Pogoda jutro Pogoda Poznań
2313

Tu opisz zauważony błąd w tekście,
(sprawy niezwiązane z błędami nie będą rozpatrywane tą drogą - o wszelkich innych sprawach kontaktuj się poprzez stronę)

E-mail kontaktowy:

Wpisz kod z obrazka:
codeimg

Będą budować nowe drogi rowerowe na ul. Grunwaldzkiej. Utrudnienia od poniedziałku!
j | aktualizacja: Niedziela, 3 2019 roku, godzina 24: 1

Poznańskie Inwestycje Miejskie właśnie podpisały umowę na wykonanie prac budowlanych, które rozpoczną się w przyszłym tygodniu.

Będą budować nowe drogi rowerowe na ul. Grunwaldzkiej. Utrudnienia od poniedziałku!
PIM

Według planów pod koniec 2019 roku rowerzyści będą mieli do dyspozycji nowe drogi rowerowe wzdłuż ul. Grunwaldzkiej – na odcinku od skrzyżowania z ul. Roosevelta do ul. Słonecznej / Ostroroga.

W ramach zadania powstaną drogi rowerowe po południowej stronie ulicy Grunwaldzkiej oraz wyremontowana zostanie nawierzchnia przyległych chodników. Trasa dla kierujących jednośladami będzie dwukierunkowa, z nawierzchnią bitumiczną. Wzdłuż niej pojawią się nowe elementy małej architektury, sposób parkowania pojazdów zmieni się na równoległy, a zatoki postojowe zostaną przebudowane i otrzymają nową nawierzchnię z kostki betonowej. Dodatkowo wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Śniadeckich, co zdecydowanie ułatwi mieszkańcom i gościom MTP włączenie się do ruchu w ulicę Grunwaldzką – informują Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Prace w tym miejscu mają się rozpocząć już w przyszłym tygodniu. W związku z tym od poniedziałku na 25 marca, na dwóch pierwszych odcinkach ul. Grunwaldzkiej, na które wejdą ekipy budowlane, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Stolarską do skrzyżowania z ulicą Bukowską roboty będą prowadzone na południowej jezdni ul. Grunwaldzkiej, a dopuszczalna prędkość zmniejszona zostanie do 30 km/h. Prace związane z wymianą nawierzchni na wlotach skrzyżowań z ul. Grunwaldzką mają być prowadzone w godzinach wieczornych, z zastosowaniem ręcznego kierowania ruchem. Piesi będą mogli się poruszać wygrodzonymi korytarzami – zapowiadają PIM. Do 40 km/h ograniczona zostanie dopuszczalna prędkość na drugim z odcinków, na którym w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace – od ul. Promienistej do ul. Słonecznej/Ostroroga. Tam również roboty prowadzone będą  na południowej jezdni i chodniku, a dla pieszych przygotowane zostaną wygrodzone korytarze – dodają.

Piesi, rowerzyści i kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzonych prac oraz o zwracanie uwagi na obowiązujące oznakowanie.