blog background
 
Porady Prawnicze: Poznański Blog Prawniczy
prawo, kancelaria, podatki
metka_epoznan
Czym jest analiza due diligence?
ok
0
not ok
0
liczba odsłon: 46

Definicja analizy due diligence.

Due diligence to badanie kondycji danego przedsiębiorstwa. Badanie danego przedsiębiorstwa jest zlecane przez inwestora, który jest zainteresowany kupnem przedsiębiorstwa. Podczas przeprowadzania badania pod analizę bierze się kondycję:

 • finansową,
 • handlową,
 • prawną,
 • podatkową,
 • technologiczną.

Celem badania jest ocena mocnych oraz słabych stron danego przedsiębiorstwa. Dodatkowo pozwala określić szanse i zagrożenia w przypadku zakupu danego przedsiębiorstwa przez inwestora. 

Zastosowanie analizy due diligence.

Analizę due diligence stosuje się w następujących sytuacjach:

 • sprzedaż przedsiębiorstwa,
 • sprzedaż akcji lub udziałów,
 • fuzji spółek kapitałowych,
 • wprowadzeniu przedsiębiorstwa do obrotu publicznego,
 • poszukiwania inwestora,
 • oddłużania,
 • wywłaszczania.

Analiza due diligence to nie audyt, ponieważ audyt obejmuje jeden obszar pod kontrolę. Analizę due diligence przeprowadza się w innym sposób dla każdej branży, ponieważ każda branża cechuje się różnymi warunkami. Analizę może przeprowadzić również firma, która jest przejmowana, aby zlikwidować zagrożenia, które mogłyby zniechęcić inwestora do zainwestowania w nasze przedsiębiorstwo.Najlepiej analizę jest zlecić firmę zewnętrznej, aby mieć pewność, że analiza będzie przeprowadzona w sposób bezstronny i przejrzysty. 

Istotny obszar analizy due diligence.

Istotny obszar analizy to wszelkie kwestie finansowe. Analiza kwestii finansowych obejmuje:

 • analizę umów kredytowych, pożyczkowych czy leasingowych,
 • analizę umów zabezpieczeń, zabezpieczeń ustanowionych na majątku przedsiębiorstwa, emisji dłużnych papierów wartościowych. 

Analiza due diligence krok po kroku.

W celu rozpoczęcia pierwszego kroku analizy należy bardzo dokładnie określić zakres analizy. Należy szczególny nacisk kierować na ocenę obszarów, w których może wystąpić  ryzyko biznesowe, finansowe, podatkowe oraz prawne. Pierwszym krokiem w przeprowadzeniu analizy powinno być zabezpieczenie ważnych danych dla przedsiębiorstwa. W celu ochrony danych przedsiębiorstwa należy podpisać umowę z wykonawcą analizy. Umowa powinna mieć formę pisemną i zawierać oświadczenie o tym, że poufne informacje wykorzystane będą tylko w celu przeprowadzenia analizy. Drugi krok, który odbywa się po podpisaniu umowy polega na wykonaniu analizy danego przedsiębiorstwa. Analizy danego przedsiębiorstwa dokonują osoby posiadające wiedzę:

 • ekonomiczna,
 • prawniczą,
 • marketingową,
 • z zakresu rachunkowości,
 • z zakresu rzeczoznawstwa majątku.

Trzeci krok to przedstawienie wyników analizy due diligence. Wyniki analizy będą bardzo pomocne w celu podjęcia decyzji o współpracy z danym przedsiębiorstwem przez inwestora, ale też firma przejmowana może w oparciu o wyniki analizy zlikwidować pewne zagrożenia mające wpływ na decyzje inwestora. 

 

WASZE KOMENTARZE
Autor bloga wyłączył możliwość komentowania tego wpisu
Zdjęcie: Marek Barankiewicz