blog background
 
Porady Prawnicze: Poznański Blog Prawniczy
prawo, kancelaria, podatki
metka_epoznan
Zasiedzenie
ok
0
not ok
0
liczba odsłon: 39
Zasiedzenie może w społeczeństwie budzić skrajne uczucia. Z jednej strony można twierdzić, ze jest to idealny sposób nabycia własności nieruchomości. Jeżeli ktoś przez odpowiedni okres będzie władał nieruchomością jak właściciel, może nabyć w zasadzie jej własność za darmo. Inni ludzie będą jednak mówić, że jest to niesprawiedliwe. Z prawa własności wynika możliwość korzystania z nieruchomości, nie konieczność. To, że właściciel nie interesuje się swoją własnością nie powinno być przesłanką do jej utraty- twierdzą oponenci. Polski ustawodawca włączył instytucję zasiedzenia do polskiego prawa z chęci dostosowania stanu faktycznego do stanu prawnego. Jeżeli ktoś zachowuje się względem danej rzeczy jak właściciel powinien mieć prawo nabyć tę nieruchomość. Jest to pierwotne nabycie rzeczy (a więc takie, w którym nie następuje przekazanie praw od poprzedniego właściciela), jednak sama rzecz zachowuje obciążenia, które na niej zostały ustanowione. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że zasiedzenie skierowane jest przeciwko właścicielowi, a nie przeciwko samej rzeczy.

Zasiedzenie wygląda inaczej w przypadku rzeczy ruchomych i nieruchomości. Po pierwsze, różne są terminy zasiedzenia. W przypadku ruchomości ustawowym terminem są trzy lata. Nie zawsze będzie jednak występowała możliwość zasiedzenia rzeczy ruchomej po trzech latach. Ustawa Kodeks Cywilny wymaga by przez cały okres tych trzech latach po stronie posiadacza rzeczy występowała dobra wiara. Oznacza to, że właściciel przez całe trzy lata posiadacz występuje w usprawiedliwionym przekonaniu, że rzecz mu się należy jako właścicielowi (oczywiście nie wchodzi możliwość powołania się na przekonanie, że jest się dzierżycielem, dzierżawcą, najemcą etc.). Jeżeli ktoś wie, że nie należy mu się tytuł do samoistnego posiadania rzeczy, albo z należytą starannością mógłby się dowiedzieć- nie można zasiedzieć rzeczy.
W wypadku nieruchomości jest inaczej. Tutaj istnieje możliwość występowania złej wiary. Różnią się natomiast terminy. Jeżeli posiadacz w momencie rozpoczynania zasiedzenia jest w dobrej wierze, wystarczy termin 20 lat samoistnego, nieprzerwanego posiadania. W wypadku złej wiary posiadacza termin wynosi 30 lat.

Więcej artykułów w temacie zasiedzenia:
1. Opłata od wniosku o zasiedzenie użytkowania wieczystego gruntu
2. Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości za okres sprzed zasiedzenia
3. Powództwo o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
WASZE KOMENTARZE
Autor bloga wyłączył możliwość komentowania tego wpisu
Zdjęcie: Marek Barankiewicz