blog background
 
Porady Prawnicze: Poznański Blog Prawniczy
prawo, kancelaria, podatki
metka_epoznan
Ochrona znaków towarowych
ok
0
not ok
0
liczba odsłon: 33

Problematyka ochrony znaków towarowych, a także ich rejestracji ma w Polsce coraz większe znaczenie. Wpływ na to ma przede wszystkim fakt, że przedsiębiorcy coraz bardziej zauważają, że zarejestrowane przez nich oznaczenia mogą być w przyszłości bardzo cennym elementem majątku firmy. Może być również istotnym elementem promocji nie tylko przedsiębiorstwa, ale również świadczonych usług i wytwarzanych produktów.

Istotnym elementem jest zagwarantowanie znakom towarowym właściwej ochrony prawnej tak, by zapobiec naruszeniom ze strony osób trzecich oraz uniemożliwić uzyskiwania korzyści przez osoby trzecie korzyści materialnych.

Prawa ochronne na znaki towarowe

Prawa ochronne udzielane są na znaki towarowe. Zgłoszeniami dotyczącymi znaków towarowych zajmuje się Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, który również wydaje decyzje w sprawach udzielania praw ochronnych, a także prowadzi rejestr znaków towarowych. Warto wiedzieć, że prawo ochronne na znak towarowy można uzyskać na 10 lat od daty zgłoszenia go do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Oczywiście prawo ochronne na znak towarowy może zostać przedłużone na kolejne dziesięcioletnie okresy. Uprawniony musi jednak wystąpić z odpowiednim wnioskiem.

Należy przy tym pamiętać, aby wniosek w tym zakresie musi być złożony przed końcem upływającego okresu ochrony. Nie może jednak wpłynąć wcześniej niż rok przed jego upływem. Przy złożonym wniosku trzeba oczywiście wpłacić określoną kwotę na kolejny okres ochronny. 

Warunki uzyskania prawa ochronnego

Gdy przeprowadzone zostanie już postępowanie, a także zbadanie czy w danym przypadku będą spełnione odpowiednie ustawowe wymagania w kwestii uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydaje właściwą decyzję dotyczącą kwestii udzielenia  albo odmowy prawa ochronnego. Gdy decyzja będzie pozytywna, udzielenie prawa ochronnego nastąpi w przypadku wpłaty opłaty za dziesięcioletni okres ochronny. Jest to bardzo ważne dla osób zgłaszających, ponieważ samo wydanie decyzji przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej nie spowoduje udzielenia prawa ochronnego.

Bardzo często zdarzają się przypadki, gdy zgłaszający po uzyskaniu pozytywnej decyzji Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej nie zapozna się z nią do końca, przez co nie uiści opłaty i przypomnij sobie o tym fakcie dopiero po kilku latach od wydania decyzji, gdy chce skorzystać z prawa ochronnego. W takim wypadku całą procedurę, która jest związana ze zgłoszeniem znaku towarowego trzeba rozpocząć od samego początku, gdyż prawo ochronne tak naprawdę nie zostało udzielone.  

Chcesz doczytać więcej? Polecane artykuły w temacie:

WASZE KOMENTARZE
Autor bloga wyłączył możliwość komentowania tego wpisu
Zdjęcie: Marek Barankiewicz