blog background
 
Porady Prawnicze: Poznański Blog Prawniczy
prawo, kancelaria, podatki
metka_epoznan
Podatki od spadków i darowizn 2017r.
ok
0
not ok
0
liczba odsłon: 64

Otrzymanie darowizny powoduje zazwyczaj konieczność zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Przepisy prawa wprowadzają jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn jeśli te dokonywane są w kręgu najbliższej rodziny. Aby nie płacić tego podatku, należy w ciągu 6 miesięcy zgłosić do Urzędu Skarbowego otrzymanie darowizny.

Zasady opodatkowania darowizn podatkiem od spadków i darowizn regulują przepisy ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 205, z późn. zm.).

Powstanie obowiązku podatkowego

Bardzo ważne jest prawidłowe określenie momentu powstania obowiązku podatkowego. Wyznacza bowiem moment gdy zależy ów podatek zapłacić. Ustawa o podatku od spadków i darowizn wskazuje, że moment powstania obowiązku podatkowego zależy od formy nabycia spadku lub darowizny. W przypadku darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania tej formy, z chwilą dokonania darowizny. Podatnicy zobowiązani są do złożenia zeznania podatkowego w terminie miesiąca od otrzymania darowizny. Mowa o tym w artykule 17a omawianej ustawy. Należy dodać, że deklaracji nie trzeba składać, jeżeli podatek wpłacamy u notariusza. W takim wypadku wszelkie formalności załatwi za nas notariusz.

Kto i kiedy nie zapłaci podatku

Warto wiedzieć, że najbliższa rodzina może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Po spełnieniu kilku warunków, od darowizny czy też spadku otrzymanych od najbliższej rodziny podatku płacić nie trzeba.

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (np. dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zgłoszenia dokonuje się w urzędzie skarbowym na formularzu SD-Z2. Zgłoszenie takie nie jest wymagane w sytuacji, gdy wartość darowizny nie przekracza kwoty 9637 zł. Trzeba jednak pamiętać, że do limitu tego wlicza się darowizny otrzymane od tej samej osoby z ostatnich 5 lat.

 

 Więcej artykułów na ten temat:


  1. Zachowek – początek biegu terminu przedawnienia
  2. Odwołanie darowizny – rażąca niewdzięczność
  3. Skarga pauliańska nie pomoże przy ustalaniu zachowkuWASZE KOMENTARZE
Autor bloga wyłączył możliwość komentowania tego wpisu
Zdjęcie: Marek Barankiewicz