blog background
 
Fisiu: Tytuł bloga
prawda, świat
metka_epoznan
Królestwo Boże - czy cokolwiek o nim wiemy?
ok
0
not ok
1
liczba odsłon: 99Szczęście, miłość, dobro, ciepło, braterstwo, sprawiedliwość, dobrobyt, dostatek – właściwie długo można by wymieniać rzeczy, które Bóg zapewni w swoim Królestwie ludziom, którzy do niego wejdą, których nie potrafią nam zapewnić żadni politycy, królowie czy wodzowie, a których człowiek tak bardzo potrzebuje. Królestwo Boże jest głównym tematem nauczania Syna Bożego – Pana Isusa Chrystusa podczas Jego ziemskiej wędrówki, który zapewniał o jego nadejściu, opowiadał o nim w wielu przypowieściach i który nauczył nas modlić się o jego nastanie:

Mt 6:

(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje,

(10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.

Mt 4:

(17) Odtąd począł Isus kazać i mówić: Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios.

Niby nic nowego, niby każdy o tym słyszał. Problem polega jednak na tym, że poza Świadkami jehowy nikt o tym praktycznie nie mówi. Nie mówi się o tym, że owo Królestwo zmiecie wszystkie obecne królestwa jakie są na ziemi. Znaczy to ni mniej ni więcej tyle, że wszystkie Merkele, Obamy, Tuski, Kaczyńscy, Trumpy, Hollandy tego świata i inni słudzy szatana i bestii (bestii opisanej w Objawieniu Jana) zostaną zmiecieni z powierzchni ziemi i ukarani za wszystkie swoje zbrodnie. Wiele z tego, co obecnie dzieje się na świecie wskazuje bowiem na to, że żyjemy w czasach końca lub, że w owy czas końca wchodzimy.

Paradoksalnie tym, co wiemy na pewno o Królestwie Boga jest to czego nie wiemy, czyli momentu jego nadejścia.

Mt 24:

(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Jest to bardzo ważne ostrzeżenie dla nas od samego Syna Bożego, że Jego nadejście i nastanie Królestwa Bożego może nastać w każdej chwili! Może to być nawet teraz, zaraz, za 5 minut, za godzinę, ale może też być za rok. Dlatego polecił nam chociażby w przypowieści o pannach mądrych i głupich, abyśmy cały czas czuwali bo nie wiemy, kiedy On przyjdzie. Co zatem znaczy „czuwać”. Moim zdaniem nie chodzi raczej o to, byśmy stali np. przy oknie i patrzyli w niebo, czy może już nie nadchodzi. Chodzi tutaj bardziej o to, żeby żyć cały czas bez grzechu i wykonywać Prawo Boże (które nigdy nie zostało zniesione wbrew temu co ogłosił fałszywy apostoł Paweł), w ten sposób będziemy gotowi na Jego przyjście.

Od dłuższego już czasu w internecie wiele szumu jest wokół ludzi którzy twierdzą, że znają datę wielu przyszłych wydarzeń, jak powtórne przyjście Pana Isusa, koniec świata czy spadnięcie na ziemię jakiejś asteroidy. Niestety, ludzi tych można nazwać co najmniej nierozsądnymi, a wielu z nich to niestety fałszywi prorocy. Wiadomą rzeczą jest bowiem, że:

Mt 24:

(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.


Co więcej, życie wieczne w Królestwie Bożym to życie tu, na (nowej) ziemi.

Ap 5:

(9) I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu,

(10) I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi.

 

Ap 21:

(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

(5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.

 

Właśnie tak. Nastanie Królestwa Bożego oznacza koniec tego systemu rzeczy, koniec demokracji i dyktatur, koniec wyniszczających narody rządów satanistów. To jest właśnie Ewangelia – Dobra Nowina o Królestwie Bożym. Dokładnie o tym mówi sen Nebukadnesara z księgi Daniela, który to Daniel wyłożył mu:

Dn 2:

(31) Ty, królu, miałeś widzenie: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd.

(32) Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi,

(33) Jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. 

(34) Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je.

 

(35) Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie; i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię.

(36) Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi:

(37) Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę,

(38) W którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo spod nieba, którego uczynił władcą tego wszystkiego, ty jesteś głową ze złota,

(39) Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię.

(40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze.

(41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z gliną.

(42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche.

(43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliną, znaczy: będą się mieszać z nasieniem mężczyzn, ale nie będą się trzymać razem, tak jak żelazo nie miesza się samo z gliną.

(44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,

(45) Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny.

 

Otóż to – nadchodzące wielkimi krokami Królestwo Boże zniszczy obecne systemy rządów, które wyniszczają nas fizycznie, moralnie, psychicznie.

Temat Królestwa Bożego zaledwie liznąłem, więc zachęcam do zapoznania się z obszernym artykułem na ten temat z linku, który podaje na samym dole strony.

 

W temacie Królestwa Bożego bardzo ważnym elementem o którym trzeba wspomnieć jest rzekomo zaginione 10 pokoleń Izraela. Warto zdać sobie sprawę, że obecne państwo leżące w Palestynie, niesłusznie nazwane Izraelem a które niestety popiera praktycznie całe Chrześcijaństwo i uważa je za wypełnienie się proroctw jest totalnym kłamstwem. Państwo zwane Izraelem, które jest obecnie w Palestynie to nic innego jak szatański twór, rzekome wypełnienie się proroctw biblijnych o ponownym zjednoczeniu Ludu Bożego – Narodu Wybranego. Ludzie, którzy tam mieszkają to nie Izraelici (może jest ich tam mały odsetek) a Żydzi – Edomici i Chazarzy. Tak, zgadza się – Żyd i Izraelita to nie jest to samo. Naród Wybrany przez Boga, którego przodkami byli Abraham, Izaak i Jakub to Izraelici, a nie Żydzi!

Fałszywy apostoł Paweł mówił (wbrew temu co mówi Bóg), że nie ma już Izrealitów z krwi i kości, jest za to Izrael „duchowy”. Haczyk podłapali Świadkowie jehowy, którzy uważają, że to oni owym Izraelem duchowym są. Problem polega na tym, że Bóg, Isus Chrystus i apostołowie Baranka zgodnie oświadczają, że kompletny 12 pokoleniowy Izrael będzie żył w czasach ostatecznych!

Kim są zatem Izraelici? Cóż, wiele dowodów biblijnych i historycznych wskazuje na to, że są nimi... Słowianie! Tak jest – Słowianie, w tym Polacy, najprawdopodobniej są rzekomo zaginionym Ludem Bożym! Oczywiście nie są nimi wszyscy Polacy, Rosjanie czy Serbowie, ale wszystko wskazuje na to, że jakaś część z nas to Izraelici. Oczywiście to, czy ktoś będzie zbawiony i czy wejdzie do Królestwa Bożego nie zależy od tego czy jest potomkiem Abrahama, ale od przestrzegania Prawa Bożego, które jest wieczne i tylko jego przestrzeganie może człowiekowi dać zbawienie, oczywiście na mocy ofiary Syna Bożego – Isusa Chrystusa.

Po co więc taka euforia? O co wielkie halo, skoro zbawiony i tak może być każdy dobry człowiek? Ano chodzi o to, że fakt istnienia Izraelitów obecnie potwierdza Biblię i jej proroctwa!

Zapyta ktoś – gdzie zatem są te potwierdzenia i biblijne wersety? Są, są – nie chciałem tylko po prostu kopiować ich do tego artykułu bo można je znaleźć w artykule z linku, który podaję na samym dole strony, a który jest napisany naprawdę dobrze.

 

Gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi niezwykłymi rzeczami, bo wiedząc o tym może wrócimy do Boga i do Jego Prawa, a wtedy tym szybsze nasze wyzwolenie! :-)

 

Link do artykułu o Królestwie Bożym cz. I - http://zbawienie.com/dobra-nowina.htm

 

Link do artykułu o Królestwie Bożym cz. II - http://zbawienie.com/dobra-nowina-2.htm

 

Link do innego artykułu o Królestwie Bożym - http://zbawienie.com/wybawienie-ludu-Bozego.htm

 

Link do artykułu o zaginionych 10 pokoleniach Izraela - http://zbawienie.com/10-pokolen.htm

WASZE KOMENTARZE
Autor bloga wyłączył możliwość komentowania tego wpisu
Zdjęcie: Bogusław Tadeuszewski