blog background
 
Porady Prawnicze: Poznański Blog Prawniczy
prawo, kancelaria, podatki
metka_epoznan
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od A do Z
ok
0
not ok
0
liczba odsłon: 27

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to rodzaj prawny przedsiębiorstwa, który został utworzony poprzez jedną, bądź więcej osób, którzy są wspólnikami. Jest ona bowiem jedną z najczęściej wybieranych form prawnych przez przedsiębiorców. Jej zasady funkcjonowania zostały uregulowane w Kodeksie Spółek Handlowych (KSH). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odnosi się również do tego, iż jest w niej zawarty jeden, aczkolwiek bardzo ważny przepis, który mówi, że jednoosobowa spółka z o.o nie może być zawiązana wyłącznie przez inną również jednoosobową spółkę z o.o. Jest to oczywiście swoiste ograniczenie odnoszące się do sytuacji, w której następuje zawiązywanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W jaki sposób dokonać rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje się stosunkowo prosto, dlatego też jest ona jedną z najbardziej preferowanych spółek przez przedsiębiorców. Otóż na wstępie jest wymagany kapitał zakładowy spółki, który wynosi minimum 5 000 złotych. Następnie wkłady, które są przeznaczone na pokrycie kapitału zakładowego powinny być wniesione w formie gotówkowej, bądź aportów, przy czym minimalną wartością udziałów jest kwota 50 złotych. W następstwie powstaje umowa spółki, która jest nadzorowana przez odpowiednią kancelarię notarialną, tak aby wszelkie formy prawne zostały zachowane, a umowa miała moc wiążącą. Z chwilą zawarcia takiej umowy, zostaje utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Dopiero po dokonaniu wpisy do KRS, spółka taka zdobywa osobowość prawną. W spółce powinien również zostać ustanowiony zarząd, który może się składać zarówno z obywateli polskich, jak również z obcokrajowców.

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Należy również zaznaczyć, iż skład zarządu może być jednoosobowy, a także wieloosobowy, aczkolwiek osoby w nim zasiadające muszą być osobami fizycznymi. Osoby wchodzące w skład zarządu nie muszą na stałe przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawową kwestią jest to, iż wspólnicy muszą osobiście stawić się na nawiązanie tej danej spółki. Aczkolwiek w przypadku, w którym wspólnikiem jest inna spółka, to może ona wyznaczyć do tej czynności swojego prokurenta. Pełnomocnictwa takiego udziela się zarówno w Polsce, jak również za granicą. Jest ono również udzielane w formie aktu notarialnego, jak w przypadku samej umowy spółki. 

Opodatkowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o należy do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż wraz z wpisem do KRS nabywa osobowość prawną. Aczkolwiek podatnikiem jest również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, jeszcze przed wpisem do KRS. 

Chcesz wiedzieć więcej? Więcej na blogu:

WASZE KOMENTARZE
Autor bloga wyłączył możliwość komentowania tego wpisu
Zdjęcie: Marek Barankiewicz