Pogoda jutro Pogoda Poznań
71
BLOGI: LEXSTRADA
5 lutego 2013
Pozorne umowy cywilnoprawne.
liczba odsłon: 1054

Zawarłeś umowę o dzieło, umowę zlecenia?
Zażądaj urlopu, wynagrodzenia za nadgodziny, wypłaty zaległego wynagrodzenia.

         Na dzisiejszym rynku pracy coraz szerzej obserwowane jest zjawisko zastępowania umów o pracę stosunkami cywilnoprawnymi. Motywy takiego działania są różnorodne, choć zasadniczo wiążą się z próbą uchylenia się od wynikających z Kodeksu pracy przepisów chroniących pracownika oraz obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Powyższe działania są jednak polem do licznych nadużyć.
Decydując się na korzystanie z pracy innej osoby przysługuje nam zgodnie z zasadą swobody umów, prawo wyboru formy, w jakiej współpraca ta będzie przebiegać.Pamiętać jednak należy, iż swoboda ta nie jest nieograniczona. Wbrew nazwie umowy, dokument tytułowany „umową zlecenie”, „umową o dzieło”, czy „umową agencyjną”, może być uznany za umową o pracy, nawet w wypadku, gdy obie strony chciały tego uniknąć. O tym, iż mamy do czynienia ze stosunkiem pracy nie decyduje, bowiem nazwa umowy, lecz charakter wykonywanych czynności.
Zgodnie z art. 22 §1 k.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Przepis ten określa konstytutywne cechy stosunku pracy, do których należą stałe wypełnianie określonego rodzaju pracy związanej z danym zawodem, stanowiskiem i kwalifikacjami, w stosunku podporządkowani. Ponadto praca powinna być wykonywana osobiście, w określonym czasie i miejscu.1 Samo podporządkowanie pracodawcy rozumiane jest w orzecznictwie i doktrynie szeroko. Wskazuje się, bowiem, iż dla uznania pracy za podporządkowaną wystarczające jest określenia przez pracodawcę czasu jej wykonywania i powierzonych zadań (dotyczy to zwłaszcza osób wykonujących zawody twórcze). 2
W wypadku spełnienia powyższych warunków zatrudnienie, bez względu na nazwę umowy, jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, o czym wprost stanowi Kodeks pracy (art. 22 § 11 k.p.). Ponadto wymieniona ustawa wskazuje, iż nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy określonych w art. 22 Kodeksu (art. 22 § 12 k.p.).
Oznacza to, iż pracodawca nie może być związany z pracownikiem umową cywilnoprawną w sytuacji, w której jego świadczenie odpowiada konstytutywnym cechom stosunku pracy. Nie jest również dopuszczalna zmiana formy wykonywania pracy z pracowniczej, na stosunek cywilnoprawny, przy zachowaniu dotychczasowych warunków jej wykonywania.
1 W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. 8, Warszawa 2011
2 A. Świątkowski, „Kodeks pracy. Komentarz”, Wyd. 4, Warszawa 2012WASZE KOMENTARZE
[1]
Pracowałem 8 mcy na umowie o dzieło. Miałem grafik,stale obowiązki. Czy moge wnieść pozew o ustalenie stosunku pracy? Lub wypłatę za nadgodziny,urlop,ekwiwalent za pranie w formie ugody przedsadowej? Bede wdzięczny za odpowiedź.
Najzabawniejsze jest to, że "zatrudnieni" na umowę zlecenie lub um o dzieło mogą zostać płatnikami podatku VAT :D zatrudnieni w cudzysłowiu, gdyż de iure na umowę zlecenie jesteśmy świadczący usługi gdyż zatrudnienie jest wyłącznie na umowę o pracę
~xyz: Pracowałem 8 mcy na umowie o dzieło. Miałem grafik,stale obowiązki. Czy moge wnieść pozew o ustalenie stosunku pracy? Lub wypłatę za nadgodziny,urlop,...
Wnieś możesz, jeżeli nie przedawniło się.
~xyz: Pracowałem 8 mcy na umowie o dzieło. Miałem grafik,stale obowiązki. Czy moge wnieść pozew o ustalenie stosunku pracy? Lub wypłatę za nadgodziny,urlop,...
pewnie że możesz, jak dawny pracodawca jest wpływowy to postara się żeby nikt już nie dał Ci pracy ;]
ekonomista: pewnie że możesz, jak dawny pracodawca jest wpływowy to postara się żeby nikt już nie dał Ci pracy ;]...
W swoim mniemaniu jego były pracodawca jest ogromnie wpływowy. Ale nie przejmowałbym się tym za bardzo.
ekonomista: pewnie że możesz, jak dawny pracodawca jest wpływowy to postara się żeby nikt już nie dał Ci pracy ;]...
EKONOMISTA-ONANISTA
~xyz: Pracowałem 8 mcy na umowie o dzieło. Miałem grafik,stale obowiązki. Czy moge wnieść pozew o ustalenie stosunku pracy? Lub wypłatę za nadgodziny,urlop,... Pewnie, nawet powinieneś
Ale przecież sytuacja na rynku pracy zmusza zatrudnionych do dawania tego, czego pracodawcy oczekują. Popatrzcie na ilość ofert - http://www.gowork.pl/praca/poznan;l A bezrobocie ile wynosi? 2 proc.?
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~
zarejestruj /
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
codeimg
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
W razie problemów z dodaniem komentarza sprawdź czy Twoja przeglądarka ma włączoną obsługę ciasteczek.