blog background
 
Porady Prawnicze: Poznański Blog Prawniczy
prawo, kancelaria, podatki
metka_epoznan
Prawo dostępne dla każdego
ok
0
not ok
0
liczba odsłon: 23
Kiedy ludzie mają mieć do czynienia z prawem w postaci wizyty w sądzie czy u prawnika, często brakuje im fachowej wiedzy, a przez to także odwagi, aby skutecznie walczyć o swoje prawa. Dlatego też funkcjonuje wiele instytucji, które starają się przedstawić prawo i jego przepisy w taki sposób, aby było to użyteczne dla tych, którzy fachowo się nim nie zajmują.

Prawo cywilne


Lwia część spraw, jakie są wytaczane przed ogół sądów i którymi zajmują się kancelarie adwokackie czy notarialne, dotyczy zakresu prawa cywilnego. Kodek cywilny jest bowiem podstawowym aktem prawnym, do którego odwołują się niemal wszystkie akty prawne niższego szczebla. Nominalnie nie są one aktami niższego szczebla, jednak w stanie szerokość regulacji kodeksowej sprawia, że odwołują się one do Kodeksu cywilnego. Tak więc znajomość regulacji Kodeksu cywilnego wydaje się być zdecydowanie decydująca w kwestiach, które są z nim związane. Dlatego też dobry prawnik powinien go niewątpliwie znać i stosować w taki sposób, aby to jego klientowi pomogło i aby wygrał on sprawę. Najczęściej motywacją dla prawnika są finanse, ponieważ w umowach zawieranych z klientami zwykle różnicuje się stawki w zależności od tego, czy prawnik wygra dla niego sprawę, czy też nie. Trzeba jednak pamiętać o stawkach ustawowych, które w niektórych sytuacjach ustalają na sztywnym poziomie tą kwestię. Przykładowo, można się z tym spotkać w przypadku spraw alimentacyjnych.

Prawo administracyjne


Nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku prawa administracyjnego. Tutaj zwykle nie dochodzi do rozpraw i pomoc prawnika nie jest tak koniecznie potrzebna. Tym bardziej, że prawo administracyjne, poprzez Kodeks postępowania administracyjnego reguluje zasadę, że nieznajomość prawa w postępowaniu administracyjnym nie szkodzi. Ten sam Kodeks postępowania administracyjnego reguluje zasadę czynnego udziału stron w postępowaniu, co sprawia, że strona musi być informowana o wszystkich istotnych dla niej okolicznościach faktycznych i prawnych, dotyczących sprawy. Dzięki temu może ona właściwie zareagować, aby uniknąć rozstrzygnięcia, które nie byłoby dla niej pozytywne. Tu pomoc prawnika nie zawsze jest potrzebna. Czasem wystarczy samodzielna lektura ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

WASZE KOMENTARZE
Autor bloga wyłączył możliwość komentowania tego wpisu
Zdjęcie: Marek Barankiewicz