara katolicka: Pan naprawdę powrócił
ok
0
not ok
0
liczba odsłon: 31

Wiara katolicka: Pan naprawdę powrócił (Część druga)


Pewnego dnia poszłam na nabożeństwo i osłupiałam, gdy weszłam do kościoła. Gdy wcześniej przychodziłam o tej porze, zawsze już trwała msza, ale tego dnia w kościele nawet nie paliły się światła i było naprawdę ciemno. W środku było ledwie kilka osób, które siedziały i rozmawiały o świeckich sprawach. Nigdzie nie było ani śladu księdza. Widok przed moimi oczami był naprawdę rozczarowujący i pomyślałam: „Kościół rzeczywiście coraz bardziej zionie pustkami! Czy rzeczywiście jest tak, jak mówią bracia i siostry z Kościoła Boga Wszechmogącego, że Pan powrócił i wykonuje nowe dzieło, a ci, którzy mu się nie podporządkowali, utracili dzieło Ducha Świętego? Czy dzieło Pana rzeczywiście się zmieniło?” Po nabożeństwie wróciłam do domu, stanęłam przed obrazem Pana Jezusa i zaczęłam modlić się w myślach: „Panie! Czy naprawdę stałeś się ciałem i wykonujesz nowe dzieło? Czy Bóg Wszechmogący rzeczywiście jest Twoim powrotem? Panie! Błagam Cię, poprowadź mnie…” Po tej modlitwie poczułam, jakby wielki kamień spadł mi z serca. Westchnęłam i pomyślałam: „Skoro w kościele nie jest już obecne dzieło Boga Wszechmogącego, powinnam znaleźć taki kościół, w którym będzie inaczej! Tak, muszę dalej badać dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych. Jeśli Bóg Wszechmogący rzeczywiście jest Panem Jezusem, który powrócił, to muszę Go przyjąć!” Kiedy to pomyślałam, poczułam dużo większy spokój.

Dalej badałam więc dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych wraz z mamą i siostrą. Była zaskoczona tym, że gdy kolejny raz poszłam posłuchać kazania, potrafiłam uciszyć moje serce. Powiedziałam wtedy na głos o targających mną wątpliwościach: „Kiedy poprzednio wysłuchałam twoich słów na temat powodów, dla których kościoły zioną pustkami, całkowicie zgadzałam się z tym, co mówiłeś. Kościoły rzeczywiście zioną pustkami i nie jest w nich obecne dzieło Ducha Świętego. Ale wciąż mam wątpliwości – wierzę w Pana od tylu lat i obdarzył mnie On wieloma łaskami. Jeśli zboczę z drogi Pana Jezusa i uwierzę w Boga Wszechmogącego, to czyż nie zdradzę tym samym Pana Jezusa? Czy moglibyście odnieść się do tej kwestii?”

Kiedy siostra Liu usłyszała moje pytanie, uśmiechnęła się i powiedziała: „Siostro, podniosłaś bardzo ważną kwestię. Twoje wątpliwości wypływają głównie z braku zrozumienia dzieła Boga. Jest tak samo, jak na koniec Wieku Prawa, gdy Bóg stał się ciałem jako Pan Jezus, a później zrealizował dzieło Wieku Łaski na fundamencie Wieku Prawa. Ci, którzy usłyszeli Jego słowo, rozpoznali je jako głos Boga i przyjęli Jego dzieło, byli tymi, którzy dotrzymywali kroku Panu. Tak jak Piotr, Jan i samarytanka, usłyszeli przesłanie Pana Jezusa i zdali sobie sprawę, że był Mesjaszem. Szli śladami Boga i cieszyli się podlewaniem i strawą Jego słów, uzyskując dzieło Ducha Świętego. Nie tylko nie zdradzili Jahwe, ale szli w ślady Boga; był to jedyny sposób, w jaki mogli być wierni Bogu Jahwe. Ale arcykapłani, uczeni w piśmie i faryzeusze, którzy trzymali się prawa i odmówili przyjęcia słów i dzieła Pana Jezusa, nie tylko nie zasłużyli sobie na Bożą pochwałę, ale w gruncie rzeczy stali się ludźmi, którzy sprzeciwiali się Bogu i zostali wyeliminowani poprzez Jego dzieło. Dokładnie tak samo, zgodnie z Jego planem zarządzania i potrzebami ludzkości, Pan dni ostatecznych wykonuje etap dzieła sądu i oczyszczenia na fundamencie dzieła Pana Jezusa. Przyjęcie dzieła dni ostatecznych Boga Wszechmogącego nie jest zdradzeniem Pana Jezusa, lecz jest pójściem w ślady Boga. Jest to podtrzymywanie drogi Boga i gorliwe pójście za Nim. Wypełnia to proroctwo z Apokalipsy Świętego Jana: ‚To ci, którzy podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie’. (Obj 14:4). Zrozumiemy to lepiej, jeśli przeczytamy kilka fragmentów słów Boga Wszechmogącego. Powiedział On: ‚Dzieło zarządzania ludzkością jest podzielone na trzy etapy, co oznacza, że dzieło zbawienia ludzkości składa się z trzech etapów. Te trzy etapy nie obejmują dzieła stworzenia świata, lecz są to raczej trzy etapy dzieła Wieku Prawa, Wieku Łaski i Wieku Królestwa’. („Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” w książce „Słowo ukazuje się w ciele”). ‚Od dzieła Jahwe do dzieła Jezusa i od dzieła Jezusa do dzieła w obecnym jego stanie, te trzy etapy nakładają się na siebie w całej gamie Boskiego zarządzania i są dziełem jednego Ducha. Od stworzenia świata Bóg zarządzał ludzkością. On jest Początkiem i Końcem, Jest Pierwszym i Ostatnim, i On jest Tym, który rozpoczyna wiek i Tym, który przynosi jego koniec. Trzy etapy pracy, w różnych wiekach i miejscach, są niewątpliwie dziełem jednego Ducha. Wszyscy ci, którzy rozdzielają te etapy, są w sprzeczności z Bogiem’. („Wizja dzieła Bożego (3)” w książce „Słowo ukazuje się w ciele”). ‚Dzieło dokonywane obecnie popchnęło w przód dzieło Wieku Łaski, co oznacza, że dzieło w ramach całego sześciotysiącletniego planu zarządzania posunęło się do przodu. Choć Wiek Łaski dobiegł końca, dzieło Boże uczyniło postęp. Dlaczego wciąż powtarzam, że ten etap dzieła opiera się na Wieku Łaski i Wieku Prawa? Ponieważ to znaczy, że dzieło dnia dzisiejszego jest kontynuacją dzieła dokonanego w Wieku Łaski oraz postępem w stosunku do dzieła dokonanego w Wieku Prawa. Te trzy etapy są ściśle połączone ze sobą i każde ogniwo w łańcuchu jest mocno powiązane z następnym. Dlaczego twierdzę również, że ten etap dzieła opiera się na dziele dokonanym przez Jezusa? Bo gdyby przyjąć założenie, że ten etap nie opiera się na dziele dokonanym przez Jezusa, to musiałby On zostać ponownie ukrzyżowany na tym etapie i zbawcze dzieło poprzedniego etapu trzeba byłoby powtórzyć. To nie miałoby sensu. Nie chodzi o to, że dzieło zostało w całości ukończone, tylko że w obecnym wieku posunęło się do przodu i jego poziom jest jeszcze wyższy niż wcześniej. Można powiedzieć, że ten etap dzieła opiera się na fundamencie Wieku Prawa oraz na skale dzieła Jezusa. Budowa dzieła odbywa się etapowo, a obecny etap nie jest nowym początkiem. Tylko połączenie trzech etapów dzieła można uważać za sześciotysiącletni plan zarządzania’”. („Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia” w książce „Słowo ukazuje się w ciele”).

„Te trzy etapy są ściśle połączone ze sobą i każde ogniwo w łańcuchu jest mocno powiązane z następnym”. „Wszystkie te trzy etapy … są dziełem jednego Ducha”. Po raz pierwszy usłyszałam coś tak krzepiącego i bardzo mnie to pociągało. Pomyślałam: „Te trzy etapy dzieła to Wiek Prawa, Wiek Łaski i Wiek Królestwa; czy wszystkie te etapy zostały wykonane przez Boga? Dlaczego Jego dzieło ma trzy etapy? W jaki sposób wypełniają się te trzy etapy?” Czułam się bardzo podekscytowana i chciałam zrozumieć zawartą w tym tajemnicę, więc wyjaśniłam, czego nie rozumiem.

Siostra Li na swoim komputerze otworzyła obraz przedstawiający trzy etapy dzieła i zaczęła mi tłumaczyć: „Słowa Boga Wszechmogącego mówią nam, że w sumie są trzy etapy Jego dzieła zbawienia ludzkości. Pierwszym był Wiek Prawa Starego Testamentu, drugim był Wiek Łaski Nowego Testamentu, natomiast trzecim jest Wiek Królestwa, którego dotyczyło proroctwo w Apokalipsie świętego Jana. Te trzy etapy są różnym dziełem Boga w różnych wiekach i mimo że wieki, dzieło, imię Boga oraz wyrażane przez niego usposobienie się zmieniają, wszystko to jest dziełem jednego Ducha. Każdy z trzech etapów jest blisko związany z kolejnym i każdy jest wyższy i głębszy od poprzedniego. Bez któregokolwiek z tych etapów nie byłoby możliwe całkowite wyzwolenie ludzkości spod panowania Szatana. Podczas Wieku Prawa Starego Testamentu Bóg wykonywał swoje dzieło pod imieniem Jahwe. Usposobienie, jakie wyrażał, sprowadzało się do majestatu, gniewu, miłosierdzia i przekleństwa; poprzez Mojżesza ustanowił dziesięć przykazań i prawo oraz kierował ziemskim życiem niedawno stworzonych ludzi, aby wiedzieli, czym jest grzech, jak powinno się oddawać cześć Bogu oraz że Boże błogosławieństwo i łaska wynikają z przestrzegania praw Jahwe. Każdy, kto łamał prawo, miał być ukamienowany lub spalony żywcem. Pod koniec Wieku Prawa ludzie stawali się coraz bardziej zepsuci i grzeszni i nie przestrzegali już prawa. Wszystkim groziło to, że zgodnie z prawem zostaną potępieni i zlikwidowani. Bóg wykonał nowy etap dzieła stosownie do potrzeb ludzkości, stając się ciałem jako Jezus. Kończąc Wiek Prawa, zainaugurował Wiek Łaski. Usposobienie, jakie wyrażał, sprowadzało się do miłości i miłosierdzia; przyniósł drogę żalu za grzechy, nauczał ludzi, by byli tolerancyjni i cierpliwi, by kochali swoich wrogów i przebaczali innym siedemdziesiąt siedem razy. Obdarzył także ludzi wielką łaską i ostatecznie został ukrzyżowany, aby zbawić ludzkość, uwalniając nas z uścisku szatana. Od tamtego czasu, kiedy tylko zgrzeszyliśmy, mogliśmy wzywać Pana Jezusa, wyspowiadać się i żałować za grzechy, by zostały one przebaczone. Umożliwiło nam to cieszenie się spokojem i radością, jakimi obdarzył nas Bóg. Mimo że nasze grzechy zostały wymazane dzięki odkupieniu Pana Jezusa, wciąż nie pozbyliśmy się naszego skażonego szatańskiego usposobienia, tak więc wciąż często grzeszymy i nie zostaliśmy pozyskani przez Boga. Aby całkowicie zbawić nas od grzechu, Bóg po raz kolejny stał się ciałem i pod imieniem Bóg Wszechmogący wykonuje dzieło sądu, które rozpoczyna się od domu Bożego. Wyraził On miliony słów, aby obnażyć zepsutą naturę ludzkości, osądzić naszą nieprawość oraz sprawić, byśmy poznali swoją naturę poprzez słowa Boga, wyraźnie zobaczyli prawdę o tym, jak głęboko zostaliśmy zepsuci przez szatana, poznali źródła naszego zepsucia i rozpoznali sprawiedliwe usposobienie Boga, które nie będzie tolerowało żadnej zniewagi. Słowa Boga wskazują nam także ścieżkę praktyki, dzięki której możemy uwolnić się od własnego szatańskiego usposobienia. Jeśli przyjmiemy sąd i skarcenie słów Boga, zastanowimy się nad sobą i poznamy nasze szatańskie usposobienie poprzez objawienie słów Boga, a później będziemy praktykować prawdę, to będziemy w stanie stopniowo odrzucić więzy grzechu, nasz sposób patrzenia na rzeczy powoli się zmieni i wraz z upływem czasu przemianie ulegnie nasze życiowe usposobienie. W końcu będziemy w stanie bać się Boga i unikać zła, staniemy się ludźmi, którzy są zgodni z wolą Boga i ostatecznie Bóg zabierze nas do wspaniałego przeznaczonego nam miejsca. Trzy etapy dzieła były wykonywane na podstawie Bożego planu zarządzania, jak również na podstawie zepsucia ludzkości. Każdy etap powstawał na fundamencie poprzedniego; każdy kolejny etap jest wyższy i głębszy od poprzedniego. Gdyby Bóg wykonał tylko jeden bądź dwa etapy dzieła, nie byłby w stanie całkowicie zbawić ludzkości. Jedynie poprzez wykonanie trzech etapów dzieła może on całkowicie uwolnić ludzkość spod panowania szatana. Jedynie trzy etapy dzieła są pełnym Bożym dziełem zbawienia ludzkości. Dlatego właśnie przyjęcie dzieła Boga Wszechmogącego dni ostatecznych nie jest wyrzeczeniem się Pana Jezusa, lecz jest pójściem w ślady baranka. Tylko osoba, która tego dokona, jest naprawdę wierna Bogu”.

Po wysłuchaniu słów Boga i wyjaśnień owej siostry, moje serce znacznie się rozchmurzyło. Powiedziałam radośnie: „Zatem wszystkie trzy etapy dzieła zostały wykonane przez jednego Boga, ale ponieważ Bóg wykonywał to dzieło w różnych wiekach, Jego imię i wyrażane przezeń usposobienie nie były takie same. Bóg wykonał trzy etapy dzieła tylko po to, by całkowicie wyzwolić nas spod panowania szatana. Dzieło Boga Wszechmogącego w Wieku Królestwa zostało zbudowane na fundamencie dzieła Pana Jezusa. Jest to nowy, wyższy etap dzieła i o ile przyjmiemy nowe dzieło Boga Wszechmogącego, o tyle będziemy w stanie odrzucić naszą grzeszną naturę oraz zostać oczyszczeni i zbawieni przez Boga! Teraz rozumiem, że wiara w Boga Wszechmogącego nie jest wyrzeczeniem się Pana Jezusa, lecz jest dotrzymywaniem kroku nowemu dziełu Boga i powitaniem Pana”.

Kiedy siostra Li to usłyszała, powiedziała radośnie: „To, że potrafisz osiągnąć tego rodzaju zrozumienie, jest dowodem na przewodnictwo Pana. Bogu niech będą dzięki! W dniach ostatecznych Bóg stał się ciałem i wyraził wszystkie prawdy, aby oczyścić i zbawić człowieka. Ujawnił wszystkie tajemnice swojego trwającego sześć tysięcy lat planu zarządzania, aby zbawić ludzkość. Wypowiedział wszystkie prawdy, w tym cel przyświecający trzem etapom Jego dzieła zbawienia ludzkości; tajemnice Jego wcielenia; to, jak szatan deprawuje ludzkość; to, jak Bóg zbawia ludzkość; jakie jest ostateczne przeznaczenie ludzkości; oraz w jaki sposób powinniśmy dążyć do zbawienia i wejścia do królestwa niebieskiego. Ci, którzy miłują prawdę i potrafią słyszeć głos Boga, mogą rozpoznać w Jego słowach, że jest to głos Boga i powrócić przed Jego tron. Dążąc do prawdy możemy zostać oczyszczeni i udoskonaleni przez Boga. Jednakże tych, którzy nie miłują prawdy i odmawiają przyjęcia dzieła sądu Boga wszechmogącego w dniach ostatecznych, którzy wciąż sprzeciwiają się Chrystusowi dni ostatecznych i potępiają Go, spotkać może jedynie nieszczęście, płacz i zgrzytanie zębami; zostają oni obnażeni i wyeliminowani. Właśnie poprzez takie praktyczne dzieło Bóg segreguje ludzi stosownie do ich rodzaju, ostatecznie nagradzając dobrych i karząc złych. Całość dzieła w ramach Jego planu zarządzania została wykonana przez samego Boga. Żaden człowiek nie mógłby zająć Jego miejsca”.

Później brat Yang przeczytał dwa fragmenty słów Boga: „Jeśli będziesz miał wyraźne poznanie trzech etapów dzieła – czyli pełnego Bożego planu zarządzania – i jeśli będziesz potrafił w pełni zestawić dwa poprzednie etapy Bożego dzieła z obecnym, rozumiejąc, że jest to dzieło dokonane przez jednego Boga, wówczas nie będziesz miał silniejszego fundamentu niż ten. Trzy etapy dzieła zostały dokonane przez jednego Boga. To jest największa wizja i jedyna ścieżka do Jego poznania. Trzy etapy dzieła mogły być dokonane jedynie przez samego Boga i żaden człowiek nie mógł wykonać takiej pracy w Jego imieniu – czyli tylko sam Bóg mógł przeprowadzić swoje własne dzieło od początku po dzień dzisiejszy”. („Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” w książce „Słowo ukazuje się w ciele”). „Jedynie ci, którzy znają i doceniają trzy etapy dzieła, mogą w pełni i dokładnie poznać Boga. Przynajmniej nie będą definiować Boga jako Boga Izraelitów, albo Żydów, i nie będą postrzegać Go jako Boga, który na zawsze pozostanie przybity do krzyża ze względu na człowieka. Jeśli poznasz Boga jedynie na podstawie jednego etapu Jego dzieła, twoja wiedza będzie mocno niewystarczająca. Twoja wiedza jest zaledwie kroplą w morzu. A jeśli nie, dlaczego tylu członków starej gwardii religijnej miałoby przybić Boga żywcem do krzyża? Czyż nie dlatego, że człowiek ogranicza Boga do pewnych parametrów?” („Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” w książce „Słowo ukazuje się w ciele”).

Omawiając te fragmenty, brat powiedział: „Poznanie tych trzech etapów dzieła jest największą wizją naszej wiary, a zarazem jedyną ścieżką do poznania Boga. Jeśli nie rozumiemy trzech etapów dzieła Boga lub znamy Boga tylko poprzez jeden z etapów Jego dzieła, wierząc, że jest tylko Bogiem odkupienia ludzkości i obdarzenia nas łaską lub wierząc, że Jego jedyne imię to Jezus i tak dalej, to najprawdopodobniej będziemy wyznaczać granice Boga i ograniczać Go za pomocą naszych własnych pojęć i wyobrażeń. Tak jak gdy arcykapłani, uczeni w piśmie i faryzeusze wyznający żydowską wiarę arogancko polegali na swoich własnych pojęciach i wyobrażeniach, aby wyznaczyć granice dzieła Pana Jezusa, wierząc, że jeśli nie nazywał się ‘Mesjasz’, to nie mógł być Bogiem. Wykorzystywali każdą okazję, by sprzeciwiać się Panu Jezusowi i osądzać go, a na koniec przybili Go do krzyża, popełniając najohydniejszy grzech i sprawiając, że Bóg ich ukarał. Doprowadziło to do tego, że Izraelici stracili swoje państwo na prawie dwa tysiące lat. Obecnie wielu pastorów, starszych, księży i przywódców religijnych nie rozpoznaje dzieła Boga i polega na swojej aroganckiej naturze, kultywując swoje własne pojęcia i wyobrażenia, aby sprzeciwiać się dziełu Boga Wszechmogącego i potępiać je. Czyż nie popełniają tego samego błędu co faryzeusze? Jeśli nie potrafimy rozpoznać wizji trzech etapów dzieła Boga, to będziemy skłonni iść za księżmi i przywódcami religijnymi, osądzając i potępiając dzieło Boga oraz robiąc rzeczy, które sprzeciwiają się Bogu. Jest to bardzo poważna sprawa i z pewnością przyniesie skutek w postaci utraty szansy na Boże zbawienie!”

Kiedy usłyszałam słowa Boga i wyjaśnienia brata, powiedziałam podekscytowana: „Teraz naprawdę zrozumiałam! Jedynie sam Bóg może wykonać trzy etapy dzieła, aby zbawić ludzkość, a bez rozumienia trzech etapów dzieła Boga można tylko korzystać z własnych pojęć i wyobrażeń, które ograniczają Boga i sprzeciwiają Mu się, a wtedy najprawdopodobniej utraci się szansę zbawienia, jaką daje Jego powrót. Czyż więc moja wiara w Boga przez wszystkie te lata poszła na marne? Nie tylko nie mogłam uzyskać w ten sposób aprobaty Boga, ale także stałam się kimś, kto w Niego wierzy, ale wciąż Mu się sprzeciwia! Nawet myślenie o tym jest straszne. Muszę nauczyć się pokory i posłuszeństwa, zrezygnować z własnych pojęć i wyobrażeń oraz jak najszybciej zbadać i przyjąć dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych”. Kiedy moja mama to usłyszała, powiedziała radośnie: „Właśnie tak!” Także moja starsza siostra i inni bracia i siostry z radością bili mi brawo.

Później zaczęłam intensywnie czytać słowa Boga Wszechmogącego, oglądać filmy ewangelizacyjne na stronie internetowej Kościoła Boga Wszechmogącego, uczestniczyć w spotkaniach z braćmi i siostrami, aby wspólnie czytać słowa Boga Wszechmogącego oraz rozmawiać na temat naszego rozumienia słów Boga. Stopniowo zaczęłam rozumieć wiele prawd, których wcześniej nie rozumiałam w ramach swojej wiary: tajemnice Boga w ciele, pojawiającego się i wykonującego dzieło; to, jak Bóg wykonuje swoje dzieło sądu; oraz znaczenie tego, że Bóg zmienia swoje imię. Dzięki uczestnictwu w spotkaniach i oglądaniu filmów ewangelizacyjnych Kościoła Boga Wszechmogącego nie wątpiłam już w nowe dzieło Boga i czułam, że moja relacja z Nim staje się coraz bliższa. W moim sercu czułam coraz większą wolność i uznałam, że Bóg Wszechmogący rzeczywiście jest Panem Jezusem, który powrócił! Mimo że ewangelię królestwa Boga Wszechmogącego przyjęłam stosunkowo niedawno, czuję, że przez ten czas zrozumiałam więcej prawd niż przez dwadzieścia parę lat mojej wcześniejszej wiary w Boga. Dziękuję Bogu za to, że mnie zbawił!

Nota od redaktorów: Po przeczytaniu tego eseju w końcu zrozumieliśmy zarówno to, dlaczego kościoły zioną dzisiaj pustkami, jak i to, w jaki sposób powinniśmy powitać powrót Pana. Mamy nadzieję, że wszyscy bracia i siostry, którzy są pełni wiary, mogą uzyskać dzieło Ducha Świętego i pójść w ślady Boga, tak jak bohaterka tej opowieści. Jak więc powinniśmy wypatrywać i wyczekiwać powrotu Pana? Polecamy obejrzenie fragmentu wspaniałego filmu „Oczekiwanie: W jaki sposób powinniśmy wypatrywać i wyczekiwać powrotu Pana?”

Źródło: Kościoł Boga Wszechmogącego


 
WASZE KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
ZGLEBIJ-ISTOTE-KOSCIOLA-BOGA-WSZECHMOGACEGO
Zglebij-istote-Kosciola-Boga-Wszechmogacego.epoznan.pl
RSSsend_message
Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego został założony przez samego wcielonego Chrystusa. Tworzą go wszyscy prawdziwi wyznawcy Boga, którzy przyjęli dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, a także zostali podbici i zbawieni przez słowo Boże. Usłyszeli głos Boga i powrócili przed tron Boży. Jestem pojony i karmiony przez Boga oraz wiem, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem.
POLECANE STRONY
https://pl.kingdomsalvation.org
ARCHIWUM WPISÓW
“Lud Boży we wszystkich narodach w jedności wyraża swoje uczucia” Chwalcie Boga (18 wrz 2019)
Tajemnica Wcielenia (2) (17 wrz 2019)
Tajemnica Wcielenia (1) (16 wrz 2019)
„Hymn Królestwa” Pierwszy występ chóru gospel (15 wrz 2019)
Jak panny mądre słyszą głos Boga i witają Pana? (14 wrz 2019)
Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego (13 wrz 2019)
Bóg kieruje losem całej ludzkości (12 wrz 2019)
Bóg kieruje losem całej ludzkości (11 wrz 2019)
W jaki sposób rzeczywiście pojawi się Pan i jakie dzieło wykona, kiedy powróci? (10 wrz 2019)
Hymn słów Boga „Wszyscy ludzie żyją w świetle Boga” (9 wrz 2019)
„Wiara w Boga” Czym jest prawdziwa wiara w Boga? (Oficjalny zwiastun) (8 wrz 2019)
Słowo Boga jest moją siłą (7 wrz 2019)
„Wszyscy ci, którzy szczerze kochają Boga, są uczciwymi ludźmi” (Taniec dzieci) (6 wrz 2019)
Bóg jest przy mnie (5 wrz 2019)
Słowo Boże „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” (Fragment 1) (4 wrz 2019)
Słowo Boże „Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny” (3 wrz 2019)
„Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (2) – Czy wszystko w Biblii to słowo Boże? (2 wrz 2019)
Kościół Boga Wszechmogącego „Ujawniona prawda o zajściu 28 maja w mieście Zhaoyuan” (Dubbing PL) (1 wrz 2019)
Chrześcijański wideo „Nasz pastor powiedział” (Dubbing PL) (31 sie 2019)
Ewangelia na dziś | „Istota ciała zamieszkana przez Boga” Słowo Ducha Świętego (30 sie 2019)
Pieśń chrześcijańska 2018 „Zepsuty człowiek potrzebuje zbawienia Boga wcielonego” (29 sie 2019)
„Moje marzenie o królestwie niebieskim” Powitanie powrotu Pana Jezusa (Dubbing PL) (28 sie 2019)
„Zerwij kajdany i biegnij” Bóg jest moim pasterzem i moją siłą (Zwiastun) (27 sie 2019)
„Niebezpieczna Jest Droga Do Królestwa Niebieskiego” Bóg jest moją siłą (26 sie 2019)
Głos Ducha Świętego „Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie” (25 sie 2019)
Wiara katolicka: Pan naprawdę powrócił (24 sie 2019)
Piosenka chrześcijańska 2018 „Znaczenie modlitwy” (23 sie 2019)
Wiara katolicka: Pan naprawdę powrócił (22 sie 2019)
Przedmowa (22 sie 2019)
„Szczęście w dobrej ziemi Kanaan” Powitajmy z radością powrót Pana Jezusa (20 sie 2019)
Skecz chrześcijański 2019 „‚Dobre’ chęci pastora” (Dubbing PL) (19 sie 2019)
Słowo Boże „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?” (18 sie 2019)
„Oczekiwanie” Klip (6) – Jak rozpoznać głos Boga? (2) (17 sie 2019)
„Oczekiwanie” Klip (5) – Jak rozpoznać głos Boga? (1) (16 sie 2019)
Represjonowanie i prześladowanie chrześcijan przez rząd Chin: niezbity dowód (15 sie 2019)
„Boże czyny wypełniają bezmiar wszechświata” Chwalcie wielką moc Boga (14 sie 2019)
„Jak szukać śladów Boga” (Oficjalne wideo) (13 sie 2019)
Słowo Boże „Bóg kieruje losem całej ludzkości” (12 sie 2019)
„Dziecko, wróć do domu” Klip filmowy (3) – Szczera wiara w Boga może skutecznie zwalczyć uzależnienie od gier (11 sie 2019)
„Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” | Świadectwo Bożej potęgi (zwiastun) (10 sie 2019)
„Oczekiwanie” Pan Jezus powrócił (Dubbing PL) (9 sie 2019)
Organizatorzy ICFF: Gdzie jest mój dom – film, jakiego świat potrzebuje (8 sie 2019)
Skecz chrześcijański | „Mój Ojciec, Pastor” Burzliwa rozmowa między ojcem a córką (7 sie 2019)
Słowo Boże „Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia” (6 sie 2019)
„Prawdziwa modlitwa” Dobry sposób, by być bliżej Boga (5 sie 2019)
Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego (4 sie 2019)
Słowo Ducha Świętego „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” (2 sie 2019)
Słowo Ducha Świętego „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” (2 sie 2019)
„Pukanie do drzwi” Czy słyszysz pukanie Pana do drzwi? (Dubbing PL) (31 lip 2019)
Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek (29 lip 2019)
„Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód” Bóg nadszedł z „obłokami“ (28 lip 2019)
Słowo Boże „Zbawiciel powrócił już na ‚Białym obłoku’” (26 lip 2019)
Film chrześcijański „Pragnienie” Klip (1) – Oto sposób w jaki powróci Pan (24 lip 2019)
O mój ukochany, proszę poczekaj na mnie (22 lip 2019)
Dwa tysiące lat tęsknoty (20 lip 2019)