blog background
 
Porady Prawnicze: Poznański Blog Prawniczy
prawo, kancelaria, podatki
metka_epoznan
Upadłość konsumencka
ok
0
not ok
0
liczba odsłon: 28

Upadłość konsumencka, co to jest?

Upadłość konsumencka funkcjonuje w prawie polskim od 2009 roku i dotyczy osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Polega na redukcji lub umorzeniu długów tej osoby wtedy, gdy na niewypłacalność miały wpływ okoliczności zewnętrzne, niezależne od woli i możliwości dłużnika ( ciężka choroba, utrata pracy, wypadek...)

Kto inicjuje upadłość konsumencką?

O upadłość konsumencką wnioskuje dłużnik. Wniosek o takiej treści kieruje do stosownego sądu rejonowego, wydziału gospodarczego lub upadłościowego. W przypadku upadłości konsumenckiej wierzyciele dłużnika nie posiadają uprawnień do wszczęcia upadłości ze swojej strony. Czyli nie zachodzą okoliczności, jakie sprzyjają wierzycielom, jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca. 

Jak często można wnioskować o upadłość konsumencką?

O upadłość konsumencką dłużnik może wnioskować do sądu raz na 10 lat i tylko wtedy, gdy może wykazać zaistnienie nadzwyczajnych okoliczności. Nowelizacja prawa w zakresie upadłości konsumenckiej mocno uprościła procedury oraz obniżyła koszty samego wniosku, wynagrodzenia syndyków i innych opłat sądowych. 

Majątek poza egzekucją

We wniosku o upadłość konsumencką składanym w sądzie przez dłużnika należy wymienić wszystkie składniki swojego majątku, które staną się składową masy upadłościowej. Jednak muszą to być tylko te składowe, które posiadają realną wartość rynkową i mogą zostać sprzedane w celu zaspokojenia roszczeń dłużników. Kodeks postępowania cywilnego, rozdział V wymienia listę rzeczy oraz praw, które nie mogą zostać zajęte przez syndyka. Chodzi o to, aby dłużnik wraz z rodziną zachował swoje niezbywalne egzystencjonalne prawa i aby cała rodzina mogła dalej żyć w sposób godny. 

Upadłość konsumencka pozwala na zachowanie godnego życia, maksymalnego zaspokojenia wierzycieli z majątku dłużnika oraz doprowadzenie do oddłużenia i przywrócenie go społeczeństwu. 

Oddłużanie

Realnie wartościowy majątek dłużnika, czyli domy, jego mieszkania, działki, samochody etc. w procesie upadłościowym zostają zlicytowane, a pozyskane tą drogą pieniądze zostają przeznaczone na spłatę wierzycieli. Jeżeli jedną ze składowych majątku jest dom czy mieszkanie, w którym mieszka dłużnik wraz z rodziną,  dłużnik otrzymuje  z kwoty sprzedaży nieruchomości środki finansowe na opłacenie wynajmu nowego mieszkania dla rodziny. Muszą to być środki, za które dłużnik będzie mógł opłacić 24 miesiące wynajmu.

Reszta kwoty zostaje podzielona pomiędzy wierzycieli w kolejności ich uprzywilejowania. Jeżeli pozyskane środki nie wystarczą na spłacenie wszystkich długów, sąd stworzy plan spłat oparty na realnych możliwościach dłużnika. 

 

 

WASZE KOMENTARZE
Autor bloga wyłączył możliwość komentowania tego wpisu
Zdjęcie: Marek Barankiewicz