blog background
 
Porady Prawnicze: Poznański Blog Prawniczy
prawo, kancelaria, podatki
metka_epoznan
Co to jest dochodzenie wierzytelności?
ok
0
not ok
0
liczba odsłon: 31

Zawierając umowy człowiek jako osoba fizyczna lub prawna wchodzi w nowe stosunki prawne, które sam kreuje. Może nie zastanawia się nad tym tak bardzo, ale już przez sam fakt wejścia w stosunek zobowiązaniowy staje po stronie wierzyciela albo dłużnika. W umowach wzajemnych (gdzie świadczenie jednej strony odpowiada świadczeniu drugiej strony), strona staje się jednocześnie dłużnikiem jak i wierzycielem. Z tym faktem wiąże się szereg konsekwencji- głównie chodzi o zasady zachowania się poszczególnych osób, opisane w Kodeksie Cywilnym. Dobrze jest wiedzieć jak się powinno zachować by zachowanie było prawne, jeżeli pozostaje się w takim stosunku. Szczególnie ważna jest pozycja wierzyciela, bowiem czasami zdarzy mu się, kiedy wierzyciel nie będzie spełniał swoich świadczeń, że będzie musiał dochodzić wierzytelności.

Dochodzenie wierzytelności możliwe jest na podstawie postępowania przed sądem cywilnym. Polega ono na przymusowym odebraniu od dłużnika zaległych wierzytelności. Trzeba jednak zastosować specjalne metody, by nie okazało się, że dłużnik nie ma z czego spełnić swoich zalegających świadczeń. Wszystko zależy od tego co orzeknie sąd i  jak będzie działał komornik. Warto także zauważyć, że wierzytelność może zostać dochodzona także z wierzytelności dłużnika, co poprawia sytuację dochodzącego swoich należności wierzyciela. Także podstawowe przepisy Kodeksu Cywilnego starają się polepszyć jego sytuację poprzez dodania mu możliwości pobierania odsetek za opóźnienie. Ich wysokość wynosi sumę stopy referencyjną Narodowego Banku Polski oraz 5,5 punktów procentowych. Warto o tym pamiętać przy dochodzeniu swoich wierzytelności, bowiem pozwoli to na odzyskanie chociażby jakiegoś małego odszkodowania za zwłokę. Dotyczy to jednak tylko zobowiązań pieniężnych. W wypadkach, kiedy dłużnik zobowiązany jest do świadczenia innego niż pieniężne,  wierzyciel uprawniony jest do odszkodowania za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub niepełne wykonanie zobowiązania. 

By dochodzić skutecznie swoich wierzytelności praktycznie nie można działać samemu. Odbywa się to bowiem przed sądem, a więc znajomość przepisów jest konieczna. Warto przy tym zauważyć fakt, że wierzyciel najczęściej nie zna przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, a to w nim zapisane są wszystkie wymogi formalne. Ich niedochowanie stawia wierzyciela na straconej pozycji. Dobrze jest więc korzystać z usług zespołu specjalistów. Oczywiście wiąże się to z pewnymi kosztami, jednak odzyskanie swoich pieniędzy często może być tego warte. Dochodzenie wierzytelności to proces niezwykle skomplikowany. Czasem jednak warto podjąć odpowiednie kroki.

Chcesz wiedzieć więcej? Więcej na ten temat:

WASZE KOMENTARZE
Autor bloga wyłączył możliwość komentowania tego wpisu
Zdjęcie: Marek Barankiewicz