blog background
 
Porady Prawnicze: Poznański Blog Prawniczy
prawo, kancelaria, podatki
metka_epoznan
Umowa ugody
ok
0
not ok
0
liczba odsłon: 25

Kodeks cywilny w księdze zobowiązań podaje regulację ponad dwudziestu umów, które mogą zawierać podmioty prawa cywilnego. Nauka prawa nazywa tę część, częścią szczegółową zobowiązań. Oczywiście wymienione w niej umowy nie są jedynymi umowami, które podmiot prawa cywilnego może zawrzeć. W Polsce istnieje swoboda umów, dzięki której można ułożyć stosunek prawny w dowolny sposób, byle by tylko nie był sprzeczny z ustawą oraz zasadami współżycia społecznego, albo miał na celu obejście ustawy. Jedną z umów wymienionych w kodeksie cywilnym jest umowa ugody.

Ugoda w Polsce

Nam zazwyczaj ugoda kojarzy się z ostatnią fazą sporu w sądzie, co widzieliśmy niejednokrotnie a amerykańskich filmach. Powszechnie zawierane ugody jednak różnią się od tego modelu. Przede wszystkim należy powiedzieć, że ugoda w Polsce jest to umowa, przez którą strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w celu uchylenia sporu, uczynienia klarownymi przysługujące podmiotom prawa czy też by zapewnić sobie, że spór w przyszłości nie powstanie. Te ustępstwa mogą być różnej natury, jednak najczęściej będzie to rezygnacja z jakiś roszczeń, na rzecz drugiej strony. Oczywiście druga strona robi dokładnie to samo. Ugoda jest umową bardzo pomocną, zwłaszcza gdy człowiek nie jest pewny co do praw i samego stosunku prawnego, a jednak przy tym bardzo zależy mu, żeby wszystko poszło pomyślnie.

Jak podejść do ugody?

Prawda jest jednak taka, że bez specjalistycznej wiedzy nie będzie można opanować wiadomości oraz umiejętności z zakresu ugody. Kodeks cywilny o ugodzie wspomina raptem w dwóch przepisach, a sama tematyka jest znacznie szersza, a trudną ją też omawiać bez podstawowych wiadomości z zakresu prawa cywilnego. Dobrze jest jednak mieć świadomość, że coś takiego jak ugoda istnieje i w razie wątpliwości zwrócić się do prawnika, który na pewno będzie mógł w tym temacie wytłumaczyć klientowi wszystko prostymi słowami.


Na temat ugody można przeczytać również tutaj: https://www.kancelaria-walterowicz.pl/zachowek/

WASZE KOMENTARZE
Autor bloga wyłączył możliwość komentowania tego wpisu
Zdjęcie: Marek Barankiewicz