blog background
 
Porady Prawnicze: Poznański Blog Prawniczy
prawo, kancelaria, podatki
metka_epoznan
Odszkodowanie związku z podróżą autobusem
ok
0
not ok
0
liczba odsłon: 54

Obecnie jako cel swoich podróży wybieramy już nie tylko Polskę, ale też i inne kraje Unii Europejskiej. Niestety podczas podróży autobusem może nam się przydarzyć wypadek. Jeżeli podczas podróży autobusem przytrafi się nam wypadek to powinniśmy pamiętać, że mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie. 

Co jest najważniejsze w ubieganiu się o odszkodowanie?
W celu uzyskania odszkodowania najważniejszym dokumentem jest umowa przewozu. Na podstawie umowy przewozu klient ma prawo do dochodzenia odszkodowania. Umowa przewozu jest zawierana w momencie zakupu biletu. Jednak w przypadku zakupu wycieczek w biurach podróży umowa odnośnie przewozu zostaje zawarta w momencie podpisania umowy o świadczenie usług transportowych. W takiej umowie znajdziemy informacje odnośnie transportu podczas wycieczki i zapisy związane z kosztem podróży. 

Brak umowy przewozu a odszkodowanie

Zdarzają się przypadku takie, że nie wszystkie osoby posiadają zawartą umowę przewozu zawartą w postaci pisemnej. W takim przypadku należy pamiętać, że umowa przewozu jest zawierana poprzez wejście do pojazdu. Osoby, które nie mają biletu lub nie wykupiły wycieczki mają prawo do żądania odszkodowania.

Zobowiązania przewoźnika wobec pasażerów 

 Przewoźnik jest zobowiązany do odszkodowania związku z szkodami, które ponieśli pasażerowie. Pasażer przed podróżą powinien uzyskać informacje o firmie przewozowej z jaką współpracuje biuro podróży. Należy pamiętać o tym, że biuro podróży nie odpowiada na nasze bezpieczeństwo podróży. Za nasze bezpieczeństwo podczas podróży dba przewoźnik. Odpowiedzialność przewoźnika obejmuje właściwe wykonanie umowy przewozu. Przepisy chronią pasażerów przed skutkami takimi jak opóźnienia przyjazdu czy przedwczesnego odjazdu autobusu. Jeżeli mienie pasażera zostało uszkodzone z winy przewoźnika to odpowiedzialność w takiej sytuacji poniesie przewoźnik. Jeżeli pasażer doznał obrażeń ciała powstałych w wyniku ruchu pojazdu to zastosowanie w takiej sytuacji mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Przewoźnik poniesie w takiej sytuacji odpowiedzialność jeżeli pasażer doznał obrażeń związku z winą przewoźnika. Odszkodowanie będzie wypłacone z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdu. 

Postępowanie w przypadku wypadku w Polsce i zagranicą

W sytuacji wypadku mamy prawo do odszkodowania. W celu jego uzyskania należy ustalić sprawcę wypadku i zebrać następujące informacje:

  • numer rejestracyjny,
  • numer polisy sprawcy.

W celu usprawnienia likwidacji szkody, która miała miejsce na terenie Europy powstał system Zielonej Karty. Celem systemu jest to, aby osoby poszkodowane mogły otrzymać odszkodowanie i nie byli zobowiązani do zawierania ubezpieczenia OC komunikacyjnego na granicy odwiedzanego kraju. Związku z tym jeżeli wypadek miał miejsce w kraju, który należy do tego systemu to osoba poszkodowana ma możliwość prowadzenia postępowania w Polsce. Pozwala to na oszczędność czasu, pieniędzy i zwalania z konieczności dokonywania tłumaczeń dokumentów oraz prowadzenia sprawy w przed sądem zagranicą.

WASZE KOMENTARZE
Autor bloga wyłączył możliwość komentowania tego wpisu
Zdjęcie: Marek Barankiewicz