blog background
 
Porady Prawnicze: Poznański Blog Prawniczy
prawo, kancelaria, podatki
metka_epoznan
Ulga na internet w rozliczeniu podatku
ok
0
not ok
0
liczba odsłon: 36

Polskie przepisy prawa podatkowego dopuszczają kilka ulg, które można odliczyć od podatku dochodowego. Jedną z nich jest tak zwana ulga na internet. Podstawowym warunkiem skorzystania z tej ulgi jest posiadanie umowy na internet w okresie rozliczania podatku. Istotne jest jednocześnie to, żeby na fakturze rozliczeniowej widniało jednoznaczne wyszczególnienie kwoty, która jest należnością za świadczenie usługi dostępu do sieci. Jest to szczególnie ważne w przypadku usług łączonych takich jak telewizja, internet i telefonia komórkowa. Dostęp do internetu można odliczyć tylko dwukrotnie. Oznacza to, że jeżeli w dwóch kolejnych latach skorzystamy z tej ulgi, nie będziemy mogli wykorzystać jej po raz trzeci. Odliczenie jest możliwe bez względu na to czy posiadamy stały dostęp do internetu czyli przewód, który jest doprowadzony do naszego miejsca zamieszkania, czy korzystamy z internetu mobilnego.

Maksymalna wartość ulgi

Polski prawodawca postanowił ograniczyć kwotę jaka możliwa jest do odliczenia z tytułu posiadania dostępu do internetu. Aktualnie wynosi ona 760 złotych. W przypadku, gdy wartość należności za usługę dostępową jest niższa, należy w zeznaniu rocznym podać rzeczywistą jej wartość. Limit o którym mowa przysługuje każdej osobie. Oznacza to, że w przypadku ponoszenia przez małżonków większych kosztów związanych z korzystaniem z internetu mogą oni odliczyć razem aż 1520 złotych.

Podczas ewentualnej kontroli skarbowej trzeba również posiadać wszystkie faktury, na podstawie których zostało dokonane odliczenie. W związku z tym, że kontrola może się odbyć w ciągu pięciu lat od złożenia zeznania rocznego trzeba pamiętać o tym, że dokumenty rozliczeniowe także należy przez ten okres przechowywać. 

WASZE KOMENTARZE
Autor bloga wyłączył możliwość komentowania tego wpisu
Zdjęcie: Marek Barankiewicz