blog background
 
Porady Prawnicze: Poznański Blog Prawniczy
prawo, kancelaria, podatki
metka_epoznan
Ochrona danych osobowych
ok
0
not ok
0
liczba odsłon: 25

Ustawa o ochronie danych osobowych to ustawa mająca na celu ochronę przede wszystkim osób fizycznych a dokładniej ochronę danych, które mogłyby identyfikować te osoby i być przetwarzane przez różne podmioty, instytucje, organizacje.

Ochrona danych osobowych to temat, o którym coraz więcej się mówi i pisze, gdyż z roku na rok rośnie również świadomość społeczeństwa na temat prawa do ochrony swoich danych, również tych powierzonych obcym podmiotom.

 

Dane osobowe – cóż to takiego?

Według ustawy o ochronie danych osobowych danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, a  za osobę możliwą do zidentyfikowania uważa się taką, której tożsamość można określić na podstawie numeru identyfikacyjnego lub też ze względu na unikalne czynniki określające jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

 

Jakie to mogą być informacje?

Może to być komunikat w formie pisemnej - na przykład jakaś notatka pisemna, która pozwoli daną osobę zidentyfikować.  Mogą to być fotografie, zdjęcia rentgenowskie, DNA ale także komunikaty lub inne treści w formie elektronicznej.

Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić pośrednio lub bezpośrednio za pośrednictwem numerów identyfikacyjnych (np. NIP, PESEL, nr paszportu) ale także jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne (DNA, wzór siatkówki, grupa krwi), umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Do danych osobowych zalicza się więc nie tylko imię, nazwisko i adres. Jednak danymi osobowymi nie będą informacje o dużym stopniu ogólności, np. imię i grupa krwi. Lecz jeżeli te informacje zestawimy z innymi danymi, np. z numerem PESEL, to ten zestaw danych pozwoli już nam tę osobę zidentyfikować i taki zestaw danych osobowych podlega już ochronie.

 

Czym jest ochrona danych osobowych?

Ochrona danych osobowych to ochrona informacji dotyczących osób fizycznych przez podmioty, które tymi danymi dysponują. I mowa tu zarówno o pojedynczych informacjach stanowiących dane osobowe, ale także o całe zbiory danych. Obowiązek ten wprost wynika z zapisów ustawy, ustawa gwarantuje bowiem każdej osobie fizycznej prawo do ochrony jej danych osobowych.


Więcej na ten temat:

  1. Dane przedsiębiorców wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością podlegają ochronie.
  2. Przetwarzanie danych osobowych lekarzy przez komercyjny portal internetowy
  3. Logowanie na cudzym koncie Facebook może zakończyć się w sądzie

WASZE KOMENTARZE
Autor bloga wyłączył możliwość komentowania tego wpisu
Zdjęcie: Marek Barankiewicz